Ont i foten

Behandling i Göteborg och Stockholm

Ont i foten

Smärta i foten beror oftast på skada eller överbelastning av en vävnad i foten men kan även uppstå genom nervskada högre upp i kroppen eller vid vissa sjukdomar. Våra fotspecialister i Göteborg och Stockholm är experter på diagnos, behandling och rehab av fotbesvär. Få råd och hjälp direkt av oss via vård online eller genom ett nybesök på våra mottagningar.  Vi beskriver de vanligaste skadorna och var smärtan för dessa placerar sig, vilka symtom de ger samt lämplig behandling, egenvård, skydd, ortoser och hjälpmedel.

Ont i fot och häl

Foten är en komplex konstruktion med många leder, ligament, senor, ben och valv. Dess utseende och förmåga att stabilisera, svikta och lagra energi ger direkta konsekvenser vidare upp i kroppen. Fötterna är kroppens fundament och är därför viktiga för hur resten av kroppens förmåga att vara stabil, rörlig, stark och utföra rörelser på bästa sätt. I forskningen och i kliniken ser vi att vissa vävnader är vanligare än andra att drabbas och vanligen är den bästa behandlingen information, belastningsanpassning, tillfällig avlastning, träning och ortopedmedicinsk (icke kirurgisk) behandling.

Fotspecialiserade fysioterapeuter / sjukgymnaster i Göteborg och Stockholm

Vi ser många fot- och underbensskadade patienter på våra kliniker och är alla vidareutbildade inom fotens diagnostik och behandling. Det vi främst ser är personer som överbelastat sig på något sätt och som lider av smärta och belastningssvårigheter. Detta innebär ofta nedsatt förmåga att utföra fritidssysslor, idrott och arbete på önskad nivå. Belastningsrelaterad smärta i foten beror oftast på skada i någon av nedanstående vävnader och vi börjar alltid med anamnes, undersökning och diagnostik och utifrån detta presenterar vi lämpliga åtgärder. Både egenvård och behandling är viktigt och för att egenvården skall utföras korrekt och bli av är vi noggranna med att förklara skadan.

Boka tid

Har du ont i foten och vill veta vad det är och vad som bör göras, boka en tid till oss i Göteborg eller Stockholm. Vill du hellre prata med någon av våra fotexperter direkt hjälper vi dig i ett videosamtal. Boka då en vård online tid.

Priser Nybesök: 750 kr. Återbesök: 600 kr. Vård online: 350 kr

Boka tid till Göteborg
Webtidbok  |  Telefonbokning

Boka tid till Stockholm
Webtidbok  | Telefonbokning

Boka tid för vård online
Vård online

Undersökning vid fotsmärta

 • Klinisk diagnostik för att finna orsaken till smärtan i foten
 • Funktionell undersökning för att finna orsaken till skadan och konsekvensen av densamma
 • Gång och löpanalys
 • Ultraljudsundersökning för att bekräfta och värdera fynden från den kliniska undersökningen
 • Ibland remitterar vi vidare för diagnostiska injektioner hos en omi-läkare eller för röntgen och MR.

Behandlingsmetoder

Vi har ett brett omhändertagande vid alla de olika besvär som ger ont i foten och presenterar dem vi anser hjälper dig att snabbast möjligt bli smärtfri och återfå önskad funktion. Här är de vi anser viktiga.

 • Instruktion av egenvård och egenbehandling
 • Instruktion av medicinsk träning för att stimulera läkning i vävnaden.
 • Gång och och löptekniksträning för att förbättra belastningsbilden för både den skadade vävnaden liksom för övriga vävnader.
 • Avlastning med ortopediska skoinlägg eller hälkoppar vilka vi tillverkar och justerar själva för att de skall göra rätt jobb.
 • Utprovning av ortoser och ledskydd för avlastning.
 • Behandling med stötvågsbehandling för att stimulera läkning.
 • Behandling med laser för att stimulera läkning.
 • Behandling med EPTE/EPI för att stimulera till regeneration (återuppbyggnad) av frisk vävnad.
 • Vid behov remitterar vi för injektionsbehandling (kortisoninjektion) till omi-läkare.

Ont på utsidan foten

Smärta på utsidan foten orsakas av följande skador:

 • Fotledssukning med skada av de yttre ligamenten
 • Tendinos ruptur eller delruptur av pereoneus brevis eller longus sena vilka rundar den yttre fotknölen och fäster på både utisdan av mellanfoten samt under hålfoten.
 • Klämd nerv i nedre ryggen. Föregås i princip alltid av andra symtom högre upp i benet och/eller ryggen.
 • Ligamentskada i mellanfoten.
 • Avulsionsfraktur där benlossning skett där sena ansluter till ben.
 • Överbelastning av de yttre vävnaderna. Inte ovanligt efter smärtundvikande, felbelastande gång vid exempelvis hälsporre.

Ont på insidan foten

Smärta på fotens insida orsakas vanligen av:

 • Fotledsstukning med skada av de inre ligamenten.
 • Tendinos ruptur eller delruptur av tibialis posterior sena som rundar den inre fotknölen och fäster på både insidan av hålfoten samt under denna.

Ont på framsidan foten

 • Översträckningskada av de främre strukturerna (ledkapsel, ligamant och senor). Kan uppstå hos fotbollspelare som sparkar i marken.
 • Fotledsartros
 • Tendinos ruptur eller delruptur av tibialis anterior.

Ont på baksidan foten och hälen

Smärta i baksidan av foten eller hälen beror oftast på:

 • Periostit då hälben och underben slagits ihop hårt eller upprepat. Kan drabba dansörer och fotbollspelare.
 • Hälseneinflammation
 • Hälsenefästesinflammation
 • Haglunds (svullnad, rodnad och ömhet i området där hälsenen fäster på hälbenet)
 • Bursit (slemsäcksinflammation)
 • Hälsporre
 • Severs skada

Ont i framfoten

Smärta i eller under framfoten orsakas av:

 • Metatarsalgi
 • Mortons neurom
 • Hammartå
 • Hallux rigidus
 • Hallux valgus

De vanligaste fotbesvären

Severs skada

Severs skada (ibland kallad Haglunds eller apofysitis calcanei) är den vanligaste orsaken till smärta i hälen hos aktiva barn i 9-15 års ålder. Det gör ont under eller efter aktivitet där mycket hopp och landningar, snabba ryck eller vändningar ingår och där underlag och skor är relativt stumma. Det gör vanligtvis ont under aktivitet och kan sitta i i timmar eller dagar efteråt. Värken klingar efter hand av vid vila. Värken placerar sig vanligtvis framför allt på insida och/eller utsidan av bakre delen av hälbenet, men kan även sitta baktill och undertill av bakre delen av hälbenet. Det brukar göra ont att trycka på dessa områden på hälen. Vanligtvis drabbas barn i 10-12 års ålder som spelar fotboll, handboll, innebandy och gymnastik. Nyligen publicerade studier visar på mycket god avlastning vid användande av gjutna fotortoser med djup, styv hälkopp (så kallade hälkoppsinlägg eller fotortoser). Rekommendationen vid denna överbelastningsskada är att använda dessa hälkoppsinlägg och försöka bibehålla samma aktivitetsnivå som innan, vilket brukar gå bra.

Läs mer om hälkoppsinlägg (fotortoser) »

Hälsporre – plantarfasciit

Om det gör ont under hälen och/el hålfoten kan du ha drabbats av plantarfasciit/plantarfascialgia. Ofta finns en distinkt ömhet i framkant och insida av hälbenet eller rakt under hälbenet och något på insidan. Smärtan är mest påtaglig när du tar första stegen efter att ha suttit still en stund eller vid första stegen på morgonen. Likaså brukar den öka ju längre du går/springer. Smärtan kan vara mer eller mindre besvärande och många upplever skadan mycket begränsande. Prognosen är god och skadan brukar läka ut av sig själv, men det kan ta lång tid. Ibland 1-2 år. Idag finns mycket bra behandling vid plantarfascialgi, vilket snabbt kan reducera besvären och stimulera läkning

Läs mer om hur vi arbetar med hälsporre »
Läs mer om hälkoppsinlägg vid plantarfascialgi »
Läs mer om stötvågsbehandling vid plantarfascialgi här » 

Hälsporre (utväxt på hälbenet)

Många menar egentligen plantarfascit/plantarfascialgi när man säger hälsporre. På grund av draget från senor som fäster vid hälbenet här och på grund av en eventuell inflammation kan resultatet bli en kalkpålagring/utväxt från hälbenet (vilket kan se ut som en bensporre på röntgen). Många med äkta hälsporre har faktiskt inga symtom varvid sporren bör ses som en konsekvens av en långt stående, obehandlad plantarfascit/plantarfascialgi och inte orsaken till aktuell smärta.

Brännande fötter

Att uppleva fötterna som väldigt varma och brännande/svidande kan ha flera orsaker. Om du har diabetes kan nerverna i foten påverkas och ge dessa symtom. Det kan också vara ett första tecken på kollapsade fotvalv (se nedan). Vanligare är att du har ”fel” strumpor och skor. Du svettas och foten blir fuktig och varm. Använd material som ventilerar och släpper ifrån sig fukten.

Hallux valgus

Det är känt att nedsjunkna mediala valv/hålfot och överpronation påverkar biomekaniken och stabiliteten i framfot och tår. Detta ger alltför mycket stress mot stortå pga den instabila foten och kan ge utåtvridning av stortån och senare hallux valgus. Stortåns grundled blir större, svullen och ibland rodnad. Man lider framför allt av smärta vid hallux valgus men för en del är utseendet och stortåledens påverkan på skor en anledning till önskad hjälp och åtgärd. Hallux valgus besvären kan minskas med ortopediska skoinlägg (fotbäddar) där stöd för främre valvet byggs in. Vi instruerar egenvård, säljer hallux valgus ortoser och tillverkar olika specialinlägg för hallux valgus. Om vi bedömer att injektionsbehandling behövs så remitterar vi dig vidare för detta.

Läs om ortopediska skoinlägg » 

Hallux rigidus

Om du har ont vid stortåns grundled och om den framför allt har blivit stel och gör det svårt att avveckla foten i slutet av steget då du går. Orsaken kan vara att du drabbats av artros och led/broskförändringar i stortåns grundled. Vår kliniska undersökning påvisar om artros föreligger och vad du bör göra för att förbättra funktionen. Vid behov kompletterar vi undersökningen med ultraljud. Vi tittar på konsekvenserna av besväret och ger tips på åtgärder. Målet är att öka rörligheten och funktionaliteten och begränsa negativa konsekvenser. Vi tillverkar styva inlägg med carboninfällning vilka avlastar en ömmande och belastningskänslig led. Vi säljer även tunna carboninlägg vilka kan läggas i skon för avlastning. Om vi bedömer att injektionsbehandling behövs så remitterar vi dig vidare för detta.

Nedsjunkna fotvalv

Ett av de vanligare problemen för foten. Några av oss föds med ”platta fötter” och behöver inte innebära några problem. För flertalet av oss sjunker/kollpasar det inre/mediala valvet med åldern. Med detta följer ofta en sk överpronation, där foten ”faller” inåt och utsätter ankel och underben för överdriven inåtrotation. Du upplever ofta att dina fötter känns trötta, svidande och molvärker. Du kan även lida av knäbesvär. Dina skor kan vara överdrivet slitna på hälens insida.

Höga fotvalv

Högt fotvalv är medfött och ger ofta sk punktbelastning och ökat tryck på främre valvet/trampdynan och hälen. Kan även förorsaka sk hammartår.

Mortons syndrom – Mortons neurom

Ett besvär i framfoten där en nerv drabbas av inklämning (oftast mellan 3.e och 4.e mellanfotsbenet) och kan ge upphov till godartad tumör på denna. Kallas även Mortons neurom. Värk, huggsmärta och nedsatt känsel ut mot tårna är vanliga symtom. Första åtgärd vid Mortons neurom är ortopediska skoinlägg med stöd för det främre valvet. Vi tillverkar dessa utifrån dina unika behov.

Metatarsalgi

Ett tidigt tecken anses vara återkommande trötthet och svidande känsla under främre trampdynor. Småningom ökade besvär med värk, huggsmärta och domningar i framfot och tår. I längden finns risk för att utveckla Mortons syndrom (se ovan). Vi tillverkar skoinlägg som avlastar de ömma vävnaderna i framfoten vilket omgående brukar ta bort framfotssmärtan och metatarsalgin.

Pronation och supination

Pronation betyder att mellanfoten sjunker nedåt och vrids utåt i belastning och gång. Alldeles naturligt. Supination innebär det motsatta, foten belastas mer på det yttre längsgående valvet och vrids utåt. överpronation har ett starkt samband med nedsjunkna inre fotvalv/hålfot och foten har ofta en ökad rörlighet och upplevs som ”mjuk”. Vid sk överpronation upplevs foten ofta som trött och diffust värkande när du går och står mycket. Mjukdelar (ligament, ledkapsel och muskulatur) utsätts för ökad stress och kan reagera med olika smärttillstånd. Vid påtaglig supination ökar trycket och belastningen mot framfot och häl kan försorsaka hälsmärta, hammartår, plantarfascit och förhådnader.

Hälkuddesyndrom (hälkuddeatrofi)

Hälkudden består i huvudsak av fett och bindväv. Om denna förtunnas kan hälbenet utsättas för ökat tryck och resultatet blir smärta under och runt hälen. Rekommendationen är att undvika att gå barfota eller i hårda stumma skor. God avlastning kan uppnås genom användande av hälkoppsinlägg med djup, styv hälkopp alternativt ortopediska skoinlägg där belastningen fördelas över en större yta under foten.

Bokning

Mottagningar

Öppettider

Mån-tor 8:00-18:00
Fredag 8:00-15:00

Omdömen

Professionell och kunnig fysioterapeut. Mycket effektiv handläggning. Betyg 5/5.

Ioannis B

Mycket bra behandling och bemötande. Betyg 5/5.

Cecilia W

Kanon! Proffsigt, bra bemötande och snabb service! Betyg 5/5.

Alexander S

Kunnig personal med enormt gott bemötande! Betyg 5/5

Eeva K V

Hög kompetens och proffessionelt bemötande, Rekomenderas! Betyg 5/5.

Lars H

Skribent: Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin. Mer än 17 års erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av sjukdomstillstånd i foten.

Synpunkter på innehållet? Kontakta oss.

Boka ett digitalt eller fysiskt besök

Vi är tillgängliga 8-17 för råd och vård online samt har akuttider på våra mottagningar samma dag eller dagen efter.

BOKA BESÖKSTID