Fysioterapeut i Kista, Stockholm - Mikael Boije af Gennäs

Fysioterapeut Mikael Boije af Gennäs arbetar på Ortomed Stockholm-Kista. Mikael är leg fysioterapeut med specialkunskap inom Ortopedisk Medicin och har examen i OMI samt muskuloskeletalt ultraljud. Mikael har även MDT/McKenzie A+B, och har gått flera specialkurser rörande fot- och underbensskador, löpning och löpanalys samt tillverkning av ortopediska skoinlägg och hälkoppar. Mikael har en hög ambitionsnivå och snabb vidareutbildningstakt och läser kontinuerligt vetenskapliga artiklar samt författar sådana. Detta avspeglar sig i patientarbetet och resulterar i ett seriöst, intresserat och verksamt omhändertagande. Mikael får mycket höga omdömen från våra patienter.

Mikael arbetar även då och då på vår mottagning i Göteborg

Mikael har ett särskilt intresse och kompetens rörande fotens biomekanik och funktion, dess skador och konsekvenser för belastningsfördelningen vidare upp i underben, knä, höft och rygg. Mikael tittar på fotens och benet funktion, gör gång- och löpanalys och tillverkar olika typer av ortopediska skoinlägg och hälkoppar för att optimera avlastning eller belastningsfördelning för varje patient. I tillägg till rehabiliteringsträning behandlar Mikael eventuella vävnadsskador med stötvåg, laser eller friktionsmassage samt instruerar specifika övningar för att stärka en specifik vävnad samt fot, ben, höft och bål. Målsättningen är att snabbast möjligt hjälpa patienten till minskad smärta, ökad aktivitetsnivå, utläkning samt att hjälpa patienten till att bli långsiktigt hållbar (tålig) för önskad aktivitet och belastningsbild.

I vårt fördjupningsarbete på Ortomed ingår att läsa och skriva artiklar vilket passar kunskapstörstiga Mikael och han har producerat en rad artiklar (se eget stycke längre ner).
Fysioterapeut i Kista, Stockholm - Mikael Boije af Gennäs

Fysioterapi vid smärta rygg, nacke, axel, arm, höft, knä och fotsmärta samt skoinlägg och löpanalys i Kista, Stockholm

Söker du en fysioterapeut med specialintresse och särskild kompetens för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, axel, armbåge, hand, höft, knä, underben eller fot, eller om du vill optimera din löpteknik eller få bukt med en löparskada kan du boka ett besök till Mikael. Likaså om du vill tillverka ortopediska skoinlägg eller hälkopp för din unika fot och belastningsbild, är du välkommen till Mikael.

Boka tid till fysioterapeut Mikael hos Ortomed Stockholm-Kista

Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Mikaels särskilda kompetenser och specialiseringar

 • OMI examen (Ortopedisk medicin international)
 • Examen i muskuloskeletalt ultraljud
 • MDT / McKenzie A+B
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Fotens biomekanik och funtktionsanalys
 • Löpanalys och löpteknikträning
 • Ortopediska skoinlägg & Fotbäddar
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg/li>
 • Ledskydd och ortoser

Artiklar skrivna av Mikael

Meniskskador
Karpaltunnel och karpaltunnelsyndrom
Ultraljud och ultraljudsundersökning
PFSS - patellofemoralt smärtsyndrom
Patella luxation - knäskålen ur led
Internt impingement i axeln
Senskador - Tendinit, tendinos, överbelastning. Symtom, behandling, egenvård, rehab.

Behandlingsmetoder Mikael använder

 • Ledmobilisering och ledmanpulation
 • Mjukdelsmobilisering och massage
 • Medicinsk träning
 • Rehabträning - specifika hemövningar
 • Friktionsmassage
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling - Medicinsk laser
 • Ortopediska skoinlägg
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg
 • Tejpning
 • Kinesiotejp
 • Ledskydd och ortoser - rekommendation och utprovning.

Mikael hjälper dig som söker fysioterapeut, diagnos eller behandling för:

Nacke - Ont i nacken

 • Nacksmärta
 • Nacke-skulderbesvär
 • Nacke-huvudvärkssmärta
 • Nacke-axel-armbesvär
 • Nackspärr
 • Torticollis
 • Nacksmärta med utstrålning ner i arm och hand

Bröstrygg - Ont i bröstryggen

 • Bröstryggsmärta
 • Låsning i bröstryggen

Ländrygg - ont i ländryggen / korsryggen

 • Ländryggsbesvär och smärta
 • Lumbago
 • Lumbago med utstrålning
 • Ischias
 • Låsning i ländryggen
 • Sträckning i ryggen / ländryggen
 • Roterat bäcken
 • SI-led och SI-ledssmärta

Axel - Ont i axeln

 • Impingement
 • Sekundärt impingement
 • Subakromial bursit - slemsäcksinflammation i axeln
 • Supraspintatustendinit och tendinos
 • Infraspinatustendinit och tendinos
 • Subskapularis tendinit och tendinos
 • Frusen Axel
 • Axelartros - artros i axeln
 • Diskbråck med axelsmärta

Skuldra - Ont i skuldra och axel

 • AC-ledsartros - artros i ac-leden
 • AC-ledsskada - ligamentskada
 • SC-ledsskada - ligamentskada eller artros i ac-leden
 • Vingskapula - utstående skulderblad

Armbåge - Ont i armbågen

 • Tennisarmbåge - lateral epikondylit
 • Golfarmbåge - medial epikondylit
 • Bursit i armbågen - slemsäckinflammation i armbågen
 • Översträckningsbesvär i armbågen

Handled och hand - Ont i handleden handen

 • Karpaltunnel / Karpaltunnelsyndrom
 • Stukad handled
 • Överbelastad handled - smärta i handleden
 • DeQuervains syndrom
 • Handledsartros - artros i handleden

Tumme - Ont i tummen

 • Tumbasartros - artros i tummen
 • Stukad tumme
 • Ligamentskada i tummen

Höft - Ont i höft och säte

 • Höftartros - artros i höften
 • Ljumskskada - ont i ljumsken
 • Adduktorskada - sträckning eller bristning av adduktorer
 • Ischias
 • Spända muskler i höften
 • Trochanterit
 • Trochanterbursit

Knä - Ont i knät

 • Knäartros - artros i knät
 • Medial knäartros
 • Patellofemoral artros
 • Främre knäsmärta
 • PFSS / patellofemoralt smärtsyndrom
 • Meniskskada - degenerativ skada i menisken, rehab av meniskskador
 • Korsbandsskada - främre och bakre korsbandsskada - korsbands rehab
 • Löparknä / ITBS - Tractus Iliotibialbands syndrom
 • Hopparknä - Patellarsenetendinos
 • Kollateralligamentskada / MCL - medial collateral ligament skada
 • Kollateralligamentskada / LCL - lateral collateral ligament skada

Underben - Ont i underbenet

 • Benhinneinflammation - Medial Tibial Stress Syndrom (MTBSS)
 • Gubbvad - Muskelbristning i vadmuskeln
 • Hälseneinflammation / Akillestendinopati
 • Hälsenefästes tendinos - inflammation eller överbelastning av hälsenans infäste på hälen
 • Haglunds syndrom - En triad av hälsenefästesbesvär, bursit och apofysit (benutskott vid fästet)

Häl - Ont i häl hos barn och vuxna

 • Hälsporre / Plantar Fasciit - överbelastning eller tendinos av plantar fascians sene och/eller infäste mot hälbenet
 • Hälkuddesyndrom - Öm i hälkuddens trampdyna, uttrampad hälkudde
 • Severs skada / Ont i hälen hos barn (ibland kallad Haglunds skada) - överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet.

Fot och tår - Ont i fot och tår

 • Högt fotvalv med relaterad belastningsmärta
 • Överpronation - med relaterade besvär eller smärtor i fot, tår, vrist, underben, knä eller höft
 • Smärta på utsidan foten - lateral mellanfotssmärta
 • Tibialis posterior tendinos
 • Tibialis anterior tendinos
 • Pereoneus brevis tendinos
 • Pereoneus longus tendinos
 • Metatarsalgi
 • Stressfraktur i fot eller tåben
 • Hammartå
 • Hallux Valgus

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB