Priser hos Ortomed Göteborg och Stockholm

OBS! Våra mottagningar är privatfinansierade utan subventionering från landstinget. Högkostnadskort eller frikort gäller ej.
Kontantfritt. Vi tar ej emot betalning med kontanter, men det går utmärkt att betala med betalkort, kreditkort eller swish.
Avbokning skall göras senast 24 timmar före besöket. För avbokning som görs senare än detta faktureras fullt pris motsvarande den aktuella bokningen.

Priser för digital vård

(Längst ner på sidan finns djupare information av vad som ingår i respektive tjänst.)

Vård online - få hjälp direkt av oss via telefon/videosamtal

 • Onlinekonsultation, nytt ärende: 300 kr
 • Onlinekonsultation, återbesök/uppföljning: 150 kr
Boka tid för onlinevård

Priser för fysisk vård på mottagning

Nybesök (återbesök bokas längre ner)

Nybesök undersökning och diagnostik: 690 kr
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Ultraljudsundersökning: 750 kr
(utifrån remiss eller frågeställning från annan vårdgivare)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Hälsporrepaket: 1650 kr
(bedömning av hälsmärta, tillverkning av hälkoppsinlägg och stötvågsbehandling)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Löpanalys: 990 kr
(filmad och analyserad. Nyttja ditt friskvårdsbidrag - se nedan)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Ortopediska skoinlägg: 1 par: 1690 kr och 2 par: 2690 kr
(inklusive fotanalys)
Boka tid för 1 par i Göteborg
Boka tid för 2 par i Göteborg

Boka tid för 1 par i Stockholm
Boka tid för 2 par i Stockholm

Hälkoppsinlägg: barn: 1080 kr och vuxen: 1380 kr
(inklusive bedömning av hälsmärta)
Boka tid för hälkopp barn i Göteborg
Boka tid för hälkopp vuxen i Göteborg

Boka tid för hälkopp barn i Stockholm
Boka tid för hälkopp vuxen i Stockholm

Rabatterad tilläggstjänst under befintligt besök:
(Kan erbjudas om tid finns)
Tillägg för stötvågsbehandling: 200 kr
Tillägg för laserbehandling: 200 kr
Tillägg för ultraljudsundersökning: 400 kr

Webbtidbok - Återbesök i Göteborg och Stockholm!

Återbesök

Återbesök normal: 550 kr
(Behandling och uppföljning)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Återbesök löpanalys och löpteknik: 750 kr
(Du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag - se nedan)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Återbesök hälkoppsinlägg: barn: 900 kr och vuxen: 1100 kr
(Endast för tillverkning av nya par hälkoppar)
Boka tid i Göteborg
Boka tid i Stockholm

Återbesök Skoinlägg: 1 par: 1500 kr och 2 par: 2500 kr
(Endast för tillverkning av nya par skoinlägg)
Boka tid för 1 par i Göteborg
Boka tid för 2 par i Göteborg

Boka tid för 1 par i Stockholm
Boka tid för 2 par i Stockholm

Återbesök Telefon/videokonsultation: 150 kr
(Endast för uppföljning eller utvärdering av vård. Välj din vårdgivare)
Boka onlinemöte med din vårdgivare i Göteborg
Boka onlinemöte med din vårdgivare i Stockholm

Friskvårdsbidrag och friskvårdstjänster

Vår löpanalystjänst är godkänd av skatteverket som friskvård vilket betyder att du kan boka vår "Löpanalys nybesök" och "Löpanalys återbesök" och använda ditt friskvårdsbidrag. Meddela oss innan betalning vid besöket för att få ett godkänt kvitto till din arbetsgivare.

Löpanalys nybesök som friskvård (filmad och analyserad): 990 kr (792 kr + moms)
Löpanalys/löpteknik återbesök som friskvård (filmning, feedback och övningar): 750 kr (600 kr + moms)

Fördjupad beskrivning av våra tjänster

Vård online

Berätta om ditt besvär online så hjälper våra vårdgivare dig med bedömning, vad vi anser är bäst omhändertagande samt att du får direkta åtgärder att börja med. Läs mer här.

Nybesök

Förstabesöket (Nybesök) syftar till att göra en noggrann undersökning och analys för att komma fram till vävnadsskada (diagnos) och bakomliggande orsaker. Vår rekommendation är att du bokar nybesök för diagnostik till våra ortopedmedicinska fysioterapeuter/sjukgymnaster. Om behov finns för diagnostisk injektion eller injektionsbehandling så remitterar de dig vidare till vår omi-läkare. Om du däremot vet att det är injektionsbehandling du behöver eller önskar så kan du direkt boka nybesöket till omi-läkare.
Vid nybesöket diskuteras även en behandlingsplan som är baserad på vävnadsskadan, eventuella orsaker samt eventuell målsättning. Detta innebär att vi under nybesöket erbjuder en första behandling och genomgång av rehabprogram i mån av tid, men att det kan behövas ett återbesök för första behandling och genomgång av individuellt rehabprogram.

Ultraljudsundersökning
Om remiss eller frågeställning finns erbjuder vi ultraljudsundersökning där vi skannar av strukturerna för att bekräfta, värdera eller utesluta misstänkt diagnos eller skada. En sådan undersökning görs alltid efter en klinisk undersökning och är ett tillägg i diagnostiken. Om ingen föregående klinisk undersökning har gjorts rekommenderar vi att du bokar in dig för detta först.

Bokningstips - nybesök Om du har ont i rygg, nacke, axel, armbåge-hand, höft, knä, underben eller fot och inte vet vad orsaken är så föreslår vi att du bokar ett nybesök. Om du tror dig veta vad för skada eller sjukdomstillstånd du lider av, men vill ha hjälp att finna de eventuellt bakomliggande orsakerna så rekommenderar vi också att du bokar ett nybesök.

Om du har en ganska klar uppfattning om vilken hjälp du behöver och önskar så kan du istället boka in dig för någon av de mer specifika tjänsterna direkt (skoinlägg, hälkoppsinlägg, hälsporrepaket eller en löpanalystjänst). Nedan beskriver vi närmare vad som ingår i respektive tjänst.

Ortopediska skoinlägg och fotbäddar

Fotanalys*, utprovning och tillverkning ingår i nedanstående priser vid ett nybesök för skoinlägg/fotbäddar
 • Skoinlägg för idrott/vardag/arbete/fritid: 1 par: 1690 kr, 2 par: 2690 kr (du sparar 590 kr)
Vi har en modern och effektiv tillverkningsmetod och kan oftast leverera skoinläggen direkt vid första besöket! Vi har ett brett utbud av skoinläggfabrikat och arbetar med både Balkefors komfort, Conform'able, Össur, Bauerfeind samt Orfit. Detta gör att vi kan välja rätt kvalitet för olika typer av behov.

*Fotanalys:
Vi tar en anamnes och gör en fotanalys för att förstå ditt behov och förutsättningar. Utifrån detta kan vi välja rätt skoinläggsmaterial för tillverkningen. I fotanalysen tittar vi på bland annat huden, tår, fot, vrist och knä i stående och under belastning/rörelse samt din skosulas slitning. Detta och anamnesen (din besvärshistoria och belastningsbild) avgör om vi rekommenderar och tillverkar ett par skoinlägg vid det aktuella besöket eller ej. Om vi gemensamt kommer fram till att det lämpligaste är att inte tillverka skoinlägg så blir kostnaden för besöket 690 kr.

Bokningstips - skoinlägg
Om du vet att du vill göra skoinlägg inklusive en fotanalys så kan du boka in dig direkt för detta. Önskar du göra två par skoinlägg vid samma tillfälle får du rabatt.

Om du däremot har en skada eller ett smärtproblem som du inte fått diagnosticerat och är osäker på om skoinlägg är rätt typ av behandling så bör du först boka ett "Nybesök" så att vi kan undersöka detta noggrant. Om det därefter är aktuellt att behandla med ortopediska skoinlägg så bokas ett nytt besök för just det. Det blir då två besök som du får betala för; 1. nybesök inklusive diagnostik och rådgivning samt 2. besök för skoiniläggstillverkning (om det rekommenderas). På det här sättet kan vi bättre uppnå bästa resultat beroende på just dina besvär.

Hälkoppar (hälkoppsinlägg)

Bedömning av hälsmärta och tillverkning ingår i nedanstående priser vid ett nybesök för hälkoppsinlägg Vid olika typer av hälsmärta hinner vi oftast undersöka och ställa diagnos samt då det är lämpligt även tillverka hälkoppsinlägg vid första besöket. Vanligtvis får man därför med sig hälkoppsinläggen, råd och information direkt efter nybesöket. I sällsynta fall, då diagnostiken är mer komplicerad, får tillverkningen av hälkoppsinläggen istället göras vid ett återbesök och då blir kostnaden 690 kr för första besöket och 1380 kr (vuxna) resp 1080 kr (barn) vid återbesöket.

Stötvågsbehandling

 • Nybesök + stötvågsbehandling: 890 kr
 • (Boka "Nybesök")
 • Återbesök + stötvågsbehandling: 550 kr
 • (Boka "Återbesök - Behandling")
För varje extra skada eller kroppsdel som skall stötvågsbehandlas tillkommer 250 kr

Laserbehandling

 • NYBESÖK + laserbehandling: 890 kr
 • (Boka "Nybesök")
 • ÅTERBESÖK + laserbehandling: 550 kr
 • (Boka "Återbesök - Behandling")
 • PAKETPRIS: Ytterligare 5 laserbehandingar: 2250 kr (= 450 kr/styck och du sparar 500 kr totalt)
 • (Bokas/betalas på plats hos oss)
För varje extra skada eller kroppsdel som skall laserbehandlas tillkommer 250 kr

Löpanalys och löpteknik

 • Löpanalys: 890 kr - läs mer
 • Löpanalys/löpteknik återbesök: 750 kr - läs mer

Hälsporre - förmånligt behandlingspaket

 • Hälsporre paket: Nybedömning (diagnostik) + 1 par hälkoppsinlägg + 1:a stötvågsbehandlingen: 1650 kr (du sparar 970 kr)
Bokningstips - hälsporre och hälsmärta Om du är tveksam till att du har hälsporre (plantar fasciit) och därför är osäker på vilken typ av förstabesök du skall boka till så boka istället ett "Nybesök". Ofta hinner vi med att erbjuda både hälkoppsinlägg och/eller första stötvågsbehandlingen ändå efter diagnostiseringen och du får det då till priset som motsvarar "Hälsporrepaketet".

Om du däremot tror att du har hälsporre och önskar få vårt rekommenderade breda omhändertagande direkt vid första besöket så välj hälsporrepaketet. Då hinner vi med allt under ett och samma besök och du slipper resa en gång extra.

Om hälkoppsinlägg tillverkas vid ditt besök så fås de alltid med hem direkt efter besöket. Om vi kommer fram till att ingen åtgärd behöver göras så blir kostnaden för besöket motsvarande ett nybesök.

Försäkringsbolagens kunder

Vi arbetar för de flesta försäkringsbolag som erbjuder privat sjukvårdsförsäkring. För att få vård hos oss genom ditt försäkringsbolag så kontakta dem och be att de bokar in ditt besök till oss via vår webtidbok eller genom försäkringsbolagens bokningstjänst "BokaDoktorn".
Pris enligt avtal.

Ergonomi

Vid ergonomiuppdrag rekommenderar vi att ni kontaktar följande ergonomer.

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010–178 78 90 för att få hjälp med bokning eller välj någon av tjänsterna ovan eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok där alla våra tider ligger bokningsbara.
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB