Fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Göteborg och Kista, Stockholm

Våra fysioterapeuter och sjukgymnaster på Ortomed Göteborg och Kista, Stockholm är specialiserade inom ortopedisk medicin, idrottsmedicin, stötvågsbehandling, ortopedisk rehabilitering, gång- och löpanalys, ultraljudsundersökning, ortopediska skoinlägg och hälkoppsinlägg.
Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Fysioterapeut (sjukgymnast) i Göteborg och Kista, Stockholm

Våra legitimerade fysioterapeuter på Ortomed Göteborg och Stockholm-Kista hjälper dig med ortopedmedicinskt specialiserad sjukgymnastik (fysioterapi), det vill säga undersökning, diagnostik/bedömning behandling och rehab samt instruktion av egenvård och hemträning vid skador och sjukdomstillstånd i kroppens rörelsesystem (rygg, nacke, axlar, armar, händer, höft, knä, underben och fötter). Våra vårdgivare har lång erfarenhet och många års vidareutbildning inom primärbedömning och omhändertagande av ortopediska besvär och arbetar utifrån sin beprövade praxis samt senaste vetenskapen för att ge ett så bra omhändertagande som möjligt för varje unik patient. Vi har vanligtvis inga väntetider för att du snabbt skall få tid och vår målsättning är att du skall erbjudas den behandling och det omhändertagande som hjälper dig att snabbast möjligt bli frisk och tåla normal eller önskad belastning igen.

Priser för sjukgymnastik hos Ortomed

Vi har inte avtal med landsting/försäkringskassa varför högkostnadskort och frikort inte gäller hos oss. Se prislista för vår avgift för sjukgymnastbesök.

Sjukgymnastiska vidareutbildningar

Våra sjukgymnaster (fysioterapeuter) är vidareutbildade inom en rad olika ortopedmedicinska specialiteter som;
 • OMI (Ortopediska Medicin International)
 • MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi)
 • OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)
 • IM (Idrottsmedicin)
 • Akupunktur
 • MTT (Medicinsk Tränings Terapi)
 • Podiatri (fotrelaterade skador och sjukdomar)
 • Tillverkning av ortopediska skoinlägg och hälkoppsinlägg (fotortoser)
 • Stötvågsbehandling
 • UL (Ultraljudsundersökning)
 • Yrsel och balansrubbningar

Vad gör en sjukgymnast (fysioterapeut)?

Ortopediska sjukgymnaster är vårdens specialister på diagnostik och läkning av skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Ortopedspecialiserade sjukgymnaster ställer diagnos samt utreder funktionella orsaker till en skada eller sjukdoms uppkomst samt läker dessa genom icke kirurgiska eller primärt läkemedelsbaserade metoder. Sjukgymnasten använder olika manuella metoder, apparatbehandlingar, rehabträning och information och instruktion av egenvård för att stimulera kroppens läkande processer i de olika vävnaderna. Detta omhändertagande återställer normal funktion och belastningstålighet på snabbt och tryggt sätt och oftast med flera positiva bieffekter. Ibland behövs ortopedkirurgiska, neurokirurgiska eller läkemedelsbaserade åtgärder och då hänvisar sjukgymnasten patienten vidare för detta.

Manuella behandlingar

Manuella behandlingar innefattar:
 • Rygg och ledmanipulation
 • Traktionsbehandling
 • Ledmobilisering
 • Tvärfriktsionsmassage
 • Nervmobilisering
 • Mjukdelsmobilisering
 • Stretching och töjning

Apparatbehandlingar

 • Stötvågsbehandling (shockwave therapy)
 • Laserbehandling
 • Ultraljudsbehandling
 • TNS/TENS (transkutan elektrisk stimulering)
 • värme- och kylbehandling

Övriga behandlingar

 • Akupunktur; traditionell västerländsk samt el-akupunktur
 • Kroppsmedvetande övningar
 • Avspänningsövningar

Träning och rehab

 • MTT - medicinsk träningsterapi
 • Rehabiliterings träning - individanpassad successivt stegrad träning för läkning och återställande av funktion och tålighet
 • Hemträning - individanpassade hemträningsprogramför läkning och återställande av funktion och tålighet

Sjukgymnaster är vårdens första instans och specialistinstans

Sjukgymnaster är både vårdens första instans och specialistinstans vid besvär i rörelseapparaten och i hälso- och sjukvården hänvisas därför patienter med besvär i rörelseapparaten direkt till sjukgymnaster för bedömning och snabbt insatt läkande behandling och omhändertagande. Det behövs alltså ingen remiss för att boka tid hos specialiserade sjukgymnaster utan du kan kontakta vilken sjukgymnast du vill direkt, oavsett var i landet du bor.

Våra fysioterapeuter i Göteborg

Våra fysioterapeuter i Göteborg hjälper dig med diagnos och behandling. Bor du i Göteborg, Järntorget, Linne, centrum med omnejd kan du boka tid till våra fysioterapeuter på vår mottagning i Göteborg.
Rasmus Elb, leg fysioterapeut med OMT steg III (3) examen (Ortopedisk Manuell Terapi)
Sandra Mangsbo, leg fysioterapeut med examen i OMI (Ortopedisk Medicin)
Rickard Järrebring, leg sjukgymnast (fysioterapeut) med högre examen i OMI (Ortopedisk Medicin)
Mikael Boije af Gennäs, leg fysioterapeut, McKenzie A+B samt snart examen i OMI (Ortopedisk Medicin)
Daniel Öhlin, leg sjukgymnast (fysioterapeut) med examen i OMI (Ortopedisk Medicin) samt idrottsmedicin steg 3.

Fysioterapeut i Stockholm - Kista

Våra fysioterapeuter i Stockholm - Kista hjälper dig med diagnos och behandling. Bor du i Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Tensta, Rinkeby med omnejd kan du besöka vår mottagning i Kista.
Mikael Boije af Gennäs, leg fysioterapeut, McKenzie A+B samt snart examen i OMI (Ortopedisk Medicin)

Läs även mer här: Fysioterapeut i Stockholm - Kista samt här: Fysioterapeut Mikael Boije på Ortomed Stockholm - Kista

Sjukgymnasters arbetsfält och specialområden

Sjukgymnastens grundutbildning är en treårig universitetsutbildning av hög kvalitet. Sjukgymnastutbildningen innehåller mycket anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi, träningsfysiologi, kroppskännedom och rehabilieringsmedicin. Sjukgymnastens roll i sjukvården har av tradition varit både första instans och specialistinstans och de har arbetat både på sjukhus och på primärvårdscentraler. Uppdragsgivaren har varit och är landsting, försäkringskassa, företagshälsovårder samt idrottsföreningar och landslag och sedan senare år även försäkringsbolag.

Efter grundutbildning har sjukgymnasten många specialiserade vidareutbildningar att läsa och vanligtvis har de flesta sjukgymnaster läst flera ytterligare år inom sitt specialområde. Vanliga specialistutbildningar inom det ortopediska området är:
 • OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)
 • OMI (Ortopediska Medicin International)
 • McKenzie/MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi)
 • MTT (Medicinsk Tränings Terapi)
 • IM (Idrottsmedicin)
 • Akupunktur och dry needling (nålbehandling)
 • Smärta och smärthantering
 • UL (Ultraljudsundersökning)