Ont i axeln

Behandling i Göteborg och Stockholm

Ont i axeln

Smärta i axeln beror vanligtivis på skada eller överbelastning i ett flertal olika vävnader i axeln, men det kan också handla om en smärta som placerar sig i axeln trots att skadan sitter någon annanstans, exempelvis i nacken. Det sistnämnda kallas för så kallad refererad smärta.
På Ortomed Göteborg och Stockholm arbetar våra ortopedsjukgymnaster utbildade på att ställa diagnos och söka orsaken till axelsmärta. Utifrån detta presenterar vi egenvård (träning och förhållning) samt erbjuder lämpliga behandlingsalternativ.

Den vanligaste orsaken till smärta i axeln beror på överbelastning i någon av rotatorcuffens senor eller på inflammation i den stora slemsäcken. Diagnosnamnet för en sådan smärtorsak är impingement, vilket betyder att något i axeln kläms och ger smärta. Det kan också handla om sjukdomen frusen axel (frusen skuldra). Bakomliggande orsaker till överbelastning i någon av axelns vävnader kan vara axelinstabilitet eller felaktigt rörelsemönster och hållning.

Vanliga orsaker

Nedan listar vi vanliga skador som ger smärta i axeln. Vi hjälper dig med diagnostik och lämplig behandling och omhändertagande för dessa besvär:

 • Impingement – inklämningssyndrom
 • Supraspinatustendinos
 • Infraspinatustendinos
 • Subskapularistendinos
 • Tendinos av långa bicepssenan
 • Kalkaxel
 • Akut bursit (slemsäcksinflammation)
 • Kronisk subakromial bursit
 • Frusen axel
 • AC-ledsskada
 • Sekundärt impingement
 • Radikulit
 • Diskbråck i nacken

Boka tid

Har du ont i axeln och önskar veta vad det är så boka ett vård onlinebesök eller ett fysiskt besök till våra ortopedfysioterapeuter i Stockholm och Göteborg.

Priser Nybesök: 750 kr. Återbesök: 600 kr. Vård online: 350 kr

Boka Vård online besök vid axelont
Vård online – videomöte

Boka tid i Göteborg
Webtidbok  |  Telefonbokning

Boka tid i Stockholm
Webtidbok  | Telefonbokning

Impingement – inklämmningssyndrom

Då det gör ont att lyfta armen utåt-uppåt beror det oftast på att en eller flera överansträngda vävnader i axeln kläms. Detta ger smärta i axeln och oftast även ner i överarm. De vävnader som ger impingement (inklämmningssmärta) är bursa subakromialis, supraspinatus, infraspinatus, subskapularis eller långa biceps senan. Ofta uppstår detta tillstånd efter någon slags överbelastning av axeln. Det kan uppstå efter mycket idrottande med axeln ovanför axelhöjd, i kombination med felaktig teknik eller efter annat ”ovant” axelarbete som målning, husrenovering etc.

Frusen axel

Frusen axel eller frusen skuldra (frozen shoulder) är beteckning för ett smärttillstånd med okänd etiologi där det utvecklas en stelhet av axelns ledkapsel och den passiva rörligheten minskar således. Sjukdomen karakteriseras av spontan debut med smärta och en ökandes global stelhet av den glenohumerala leden (axelleden). Det kan periodvis göra fruktansvärt ont att röra armen. Framför allt hastiga, oförsiktiga rörelser kan ge en nästan svimmningstark smärta och efterföljande kraftlöshet i armen.

Prognosen är god och sjukdomen läker ut av sig själv. Ibland kan en liten kvarstående rörelseinskränkning finnas. Sjukdomstiden brukar vara 1-2 år, beroende på vilken typ av frusen axel man drabbats av. Sjukdomsprocessen kan avbrytas och lidandet minskas med behandling. Behandlingen är olika beroende på stadie av sjukdomen och av vilken typ man har. Dock brukar en serie kortisoninjektioner i axelleden ge bra resultat oavsett sjukdomstyp.

Här på ortomed har vi god erfarenhet av frusna axlar och kan bedöma vilken typ av frusen axel du har samt erbjuda och rekommendera lämplig behandling för just dig. Om intraartikulära kortisoninjektioner är bästa behandling remitererar vi dig vidare för detta.

Skada från kotpelaren

Nackskada med axelsmärta beroende på diskprotrusion och diskbråck i nacken

Smärta i axeln kan också uppstå vid en så kallad diskprotrusion i nacken då en buktande disk trycker på vävnader vars nerver ger smärta som placerar sig över axeln. Vid detta tillstånd finns också en samtidig asymmetrisk stelhet i nacken där vissa huvudrörelser leder till att smärta i axeln uppstår. Nästan alltid har dessa patienter även symtom/smärta ner mot insidan av skulderbladet. Det är viktigt att dessa patienter hamnar rätt i vården (hos oss till exempel) så att tillståndet inte utvecklas till ett diskbråck. Det är viktigt som drabbad att förstå denna skada så att man beter sig rätt under utläkningen samt för att inte få onödiga återfall. Rätt egenvård och behandling kan för dessa patienter leda till snabbt och gott resultat.

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin. OMT, MDT, Idrottsmedicin steg III.  Mer än 17 års erfarenhet av diagnostik och behandling av axelsmärta.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID