Löpanalys och löpteknik

Löpanalys i Göteborg och Stockholm

Löpanalys i Göteborg och Stockholm

Vår löpanalys hjälper nybörjare, motionärer och elitlöpare som har löparrelaterade besvär eller som bara vill optimera sitt löpsteg och springa lätt och snabbt.

Ortomed Löpanalyskoncept

Vårt koncept är framtaget gemensamt av våra löparspecialiserade fysioterapeuter vilka själva är löpare och med egen erfarenhet av både träning och tävling på elitnivå samt med mångårig erfarenhet som huvudtränare för elitsatsande löpare. De är leg. fysioterapeuter specialiserade på klinisk diagnostik, funktionell analys samt behandling och rehabilitering av muskuloskeletala besvär.

Vi utgår också från aktuell forskning och från teorier från ledande forskare och elittränare inom löpanalys och löptekniksträning som Dr Richard Willy, Dr Christian Barton, James Moore och Dr Enda King.

Vi erbjuder ett unikt helhetsomhändertagande för kort-, medel- och långdistanslöpare, men vi hjälper även andra idrottare, inom exempelvis lagidrott, att springa bättre och undvika skador.

Vi hjälper dig att:

 • Springa snabbare.
 • Springa lättare och effektivare, med mindre energiförbrukning.
 • Springa för att undvika skador.
 • Fortsätta springa trots löparrelaterad skada eller besvär.
 • Komma igång med löpning från början eller efter uppehåll.

Boka tid – Ring eller boka själv!

Priser Nybesök: 990 kr. Återbesök: 750 kr

Boka tid i Göteborg
Webtidbok  |  Telefonbokning

Boka tid i Stockholm (vi har ej möjlighet att göra löpanalyser i Stockholm för tillfället)
(Webtidbok  |  Telefonbokning)

Filmad löpanalys i Göteborg och Stockholm

Videoanalyserad löpning och löptekniksträning av våra löpspecialiserade fysioterapeuter.

Friskvårdsbidrag löpning

Använd din friskvårdspeng för vår löpanalys

Har du friskvårdsbidrag kan du använda detta. Vår löpanalys är unikt godkänd av skatteverket som avdragsgill friskvård ifall du vill nyttja din friskvårdspeng. Vi vill hjälpa dig som vill komma igång med löpning liksom vi hjälper elitlöpare att optimera sin. Oavsett nivå tycker vi det är roligt att studera, analysera och förbättra belastningsbild och löpteknik. Små förändringar kan innebära skillnaden mellan en frisk löparsäsong eller en skadedrabbad sådan. Löpning är en av de hälsosammaste motionsformerna man kan hålla på med och hälsovinsterna är mycket stora.

Löprelaterad smärta eller bara optimera löpsteget?

Har du en löprelaterad smärta så hjälper vi dig med helhetsomhändertagandet. Vill du optimera löpsteget, kanske för att minska risken för att få en skada eller för att springa effektivare och snabbare så fokuserar vi på det!

Diagnostik, behandling och specifik rehabträning för själva vävnadsskadan samt analys av funktion och löpteknik genom specifika och funktionella tester samt filmad och videoanalyserad löpanalys.

Vi får en samlad bild och lägger upp en behandlings och rehabplan samt löpteknikförändringar för att minska icke optimal belastning över vävnaden samt för att förbättra löpeffektiviteten.

Vi följer upp och utvärderar till dess vi uppnått önskat resultat. Det här tycker vi är görkul!

Erbjudanden

Löpanalys nybesök

 • Löpanalys nybesök: 990 kr (normalpris)
 • Löpanalys nybesök som friskvårdstjänst: 990 kr (792 kr + moms).
  Berätta vid besöket om det gäller friskvård så att du får rätt kvitto från oss.

Besöket

Vid besöket undersöker vi vävnad och funktion och filmar din löpning. Vi söker efter den vävnad och skada som framkallar smärtan. Vi söker även efter bakomliggande orsaker till att vävnadsskadan uppstått genom att vi tittar på rörelseomfång i leder, stramhet och svaghet i muskulatur samt rörelsemönster vid olika aktiviteter. Om det gäller ren löpoptimering studerar vi dina förutsättningar och förbättringspotential. Därefter analyserar vi din löpteknik.

Vi filmar dig när du löper på ett löpband och spelar sedan upp filmen i slow-motion för att kunna analysera så noggrant som möjligt. Vid löpanalysen tittar vi bland annat på fot-, knä- och höftposition, stegfrekvens och steglängd. Under löpanalysen coachar vi dig i hur löpsteget kan läggas om för att till exempel minska krafterna som verkar på leder och senor.

Därefter lägger vi samman fynden från undersökning och film och konstruerar en plan för rehabilitering, om det gäller en skada, vilken brukar innehålla egenvård med specifika övningar att utföra, eventuell behandling samt löptekniksförändring. Gäller besöket ren optimering av din löpning, så lägger vi upp en plan för det.
Vi sätter huvudmål och delmål och följer upp med återbesök till dess vi nått önskat resultat.

Att tänka på

Tag med dina löparskor, ett par shorts och en tröja att springa i.
Du kommer värma upp ca 5 min på löpbandet, därefter filmas du då du springer i ditt tempo. Total löptid ca 10-15 min. Dusch finns om så önskas.

Om du har besvär vid löpning som du önskar hjälp med och dessa besvär uppstår efter längre tid löpning så kan det vara bra att ha sprungit precis innan besöket.

Löpanalys återbesök

 • Löpanalys återbesök: 750 kr (normalpris)
 • Löpanalys återbesök som friskvårdstjänst: 750 kr (600 kr + moms)

Vid ett Löpanalys återbesök följer vi upp den första löpanalysen och utvärderar den plan som har lagts upp. Vi hjälper dig med omträning av löpsteget samt övningar för att uppnå önskat resultat.

Vi gillar att hjälpa löpare på alla nivåer. Välkomna till oss i Göteborg och Kista, Stockholm

Löpteknikträning hos Ortomed

Vi hjälper dig att hitta det lätta, snabba, skadefria steget.

Belastning och löpteknik

Våra leder och vävnader utsätts för mycket stor belastning under ett löppass. Genom att filma och sedan analysera ditt unika rörelsemönster och belastningsbild kan vi ringa in positiva och negativa faktorer och berätta konsekvenserna av dessa. Genom information och guidning hjälper vi dig att förändra och förbättra din löptekniken och på så sätt kan vi reducera eller öka belastningen på önskad led och vävnad för att minska skaderisk. En löptekniksförändring kan också syfta till effektivare och snabbare löpning.

Vid vår löpanalys studeras löparens biomekanik vilket är de synkroniserade rörelserna av alla de komponenter som ingår i rörelsekedjan (tår, fot, vrist, underben, knä, höft, bål, huvud och armar) under löpsteget. Foten kan ses som länken mellan det föränderliga underlaget och resten av denna rörelsekedja. Kraften från underlaget hanteras genom leder och vävnader och den maximala kraften från underlaget kommer som mest upp i ca 2-3 gånger kroppsvikten vid löpning. Den totala belastningen från underlaget under en hel sekund av fotsteget ligger dock på mellan 60-100 gånger kroppsvikten och den sammanlagda belastningen under en hel löprunda blir därför väldigt stor. Även små förändringar av löpsteget innebär därav en stor total belastningsförändring sett över en hel löprunda. Beroende vilket löpsteg vi har är belastningen olika fördelad över de olika lederna och vävnaderna. Springer man exempelvis med långa steg så ökar den maximala kraften från underlaget jämfört med att springa med kortare steg, dvs. högre stegfrekvens. Springer vi med hälisättning är belastningen mindre genom tåbenen och vadmuskeln jämfört med vid framfotslöpning och springer vi med korsande steg (som på lina) så är belastningen ökad på smalbenens insida jämfört med vid ett normalbrett löpsteg etc. Små förändringar av biomekaniken kan därför vara skillnaden mellan skada och inte skada i en specifik led eller vävnad. Löpanalys kan göras för att finna ofördelaktig löpteknik vilken man sedan kan förändra för att antingen minska risken att drabbas av överbelastningsskada eller för att minska risken att drabbas igen om man tidigare haft en löprelaterad skada.

Fysioterapeut Mikael pratar löpteknik

Mikael Boije af Gennäs pratar löpteknik

Löparskador

Under en 20 km löprunda tar vi ca 24 000 steg och i varje sekund under själva fotbelastningen har vi ca 60-100 gånger kroppsvikten så det är inte konstigt att det är vanligt att utveckla en skada i fot eller ben. 27-70 % av löpare lider av en överbelastningsskada under varje givet år och de vanligaste skadorna drabbar knät (50 %), underbenet (27 %) och fot och vrist 25 %). De vanligaste löparskadorna är främre knäsmärta (patellofemoral smärta – pffs), löparknä (iliotibialbandssyndrom), stressfraktur i tibia, benhinneinflammation (medial tibia stress syndrom), hälseneinflammation och hälsporre (plantar fasciit).

Det är också vanligt att återfå en tidigare skada. Risken att drabbas igen vid främre knäsmärta varierar mellan 20-80 % och vid stressfraktur i tibia (underbenet) är risken för återskada 6 gånger så stor jämfört med att drabbas av det en första gång.

Orsaken till löparskada är multifaktoriell och beror på en kombination av träningsdosering, biomekanik, anatomi, fysiologi, vävnadskvalitet och icke organiska faktorer. Vid en löpanalys fokuserar man just på de anatomiska och biomekaniska faktorerna till löparens rörelsemönster.

Löpanalysmetod

Löpning på löpband med filmning från olika vinklar som sedan analyseras i slow motion och stillbilder. Vid löpanalysen studeras fotisättning, fotposition, knäposition, vinkeln mellan höft och lår, förmågan att hålla höften horisontell, bålens position, armföring, steglängd, stegfrekvens och studshöjd (hur mycket löparen studsar upp och ner mellan stegen) under löpning. Löparen filmas från olika vinklar och dessa analyseras sedan i slow motion vilket är avgörande för att kunna se eventuella avvikelser. Löpanalys görs med löparen springandes på ett löpband då det är tekniskt svårt att utföra analysen live i löparspåret. Studier visar att det är ganska god överensstämmelse mellan att göra analysen i spåret respektive på löpbandet och de skillnader man känner till är att vid löpning på löpband springer man med något kortare steg och man tenderar att landa med något plattare/flackare fot (mindre uppåtböjd).

Löpanalys genom filmning av en löpare som springer på ett löpband och med en vårdgivare som är van att analysera rörelser räcker för att genomföra en bra löpanalys samt löpteknikträning. Löpanalys utan filmning och analys i slow motion har troligen för stora felkällor.

Sammanfattning av studier

Traditionella eller minimalistiska löparskor? Vad ser man när man byter från traditionella dämpade skor till minimalistiska löparskor?

Byte av löpar skor från traditionella (mer dämpad sula och högre ”drop”) till en minimalistisk sko (mindre dämpad med lägre ”drop”) resulterar inte i förbätttrad löpekonomi. En nyligen publicerad studie visar inga effekter på energiförbrukning efter byte av skor från traditionella löparskor till minimalistiska. Studien som utfördes på vältränade löpare som vanligen springer med traditionella skor visade däremot en ökad rapportering av smärta från vader efter bytet. Smärtökning kopplades till en ökad aktivering av vadmuskulaturen i samband med löpning i minimalistiska skor. Ytterligare forskning efterfrågas med löpare som vanligen springer i minimalistiska skor att istället prova traditionella skor.

Att man får ökad belastning i vaderna när man går från dämpad till minimalistisk sko är naturligt och samstämmer med det vi på Ortomed ser hos löpare som kommer till oss. Bytet av skor medför också att den som springer med hälisättning ofta flyttar fotisättningen till mellan- eller framfoten. Detta leder till ökade krav på vadmuskulaturen, vilket inte är negativt i sig, men inte passar alla individer. För att minska risken för överbelastning bör tillvänjningsperioden till de nya skorna/den nya löptekniken anpassas individuellt och stegras långsamt. Vilken skotyp man skall springa med; minimalistisk eller dämpad är individuellt betingat utifrån sina unika förutsättningar och krav och efter eget tycke och smak.

Vercruyssen, F., Tartaruga, M. & Horvais, N. et al. (2016). Effects of Footwear and Fatigue on Running Economy and Biomechanics in Trail Runners. Medicine & Science in Sports & Exercise

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin. McKenzie C. OMT. Idrottsmedicin III

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID