Sjukgymnast / fysioterapeut i Göteborg - Rickard Järrebring

Sjukgymnast / fysioterapeut Rickard Järrebring på Ortomed Göteborg har högre examen i Ortopedisk Medicin (OMI), examen i ultraljudsdiagnostik samt en rad andra vidareutbildningar inom muskuloskeletal medicin vilket innefattar diagnostik, behandling och rehabilitering av ortopediska besvär. Rickard har lång erfarenhet som ortopedmedicinsk fysioterapeut i primärvården samt att han är gruppledare på OMI Nordens repetitionsutbildningar. Rickard är mycket omtyckt av våra patienter och får höga betyg i de utvärderingar de lämnar.

Rickard är intresserad av att finna både själva vävnadsskadan samt den eventuellt bakomliggande orsaken till denna, oavsett om det gäller smärta från rygg, nacke, axel, armbåge, handled, höft, knä, fot eller häl. Utöver klinisk diagnostik använder han ultraljudsskanning för att bättre värdera och lokalisera skadan.

Fysioterapeut Sjukgymnast i Göteborg - Rickard Järrebring hos Ortomed Göteborg

Särskild kompetens inom rygg och nacke, fotens skador och löprelaterade besvär

Smärta i rygg och nacke, med eller utan utstrålning

Akuta eller återkommande rygg-, nacke- eller axelbesvär med eller utan utstrålning i arm eller ben (ofta beroende på diskbråck, diskbuktningar eller protrusioner respektive spinala stenoser) har Rickard god erfarenhet av samt fördjupad kompetens att bedöma och behandla. Rickard är van att behandla med ledmanipulation, ledmobilisering och riktade övningar och ger därmed ett säkert och effektivt omhändertagande vid olika rygg och nack-skador.

Fotens och fotrelaterade skador samt skoinlägg och hälkoppar

Rickard har ett särskilt intresse och kompetens rörande fotens biomekanik och funktion, dess skador och konsekvenser för belastningsfördelningen vidare upp i underben, knä, höft och rygg. Rickard tittar på fotens och benet funktion, gör gång- och löpanalys och tillverkar olika typer av ortopediska skoinlägg och hälkoppar för att optimera avlastning eller belastningsfördelning för varje patient. I tillägg till rehabiliteringsträning behandlar Rickard eventuella vävnadsskador med stötvåg, laser eller friktionsmassage samt instruerar specifika övningar för att stärka en specifik vävnad samt fot, ben, höft och bål. Målsättningen är att snabbast möjligt hjälpa patienten till minskad smärta, ökad aktivitetsnivå, utläkning samt att hjälpa patienten till att bli långsiktigt hållbar (tålig) för önskad aktivitet och belastningsbild.

Löparskador, löpanalys, löpteknik och träningsupplägg

Rickards egen erfarenhet av löpning på Sverige-elitnivå samt många år som huvudtränare inom friidrotten i kombination med hans höga kompetens inom diagnostik, behandling, rehabilitering samt funktionell bedömning och träning och tillverkning av ortopediska skoinlägg gör att han har en helt unik kompetens rörande löpning, löprelaterade skador, behandling, rehab och träningsupplägg. Elitlöpare konsultar därför Rickard för hjälp med analys och rådgivning.

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnosik

Utöver min kliniska bedömning använder jag mig av Ultraljudsdiagnosik för att diagnostisera skador i axlar, armbågar, händer samt höfter, knän och fötter. Ultraljudsundersökning är en radiologisk undersökningsmetod som använder ultraljud för att skapa bilder av en vävnad. Jag använder metoden för att undersöka muskler, ligament, senor och även i viss utsträckning skelett.

Boka tid till fysioterapeut Rickard hos Ortomed Göteborg


Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Rickards särskilda kompetenser och specialiseringar

 • OMI advanced examen (Ortopedisk medicin international)
 • MTT - Medicinsk Tränings Terapi
 • Idrottsmedicin
 • Löpanalys och löptekniksträning
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Fotens biomekanik och sjukdomstillstånd
 • Anatomi och injektionsbehandling
 • Ultraljud - Ultraljudsundersökning
 • Ortopediska skoinlägg & Fotbäddar
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg/li>
 • Ledskydd och ortoser
 • Axellina obruten vårdkedja
 • Artrosskola BOA
 • Knärehabilitering
 • Yrsel och balansrubbningar
 • Smärtskola
 • Akupunktur

Fysioterapi vid smärta rygg, nacke, axel, arm, höft, knä och fotsmärta samt skoinlägg och löpanalys i Göteborg

Söker du en fysioterapeut med specialintresse och särskild kompetens för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, axel, armbåge, hand, höft, knä, underben eller fot, eller om du vill optimera din löpteknik eller få bukt med en löparskada kan du boka ett besök till Rickard. Likaså om du vill tillverka ortopediska skoinlägg eller hälkopp.

Behandlingsmetoder Rickard använder

 • Ledmobilisering och ledmanpulation
 • Mjukdelsmobilisering och massage
 • Medicinsk träning
 • Rehabträning - specifika hemövningar
 • Friktionsmassage
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling - Medicinsk laser
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Ortopediska skoinlägg
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg
 • Tejpning
 • Kinesiotejp
 • Ledskydd och ortoser - rekommendation och utprovning.

Olika sjukdomstillstånd som Rickard hjälper dig med:

Nacke - Ont i nacken

 • Nacksmärta
 • Nacke-skulderbesvär
 • Nacke-huvudvärkssmärta
 • Nacke-axel-armbesvär
 • Nackspärr
 • Torticollis
 • Nacksmärta med utstrålning ner i arm och hand

Bröstrygg - Ont i bröstryggen

 • Bröstryggsmärta
 • Låsning i bröstryggen

Ländrygg - ont i ländryggen / korsryggen

 • Ländryggsbesvär och smärta
 • Lumbago
 • Lumbago med utstrålning
 • Ischias
 • Låsning i ländryggen
 • Sträckning i ryggen / ländryggen
 • Roterat bäcken
 • SI-led och SI-ledssmärta

Axel - Ont i axeln

 • Impingement
 • Sekundärt impingement
 • Subakromial bursit - slemsäcksinflammation i axeln
 • Supraspintatustendinit och tendinos
 • Infraspinatustendinit och tendinos
 • Subskapularis tendinit och tendinos
 • Frusen Axel
 • Axelartros - artros i axeln
 • Diskbråck med axelsmärta

Skuldra - Ont i skuldra och axel

 • AC-ledsartros - artros i ac-leden
 • AC-ledsskada - ligamentskada
 • SC-ledsskada - ligamentskada eller artros i ac-leden
 • Vingskapula - utstående skulderblad

Armbåge - Ont i armbågen

 • Tennisarmbåge - lateral epikondylit
 • Golfarmbåge - medial epikondylit
 • Bursit i armbågen - slemsäckinflammation i armbågen
 • Översträckningsbesvär i armbågen

Handled och hand - Ont i handleden handen

 • Karpaltunnel / Karpaltunnelsyndrom
 • Stukad handled
 • Överbelastad handled - smärta i handleden
 • DeQuervains syndrom
 • Handledsartros - artros i handleden

Tumme - Ont i tummen

 • Tumbasartros - artros i tummen
 • Stukad tumme
 • Ligamentskada i tummen

Höft - Ont i höft och säte

 • Höftartros - artros i höften
 • Ljumskskada - ont i ljumsken
 • Adduktorskada - sträckning eller bristning av adduktorer
 • Ischias
 • Spända muskler i höften
 • Trochanterit
 • Trochanterbursit

Knä - Ont i knät

 • Knäartros - artros i knät
 • Medial knäartros
 • Patellofemoral artros
 • Främre knäsmärta
 • PFSS / patellofemoralt smärtsyndrom
 • Meniskskada - degenerativ skada i menisken, rehab av meniskskador
 • Korsbandsskada - främre och bakre korsbandsskada - korsbands rehab
 • Löparknä / ITBS - Tractus Iliotibialbands syndrom
 • Hopparknä - Patellarsenetendinos
 • Kollateralligamentskada / MCL - medial collateral ligament skada
 • Kollateralligamentskada / LCL - lateral collateral ligament skada

Underben - Ont i underbenet

 • Benhinneinflammation - Medial Tibial Stress Syndrom (MTBSS)
 • Gubbvad - Muskelbristning i vadmuskeln
 • Hälseneinflammation / Akillestendinopati
 • Hälsenefästes tendinos - inflammation eller överbelastning av hälsenans infäste på hälen
 • Haglunds syndrom - En triad av hälsenefästesbesvär, bursit och apofysit (benutskott vid fästet)

Häl - Ont i häl hos barn och vuxna

 • Hälsporre / Plantar Fasciit - överbelastning eller tendinos av plantar fascians sene och/eller infäste mot hälbenet
 • Hälkuddesyndrom - Öm i hälkuddens trampdyna, uttrampad hälkudde
 • Severs skada / Ont i hälen hos barn (ibland kallad Haglunds skada) - överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet.

Fot och tår - Ont i fot och tår

 • Högt fotvalv med relaterad belastningsmärta
 • Överpronation - med relaterade besvär eller smärtor i fot, tår, vrist, underben, knä eller höft
 • Smärta på utsidan foten - lateral mellanfotssmärta
 • Tibialis posterior tendinos
 • Tibialis anterior tendinos
 • Pereoneus brevis tendinos
 • Pereoneus longus tendinos
 • Metatarsalgi
 • Stressfraktur i fot eller tåben
 • Hammartå
 • Hallux Valgus

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB