Löparknä

Löparknä kallas den smärta på utsidan knät som kommer av överbelasning i bindvävshinnan, slemsäcken eller benhinnan. Vanligtvis uppstår symtomen vid fram för allt löpning och hoppidrotter. Den resulterar i allt från mild lokal smärta till en skarp smärta framför allt på utsida knät. De flesta brukar kunna bli av med sin smärta genom vila från provocerande aktivitet samt genom stretchning och alternativ träning, men ibland är ett förändrat löpsteg och korrigerande skoinlägg nödvändigt. Andra namn för löparknä är iliotibialbandsyndrom (vilket ibland endast benämns ITBS), tractus iliotbialis tendinit samt iliotibal band syndrome

Symtom vid Löparknä

 • Skarp smärta på utsidan av knät
 • Smärtan kan var så stark att det inte går att springa vidare.
 • Smärta framför allt då knät är omkring 20-30 graders böjning
 • Smärtan försvinner oftast när man stannar eller vilar
Smärtan brukar vara av skarp och placeras alltifrån just över knäledens utsida till utefter hela överbenets utsida eller strålandes ner i underbenet. Vid mildare besvär brukar smärtan komma en bit in i träningspasset och upphöra när man stannar eller vilar. Vid lite mer uttalade besvär kan smärtan dröja sig kvar efter träning. Vilar man några dagar kan smärtan försvinna och sen komma tillbaka nästa träningspass. Ofta blir smärtan så stark att den tvingar motionären till att avbryta träningen. Ibland kan det även uppstå en svullnad och förtjockning av bindväven på utsidan av knäet.

Prognos vid Löparknä

Prognosen är god och så många som upp till 94% av alla drabbade svarar bra på icke kirurgisk behandling som exempelvis vila, stretchning och fysioterapi (sjukgymnastik). Ibland kan behandling med kortisoninjektion behövas och i vissa sällsynta fall kan en operation där man förlänger bindväven krävas.

Så här behandlar vi på Ortomed löparknä

Först gör vi en klinisk undersökning för att säkerställa diagnosen. Vid behov av ultraljudsundersökning gör vi sådan. Vi tittar även på biomekanik och muskelstyrka för att se om orsaken finns i en ofördelaktig belastningsbild på grund av felställning och/eller muskelsvaghet. Ibland är en löpanalys nödvändig för att i slow motion studera din löpteknik. Utifrån den samlade bilden presenterar vi våra tips på åtgärder och eventuella behandlingar. Dessa kan bestå i läkningsstimulerande och smärtlindrande behandling liksom i syfte att adressera eventuella bakomliggande faktorer. Om vi anser att skoinlägg är nödvändigt för att avlasta och korrigera en felställning tillverkar vi sådana vid ett nytt bokat besök. Vi har ett stort utbud av olika typer av ortopediska skoinlägg och tillverkar dessa för hand för att passa dina individuella förutsättningar och krav.

Läkningsstimulerande behandling kan bestå i: Åtgärder mot bakomliggande faktorer
 • Inträning av annat löpsteg
 • Uppträning av muskelstyrka för att optimera löpsteg och belastningsbild
 • Skoinlägg för korrigering av eventuell felställning i fot, vrist och underben

När och var ska jag söka hjälp?

Boka ett nybesök till våra fysioterapeuter om smärtan inte går över av sig själv. Vi är specialiserade på fot- och underbensbesvär och löparrelaterade skador och har avancerad undersöknings- och behandlingsutrustning och tillverkar även ortopediska skoinlägg för löpare.

Ring och boka eller välj tid själv i vår webkalender!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs utifrån patientens sjukdomshistoria i kombination med den undersökning som vårdgivaren gör. Vävnaderna kring knät testas med olika provokationstester vilket resulterar i en klinisk bild. Är man osäker på vad som orsakat smärtan kan man göra ett ultraljud för att se skador och svullander i mjukdelsvävand, röntgen för att utesluta andra skador och i vissa svåra fall kan man dessutom göra en MRI (magnetkameraundersökning) vilken är en annan metod för att avbilda mjukdelar.

Egenvård – detta kan du göra själv

Det första du bör göra då du känner symtom på löparknä är att anpassa din belastningsbild. Du bör inte vila helt från träning och aktivitet utan kan börja med att förändra den träning du håller på med eller hitta en annan träningsform som du kan utföra utan besvär. Du kan prova att inte springa i backar eller på doserat (lutande) underlag, du kan springa mindre ofta samt kortare eller på annat underlag. Man kan även stretcha det långa iliotibialbandet på utsidan av benet samt ta värktabletter, även om det senare endast lindrar symptomen och inte botar.

Anatomi och biomekanik

Utefter lårbenets utsida löper en bindväv som ovantill fäster i höftbenet och nedtill till skenbenet. I höjd med knäet finns det ett utskott från lårbenet som denna bindväv kommer glida fram och tillbaka över när man böjer knäet runt 30 graders vinkel. Varje gång bindväven glider över denna knöl uppstår friktion och om man överbelastar här leder det dels till att bindväven i sig blir irriterad, men även till irritation och inflammation i mjukdelarna under bindväven samt inflammation i benhinnan som ligger över knölen. Det är dessa irritationer och inflammationer som ger upphov till smärtan. Belastningen i det långa bindvävsstråket är ökad hos löpare som inte lyckas hålla höfterna horisontellt stabila under löpningen samt för dem som springer med ökad höft-benvinkel. En löpanalys studerar biomekaniken och löptekniken och efterföljande löptekniksträning kan leda till förändrad biomekanik och belastningsbild.

Orsaker till Löparknä

Löparknä kan dels uppkomma av mer generella orsaker som att man tränat för hårt men det finns även vissa mer specifika risker som exempelvis mycket löpning i backar, löpning på i sidled sluttande underlag som på en doserad löpbana. Dessutom finns det anatomiska risker som höga eller låga fotvalv, överpronation, olika längd på benen eller obalans i muskulaturen samt biomekaniska och löpstilsrelaterade riskfaktorer.

Vilka får Löparknä?

Löparknä drabbar framförallt löpare, cyklister och personer som utövar andra uthållighetssporter. Det finns studier som pekar på att skadan bland löpare är en av de vanligaste skadorna på knäets utsida med en incidens på mellan 1.6–12 % och bland cyklister står den för mellan 15-24 % av alla överbelastningsskador.

Kan löparknä undvikas eller förebyggas?

Det är många faktorer som orsakar löparknä, men framför allt bör man se över doseringen, dvs. hur mycket man tränar och hur snabbt man stegrar denna. Ju långsammare stegring desto mindre risk att drabbas. Vilken löpteknik/löpstil man har kan troligen också påverka risken att drabbas. Sin löpteknik kan studeras genom att göra en löpanalys. Därefter kan löpteknikträning med direkt feedback under ett antal sessioner ge bestående förbättrad löptteknik med förändrad belastningsbild av höft och knä. Man kan även se över sina skor och skoinlägg och se om de kompenserar för eventuell stor överpronation, särskilt höga eller låga fotvalv samt för olika längd på benen. Man ska försöka undvika för mycket av den träning som belastar detta område extra mycket som exempelvis backlöpning eller löpning på doserat underlag. Dessutom kan man stretcha benets utsida samt försöka sträva mot att ha en bra muskelbalans mellan benets muskulatur.

Differentialdiagnoser

Utöver löparknä finns det flera andra orsaker till smärta vid knäet, bland annat stressfraktur, degenerativ ledsjukdom och refererad smärta från ryggen.

Referenser

 • Richard Ellis, Wayne Hing, Duncan Reid. Iliotibial band friction syndrome – A systemeatic review.
 • Razib Khaund, Sharon H Flynn. Iliotibal Band Syndrome: A Common Source of Knee Pain. American Family Physician.
 • Nemeth WC, Sanders BL. The lateral synovial recess of the knee: anatomy and role in chronic Iliotibial band friction syndrome. Arthroscopy.
 • Ombregt, Bisschop och J. ter Veer. A system of Orthopaedic Medicine, second edition. 2003.
 • Roald Bahr och Sverre Maehlum. Förebygga, behandla, rehabilitera Idrottsskador. Sisu idrottsböcker, 2004.

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB