Löparknä

Behandling i Göteborg och Stockholm

Löparknä

Vid löparknä gör det ont på utsidan knät framför allt vid aktiviteter som innehåller löpning, hopp eller cykling. Smärtan kommer från överbelastning av bindvävshinnan, slemsäcken eller benhinnan och kan vara allt från ganska mild till mycket skarp. Tillfällig belastningsförändring och egenvård brukar räcka för att bli frisk men behandling riktad mot själva vävnadsskadan samt mot bakomliggande orsak kan snabba på läkningen och minska risken för återfall.

De flesta brukar kunna bli av med sin smärta genom att vila från provocerande aktivitet samt genom stretchning och alternativ träning, men ibland är ett förändrat löpsteg, inklusive uppträning av vissa muskler och korrigerande skoinlägg nödvändigt. Andra namn för löparknä är iliotibialbandsyndrom (vilket ibland endast benämns ITBS), tractus iliotbialis tendinit samt iliotibal band syndrome

Symtom

 • Skarp smärta på utsidan av knät
 • Smärtan kan vara så stark att det inte går att springa vidare.
 • Smärta framför allt då knät är omkring 20-30 graders böjning
 • Smärtan försvinner oftast när man stannar eller vilar

Smärtan kan vara allt från svagt molande till mycket skarp och placeras på utsidan knät, just över knäledens utsida, och kan stråla upp utefter lårets utsida eller ner i underbenet.

Vid mildare besvär brukar smärtan komma en bit in i träningspasset och upphöra när man stannar eller vilar. Vid lite ökade besvär kan smärtan fortsätta även efter träning.

Vid några dagars vial kan smärtan försvinna för att sen komma tillbaka vid nästa träningspass. Ofta blir smärtan så stark att den tvingar motionären till att avbryta träningen. Ibland kan en svullnad och förtjockning av bindväven på utsidan av knäet noteras.

Prognos

Prognosen är god och så många som upp till 94 procent av alla drabbade svarar bra på icke kirurgisk behandling som exempelvis vila, stretchning och fysioterapi (sjukgymnastik). Ibland kan behandling med kortisoninjektion behövas och i vissa sällsynta fall kan en operation där man förlänger bindväven krävas.

Så här behandlar vi löparknä

Först gör vi en klinisk undersökning för att säkerställa diagnosen. Vid behov av ultraljudsundersökning gör vi sådan. Vi tittar även på biomekanik och muskelstyrka för att se om orsaken finns i en ofördelaktig belastningsbild på grund av felställning och/eller muskelsvaghet. Ibland är en löpanalys nödvändig för att i slow motion studera din löpteknik. Utifrån den samlade bilden presenterar vi våra tips på åtgärder och eventuella behandlingar. Dessa kan bestå i läkningsstimulerande och smärtlindrande behandling liksom i att adressera eventuella bakomliggande faktorer. Om vi anser att skoinlägg är nödvändigt för att avlasta och korrigera en felställning tillverkar vi sådana vid ett nytt bokat besök. Vi har ett stort utbud av olika typer av ortopediska skoinlägg och tillverkar dessa för hand för att passa dina individuella förutsättningar och krav.

Läkningsstimulerande behandling kan bestå i:

 • Stötvågsbehandling
 • Injektionsbehandling
 • EPTE
 • Laserbehandling

Åtgärder mot bakomliggande faktorer

 • Inträning av annat löpsteg
 • Uppträning av muskelstyrka för att optimera löpsteg och belastningsbild
 • Skoinläggför korrigering av eventuell felställning i fot, vrist och underben

Boka tid

Boka ett nybesök till våra fysioterapeuter i Göteborg eller Stockholm eller ett vård online möte om smärtan inte går över av sig själv. Vi är specialiserade på fot- och underbensbesvär och löparrelaterade skador och har avancerad undersöknings- och behandlingsutrustning och tillverkar även ortopediska skoinlägg för löpare.

Priser Nybesök: 690 kr. Återbesök: 550 kr. Vård online: 300 kr

Boka Vård online besök vid löparknä
Vård online – videomöte

Boka tid i Göteborg
Webtidbok  |  Telefonbokning

Boka tid i Stockholm
Webtidbok  | Telefonbokning

Egenvård

Det första du bör göra då du känner symtom på löparknä är att anpassa din belastningsbild. Du behöver nödvändigtvis inte vila helt från träning och aktivitet utan kan börja med att förändra den träning du håller på med eller hitta en annan träningsform som du kan utföra utan besvär.Du kan prova att korta ner ditt steg då detta vanligtvis leder till minskad belastning på knäledens vävnader. Du kan prova att inte springa i backar eller på doserat (lutande) underlag, du kan springa mindre ofta samt kortare eller på annat underlag.

Du kan prova stretcha det långa iliotibialbandet på utsidan av benet samt ta värktabletter, även om det senare endast lindrar symptomen och inte botar.

Knäts anatomi och biomekanik

Utefter lårbenets utsida löper en bindväv som ovantill fäster i höftbenet och nedtill till skenbenet. I höjd med knäet finns det ett utskott från lårbenet som denna bindväv kommer glida fram och tillbaka över när man böjer knäet runt 30 graders vinkel. Varje gång bindväven glider över denna knöl uppstår friktion och om man överbelastar här leder det dels till att bindväven i sig blir irriterad, men även till irritation och inflammation i mjukdelarna under bindväven samt inflammation i benhinnan som ligger över knölen. Det är dessa irritationer och inflammationer som ger upphov till smärtan. Belastningen i det långa bindvävsstråket är ökad hos löpare som inte lyckas hålla höfterna horisontellt stabila under löpningen samt för dem som springer med ökad höft-benvinkel. En löpanalys studerar biomekaniken och löptekniken och efterföljande löptekniksträning kan leda till förändrad biomekanik och belastningsbild.

Orsaker

Löparknä kan dels uppkomma av mer generella orsaker som att man tränat för hårt men exempelvis mycket löpning i backar, löpning på i sidled sluttande underlag som på en doserad löpbana kan även det innebära högre risk att drabbas. Vissa anatomiska förutsättningar som höga eller låga fotvalv, överpronation, olika längd på benen eller obalans i muskulaturen samt biomekaniska och löpstilsrelaterade riskfaktorer kan riskera att orsaka skadan.

Vilka drabbas?

Löparknä drabbar framförallt löpare, cyklister och personer som utövar andra uthållighetssporter. Det finns studier som pekar på att skadan bland löpare är en av de vanligaste skadorna på knäets utsida med en risk att drabbas på mellan 1.6–12 % och bland cyklister står den för mellan 15-24 % av alla överbelastningsskador.

Kan löparknä undvikas eller förebyggas?

Det är många faktorer som kan orsaka löparknä, men framför allt bör man se över doseringen, dvs. hur mycket man tränar och hur snabbt man stegrar denna. Ju långsammare stegring desto mindre risk att drabbas. Du kan försöka minska den träning som belastar knät extra mycket som exempelvis backlöpning eller löpning på doserat underlag.

Den löpteknik eller löpstil man har kan också påverka risken att drabbas. Löptekniken studerar vi genom att göra en filmad löpanalys som sedan analyseras i slowmotion. Därefter kan vi hjälpa dig att förändra din löpteknikträning med direkt feedback under ett antal sessioner och på så sätt åstadkomma bestående förbättrad löptteknik med förändrad belastningsbild av höft och knä.

Vi kan även tillverka skoinlägg för att förbättra förutsättningarna för din belastningsbild över knät.

Du kan även stretcha benets utsida samt försöka sträva mot att ha en bra muskelbalans mellan benets muskulatur. Vi hjälper dig hur du kan göra detta.

Differentialdiagnoser

Utöver löparknä finns det flera andra orsaker till smärta vid knäet, bland annat stressfraktur, degenerativ ledsjukdom och refererad smärta från ryggen.

Referenser

 • Richard Ellis, Wayne Hing, Duncan Reid. Iliotibial band friction syndrome – A systemeatic review.
 • Razib Khaund, Sharon H Flynn. Iliotibal Band Syndrome: A Common Source of Knee Pain. American Family Physician.
 • Nemeth WC, Sanders BL. The lateral synovial recess of the knee: anatomy and role in chronic Iliotibial band friction syndrome. Arthroscopy.
 • Ombregt, Bisschop och J. ter Veer. A system of Orthopaedic Medicine, second edition. 2003.
 • Roald Bahr och Sverre Maehlum. Förebygga, behandla, rehabilitera Idrottsskador. Sisu idrottsböcker, 2004.

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin, Idrottsmedicin steg III. Mer än 17 års erfarenhet av diagnostisk och behandling av skador i fot, underben och knä.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID