Stötvågsbehandling

Behandling i Göteborg och Stockholm

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling stimulerar läkningsprocessen i skadad vävnad och kan snabbt kan leda till minskade besvär samt utläkning.

Vi har arbetat med stötvågsbehandling sedan 2008 och hjälpt mängder med människor att bli fria från sina skador och besvär. Metoden är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter våra skador i muskelsenor och dess infästen mot skelettet. Först ställer vi diagnos, dvs tar reda på vilken vävnad som är orsaken till besväret och var i den vävnaden skadan sitter. Därefter appliceras behandlingen mot den lokala skadan. Vi rekommenderar behandlingen vid skador som hälsporre, hälseneinflammation, Schlatterknä, hopparknä, tennisarmbåge, benhinneinflammation, golfarmbåge, senskador i axeln (impingement), löparknä etc.

Boka tid i Göteborg eller Stockholm

Priser Nybesök inkl. stötvågsbehandling: 750 kr  Återbesök inkl. stötvågsbehandling: 600 kr.

Boka tid för nybesök i Göteborg
Webtidbok  |  Telefonbokning

Boka tid för nybesök i Stockholm
Webtidbok  | Telefonbokning

Hur det fungerar

Metoden vi använder oss av kallas för ”radial extracorporeal shock wave therapy” och förkortas rESWT. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden. Vetenskapliga studier har bland annat visat följande effekter:

 • Ökad blodgenomströmning
 • Ökad vävnadsåterbyggndad
 • Ökad cellmetabolisk aktivtet
 • Nedbrytning av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

Vid besvär med så kallad kalkinfällning i muskelsena, har man sett att stötvågsbehandling resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd. Vid långvariga besvär i knäskålsena och achillessena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte skall finnas där. Detta verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling.

Vid nybesöket

 1. Anamnes. Vi lyssnar på din berättelse/historia för att få en uppfattning om behov och förutsättningar
 2. Diagnostik. Behandling förutsätter att diagnos är ställd och lokalisationen för skadan är klarlagd. En första stötvågsbehandling brukar vi hinna med vid ett normalt nybesök, efter att vi har ställt diagnosen.
 3. Behandling. Behandlingen tar ca 5-10 min och är något smärtsam, men alltid uthärdlig.
 4. Egenvård. Medicinsk träning, belastningsmodifiering och förhållning gås igenom.
 5. Behandlingsserie. Behandlingsserie innehåller normalt 3-4 behandlingar med 5-7 dagar mellan tillfällena.

Hur det känns

Stötvågsbehandling kan upplevas som något smärtsam. En del tycker att det gör ordentligt ont och en del upplever nästan ingen smärta alls. Smärtan är upphör så fort behandlingen är klar.

Att tänka på

Man bör avstå från instensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte ha fått kortisoninjektion i den aktuella vävnaden under de närmsta veckorna före behandlingsomgången och man bör heller inte behandlas med antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicinering av hög dos under själva behandlingsserien. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. Se ytterligare i sista stycket.

Biverkningar

Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt. Då stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens läkningssystem rekommenderas inget samtidigt intag av antiinflammatorisk medicin då detta kan motverka effekten av behandlingen.

Historik

Fokuserad stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom sk muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, sk tendinopatier, som de senaste ca femton åren framgångsrikt behandlats med stötvågsbehandling. Inom idrottsmedicinen har fokuserad stötvågsbehandling använts sedan slutet av 1980-talet och radiell stötvågsbehandling sedan slutet av 1990-talet. Idag rekomenderas stötvågsbehandling inom ortopedmedicin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.

Forskning om stötvågsbehandling

Det finns gott om vetenskapliga studier av stötvågsbehandling och allt fler publiceras.

Skador vi behandlar

Diagnoser och vävnadsskador som lämpar sig väl för stötvågsbehandling: Tendinos, tendinopatier, ärrvävnad, kalkinfällning och vissa ligamentära skador.

Axel

 • Impingement
 • Supraspinatustendinit
 • Supraspinatustendinos
 • Infraspinatustendinos
 • Subskapularistendinos
 • Kalkaxel
 • Rotatorcuffskador
 • Tendinit, tendinos

Armbåge

 • Lateral epikondylit (tennisarmbåge)
 • Medial epikondylit (golfarmbåge)
 • Översträckningssmärta
 • Supinatorbesvär

Höft

 • Tendinos
 • Trokanterit
 • Adduktortendinos (ljumskbesvär)

Knä

 • Hopparknä
 • Schlatter – Schlatterknä
 • Löparknä
 • Coronarligamentskada
 • Medial collateral ligamentskada
 • Lateral collateral ligamentskada

Underben

 • Benhinnerbesvär (medialt tibiasyndrom)
 • Akillestendinos (hälseneinflammation)

Fot

När man inte bör behandla

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Om du har cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin där blödningsrisken är markant ökad.

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin. Mer än 10 års erfarenhet av stötvågsbehandling.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID