EPTE, EPI och Elektrolysbehandling

EPTE och EPI är en ny lovande elektroterapi-behandlingsmetod vid akuta, subakuta och långdragna smärttillstånd och skador i sena och ligamant. Befintlig forskning och klinisk erfarenhet visar på goda resultat och man ser till och med att regeneration (återuppbyggnad) kan ske i degenererad vävnad, vilket hittills varit ett mycket svårbehandlat tillstånd där operation ibland varit sista utvägen. Vid akuta skador leder EPTE / EPI-behandlingen till att vätskan som ger svullnaden snabbt reduceras. Minskad svullnad i akut skadade vävnader leder till snabbare start av läkning och kan minska skadeperioden med flera dagar.

EPTE - EPI - Elektroterapi behandling hos Ortomed

EPTE, EPI - elektroterapi vid senskada, tendinos

Kroppens senor är de delar som fäster musklerna i skelettet. Senorna består av många små sammanflätade fibrer, som består av ämnet kollagen. En normal sena har kollagenet formerat i raka linjer, vilket gör att senan är väldigt stark och klarar att transportera mycket kraft igenom sig.

De vanligaste sen-besvären är så kallade överansträngningar av senan. Detta kan ske pga för tung belastning mot vad senan klarar av, exempelvis vid för snabb stegring av träning efter uppehåll/sjukdom, om senan får för liten återhämtning mellan belastningar, eller helt enkelt om man belastar senan för intensivt.

De mest frekvent drabbade senorna är hälsenor, knäskålssenor, rotatorcuffens senor (i axeln) och armbågssenor.

Symtom på senskador kan vara svullnad/förtjockning, stelhetskänsla samt smärta vid användning och tryck. Ofta blir senbesvär ganska långvariga.

Behandlingen mot tendinoser/tendinopatier är lite beroende på hur mycket senan har blivit omstrukturerad samt hur länge man haft besvären, men viktiga komponenter för att främja läkningen är:

Beteendeförändring (för att minska på den tunga belastningen som irriterar senan)
Successivt stegrad belastningsträning för att öka senans tålighet igen.
Men den kliniska erfarenheten är att dessa besvär är svåra att bli helt återställda ifrån, och att det behövs ytterligare någonting för att uppnå optimala funktionella resultat. Exempel på detta är stötvågsbehandling eller EPTE och EPI.

De två komponenterna i EPTE och EPI-behandlingen (akupunktur och likströmsbehandling) är behandlingsmetoder som använts länge och är väl beforskat.

Då denna form av elektroterapi är en så pass ny behandlingsmetod så är forskningsunderlaget fortfarande ganska tunt, men den forskning som finns pekar på att EPTE och EPI i kombination med långsam belastningsträning ger god effekt på smärta och funktion, samt förbättrar senans struktur och uppbyggnad vid tendinoser/tendinopatier.

Boka tid i Göteborg eller Stockholm

Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Detta behandlar vi med EPTE?

Skador där EPTE och EPI lämpar sig är tendinopatier/tendinoser exempelvis;

Löpare med besvärliga hälsenor som stela, smärtande och förtjockande hälsena, hälseneinflammation och akillestendinos lämpar sig väl för behandlingsmetoden. Även för volleybollspelare, handboll, basket och badminton där mycket hopp kan ge hopparknä - överbelastning av knäskålssenan ger vi behandlingen. Skadan kan då sitta i själva senan eller mot det övre eller undre fästet. Likaså vid tennisarmbåge och supraspinatustendinos kan EPTE leda till ett snabbare tillfrisknande.

Så här går en behandling till

Först tar vi en noggrann anamnes och klinisk undersökning för att säkerställa diagnos och avgöra om behandlingsmetoden kan ge god effekt. Ultraljudsundersökning görs för att lokalisera den påverkade senan och kontrollera dess kvalitét.

Först rengör vi huden där behandlingen skall ges. Vi sätter fast en elektrod på huden nära området som ska behandlas så att strömmen kan gå mellan denna och nålen. Ultraljudet visar via en skärm vart nålen befinner sig. Tack vare detta ökar man effektiviteten av behandlingen då man hittar rätt samt ser till att ingen annan närliggande struktur påverkas.

Vi aktiverar strömmen precis innan vi för nålen igenom huden och vi styr upp strömmen via en pedal då händerna har fullt upp med nål och ultraljud.

Behandlingen görs i och kring senan, totalt sett tar behandlingen ca 7-8 minuter. Behandlingen kan vara lite smärtsam, men behöver inte vara det.

Efter behandlingen ger vi instruktioner för hur du skall belasta senan optimalt och att du skall avstå från tyngre belastning de första dagarna för att respektera processerna som startas via behandlingen.
EPTE/EPI producerar en lokal inflammation de första 72h. Patienter kan uppleva en ökad ömhet/smärta i området några dagar efter behandlingen.

Vi följer sedan upp resultatet av behandlingen för att kontrollera smärta, funktion samt senans kvalité.

Behandlingarna görs var 7-10 dag, ungefär 3-5 gånger.

När bör man ej behandla

  • Pacemaker eller andra hjärtbesvär
  • Blodförtunnande läkemedel
  • Vid och kring proteser eller spikar/skruvar/plattor
  • Graviditet
  • Cancerprocess
  • Blodpropp
  • Hudåkommor, exempelvis psoriasis
  • Neurosensitiva åkommor, exempelvis nedsatt känsel
  • Pågående kortisonbehandling
  • Pågående steroidbehandling

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB