Metatarsalgi

Behandling i Göteborg och Stockholm

Metatarsalgi

Metatarsalgi innebär smärta som är lokaliserad i den främre trampdynan, vanligast strax innan tå 2, 3 och ibland 4. Smärtan känns framförallt av vid belastning så som långvarigt stående, gående eller löpning.

En orsak till besvärsbilden är ofta att biomekaniken i foten har förändrats, vilket leder till att trycket på mellanfotsbenens främre del ökar och detta retar kringliggande strukturer och genererar smärta. Konservativ behandling i form av skoval, inlägg, pelott och översyn och förändring av belastningsbild är alltid förstahandsalternativet vid denna typ av besvär. Syftet är att minska belastningen mot mellanfotsbenens främre del. Kvinnor drabbas något oftare än män, och det är en vanlig åkomma hos äldre.

Våra fotspecialister undersöker din fot och relaterade förutsättningar, ställer diagnos och instruerar egenvård och träning samt tillverkar olika typer av ortopediska skoinlägg.

Boka tid

Om du önskar vår bedömning, diagnos och rekommendationer bokar du ett ”Nybesök – undersökning och diagnostik”.  Vet du att du önskar ortopediska skoinlägg kan du direkt boka ett nybesök för skoinlägg (1 eller 2 par). Vill du konsultera oss online via telefon/video bokar du vård online för fot.

Priser Nybesök: Undersökning och diagnostik: 750 kr. Skoinlägg, 1 par: 1690 kr och 2 par 2690 kr. Vård online: 350 kr

Boka Vård online besök vid metatarsalgi
Vård online – videomöte

Boka tid i Göteborg
Webtidbok, diagnostik  |  Telefonbokning
Webtidbok, 1 par skoinlägg  | Telefonbokning
Webtidbok, 2 par skoinlägg  | Telefonbokning

Boka tid i Stockholm
Webtidbok, diagnostik  | Telefonbokning
Webtidbok, 1 par skoinlägg  | Telefonbokning
Webtidbok, 2 par skoinlägg  | Telefonbokning

Symtom

Besvären framkommer ofta vid belastning, framförallt vid gång i den fasen då foten är påväg att lämna marken och hälen lyfter från marken då tyngden förläggs mer i framfoten. Smärtan kan både kännas skarp eller mer molande. Vissa patienter beskriver att de har en känsla av att de går direkt på benet, eller att det känns som att de har en liten sten som ligger under den främre delen av trampdynan. Viss svullnad kan ibland noteras i trampdynan. Om det dessutom förekommer strålande smärta ut i tårna eller domningar kan det även vara en nerv som klämts åt och blivit irriterad, detta brukar då kallas Mortons neurom. Symtom

 • Belastningssmärta i den främre trampdynan
 • Känsla av att gå direkt på benet
 • Känsla av att ha en sten under framfoten
 • Mer ont i slutet av dagarna
 • Barfotagång kan göra extra ont
 • Lindring vid avlastning/sittande

Så här ställer vi diagnosen

Metatarsalgi diagnostiseras genom att vi analyserar din besvärsbild, ditt belastningsmönster samt efter en noggrann ortopedmedicinsk undersökning. Mycket ofta finns en tydlig tryckömhet under främre trampdynan. Slätröntgen görs ibland, men endast i de fall då misstanke om stressfraktur finns. I dessa fall brukar smärta även kunna kännas på ovansidan av framfoten. Ultraljudsundersökning eller MR görs mycket sällan vid metatarsalgi.

När och var ska jag söka vård?

Metatarsalgi är ofarligt men ofta väldigt besvärande. Om du fått återkommande smärta i främre trampdynan eller om smärtan inte ger med sig efter skomodifieringar eller vila från provocerande aktiviteter rekommenderas kontakt med våra fysioterapeuter som hjälper dig med bedömning, information samt vidare åtgärder för att lindra din smärta.

Våra behandlingar

 • Klinisk undersökning och diagnostik
 • Information om tillståndet
 • Råd kring skor, avlastning och förändring av belastningsmönstret
 • Hjälp med utprovning av pelotter.
 • Avlastning med ortopediska skoinlägg vilka vi tillverkar och justerar själva för att de skall göra rätt jobb.
 • Genomgång av medicinsk träning för att stimulera läkning av vävnaden samt bygga upp foten så att belastningen tolereras bättre.
 • Gång- och löptekniksträning för att förbättra belastningsbilden.
 • Laserbehandling kan lindra smärtan samt reducera svullnad.
 • I de fall då diagnosen är oklar hänvisar vi vidare för vidare undersökning.

Råd kring avlastning och förändring av belastningsmönstret

Vid metatarsalgi är en viktig del i behandlingen att förstå och korrigera den felaktiga belastningen och biomekaniken i framfoten. Byte av skor kan vara en bidragande orsak till förbättrad biomekanik i foten. Vi informerar om vilka typer av skor som kan ge dig bäst lindring av dina besvär. Förutom råd kring sko-modifieringar kan vi hjälpa dig med utprovning av pelotter som avlastar mellanfotsbenen väl vilket kan lindra smärtan. Att lägga pelotter under framfoten är en enkel, effektiv och billig behandlingsmetod som avlastar genom att fördela trycket annorlunda. Ibland kan det vara lite svårt att få till rätt position eller hitta rätt storlek på pelotterna, då kan våra specialiserade vårdgivare hjälpa dig med detta. Vid större besvär räcker det dock inte alltid med endast en pelott, utan då behövs pelotten kompletteras med ett individuellt anpassat hålfotsinlägg där vikten ytterligare sprids ut på en större yta vilket innebär mindre belastning under framfoten. Våra fysioterapeuter på tillverkar ortopediska skoinlägg som är anpassade just efter din fot. Inlägget får du med dig hem samma dag.

Träning

För att notera ogynnsamma belastningsmönster analyserar vi din gång och belastning vid olika rörelser. Vi lär dig sedan hur du kan tänka och träna upp foten för att öka tåligheten samt förbättra biomekaniken i foten. Vi kan även göra löpanalyser om det är så att dina besvär framförallt kommer vid löpning.

Laserbehandling (medicinsk laser)

Medicinsk laserbehandling är en behandlingsmetod där ljus av en specifik våglängd används för att stimulera kroppens egna läkeprocesser. Precis som solljus får kroppen att producera D-vitamin verkar påverkar ljus medicinsk laser cellerna i kroppen. Ljuset syftar bland annat till att stimulera blodcirkulation samt smärtlindra det behandlade området.

Orsaker till Metatarsalgi

Metatarsalgi beror oftast på att trycket har ökat på den främre delen av mellanfotsbenen och under framfoten. En vanlig orsak till detta är att det främre transversella fotvalvet har kollapsat. Detta kan leda till ökat tryck i främre delen av foten, och det kan generera smärta framförallt strax innan tå 2-4. Smärtan uppstår som följd av att de kringliggande vävnaderna överansträngs av det nya belastningsmönstret. Även medfödda förändringar i fotens anatomi kan vara orsak till smärtan. Exempel på detta kan vara att mellanfotsbenen har en ogynnsam längd, vilket gör att de inte kan röra sig optimalt i förhållande till varandra. De främre trampdynorna som utgör en stötdämpare under mellanfotsbenen kan även vara uttunnade. Det leder till en ökad stress mot benen vilket i sin tur kan orsaka smärta efter upprepad belastning. Metatarsalgi kan även tillkomma efter misslyckade fotoperationer som hallux valgus eller steloperationer av storån. Dessutom kan metatarsalgi vara en följd av andra sjukdomar, ex gikt, reumatisk artrit.

Vilka drabbas?

Det är vanligt att äldre personer drabbas av metatarsalgi, då fotens biomekanik påverkats under åren. Även långdistanslöpare och personer som tränar mycket i spikskor har en ökad risk att drabbas av metatarsalgi.

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Om det dessutom förekommer besvär med hallux valgus eller stelhet i stortån, eller om fotvalven är lägre så finns det en ökad risk för att utveckla metatarsalgi

Egenvård vid Metatarsalgi

För att minimera risken för att drabbas av metatarsalgi är det viktigt att välja skor som upplevs sköna och inte är för snäva, odämpade eller platta.
Det kan även vara bra att träna fötterna, speciellt för de som har en ökad risk för att drabbas. Träning syftar till att stärka upp och fördela belastningen i fötterna.

Referenser

 • Foumenteze JP, Simpson H. (2017) Hyaluronic acid filler injections under the metatarsal heads provide a significant and long-lasting improvement in metatarsalgia from wearing high-heeled shoes. Dermatologic surgery.
 • Männikkö K, Sahlman J. (2017) The effect of metatarsal padding on pain and functional ability in metatarsalgia. Scandinavian Journal of Surgery.
 • González-Sánchez M, Velasco-Ramos E. (2016) Relationship between patient-reported outcome measures (PROM) and three measures of foot–ankle alignment in patients with metatarsal head pain: a cross-sectional study. Journal of Foot and Ankle Research.
 • Chang BC. (2013) Plantar pressure analysis of accommodative insole in older people with metatarsalgia. Gait and Posture.
 • Schuh R, Seegmueller J. (2014) Comparison of plantar-pressure distribution and clinical impact of anatomically shaped sandals, off-the-shelf sandals and normal walking shoes in patients with central metatarsalgia. International Orthopaedics.
 • Poon C, Love B. (1997) Efficacy of foot orthotics for metatarsalgia. The Foot.
 • Hodge MC, Bach TM. (1999) Orthotic management of plantar pressure and pain in rheumatoid arthritis. Clin Biomech.
 • Bus SA, Ulbrecht JS. (2004) Pressure relief and load redistribution by custom-made insoles in diabetic patients with neuropathy and foot deformity. Clin Biomech.
 • Jackson L, Binning J. (2004) Plantar pressures in rheumatoid arthritis using prefabricated metatarsal padding. J Am Podiatr Med Assoc.
 • Tam G. Effects of LLLT for pain and disorders in orthopaedics and traumatology comparative study using ir diode laser 904nm and 8080nm, 160 cases.
 • Espinosa N, Maceira E. ( 2008) Current Concept Review: Metatarsalgia. Foot and Ankle International.
 • Owings TM, Deng J. (2008) Custom therapeutic insoles based on both foot shape and plantar pressure measurement provide enhanced pressure relief. Diabetes Care.
 • Persson B, Wingstrand H. (2005) Ortopedisk grundbok.

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Sandra Mangsbo, legitimerad fysioterapeut. Examen i ortopedisk medicin. Specialiserad på fotens skador och sjukdomstillstånd.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID