Sjukgymnast / fysioterapeut i Göteborg - Daniel

Sjukgymnast / fysioterapeut Daniel Öhlin på Ortomed Göteborg har examen i Ortopedisk Medicin (OMI), McKenzie A-C, Idrottsmedicin steg III samt en rad andra vidareutbildningar inom muskuloskeletal medicin. Daniel har 17 års erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av de olika sjukdomstillstånd som drabbar våra rörelseorgan.

Daniel är intresserad av att finna orsaken till ett besvär samt erbjuda ett brett omhändertagande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett snabbt tillfrisknande och återfådd belastningstålighet.

Smärta i rygg och nacke, med eller utan utstrålning

Akuta eller återkommande rygg-, nacke- eller axelbesvär med eller utan utstrålning i arm eller ben (ofta beroende på diskbråck, diskbuktningar eller protrusioner respektive spinala stenoser) kan Daniel hjälpa till med. Vid besvär i rygg och nacke läggs stor vikt vid att förklara orsaken till besväret samt lära ut egenvårdsövningar så att patienten själv kan bidra till så snabb förbättring som möjligt, detta i kombination med ledmanipulation och ledmobilisering då det är lämpligt samt successivt stärkande träning ger ofta resultat på både kort och lång sikt. Daniel använder sig av sina vidareutbildningar inom OMI, MDT/McKenzie och OMT och erbjuder ett tryggt och effektivt omhändertagande.

Ont i axel, arm och armbåge

Smärta i axeln beror oftast på att någon av vävnaderna kring i axelleden blivit överansträngda, på frusen axel eller på grund av klämda nerver i nacken. För en van vårdgivare är det oftast ganska enkelt att finna orsaken till besvären i axel och arm och då finns goda chanser till att rätt åtgärder genom både behandling och egenvård leder till snabbare tillfrisknande och förbättrad funktion. Tyvärr missas ofta både diskbråck och frusna axlar i vården och patienterna går onödigt länge utan att adekvata åtgärder är görs.

Fotens och fotrelaterade skador samt skoinlägg och hälkoppar

Daniel har ett särskilt intresse rörande fotens skador och sjukdomstillstånd och bedömer, behandlar och rehabiliterar dessa samt tillverkar olika typer av ortopediska skoinlägg och hälkoppar för att optimera avlastning och belastningsbild. Behandling av vävnadsskador kan bestå i stötvåg, laser, EPTE eller friktionsmassage. Specifika övningar kan tillkomma för att stärka en specifik vävnad samt fot, ben, höft och bål. Målsättningen är att snabbast möjligt hjälpa patienten till minskad smärta, återfådd belastningstålighet och ökad aktivitetsnivå.

Fysioterapeut i Göteborg - Daniel Öhlin hos Ortomed Göteborg

Boka tid till fysioterapeut Daniel hos Ortomed Göteborg


Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Daniel särskilda kompetenser och specialiseringar

 • OMI basexamen och avancerad nivå (Alla kurser utom sista advanced-examen)
 • MDT/McKenzie A-C
 • OMT 15 p
 • Idrottsmedicin steg III samt flertal konferenser
 • Löpanalys och löptekniksträning
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Anatomi och injektionsbehandling
 • Ultraljud - Ultraljudsundersökning
 • Ortopediska skoinlägg & Fotbäddar
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg/li>
 • Ledskydd och ortoser
 • Knärehabilitering
 • Akupunktur avancerad nivå

Behandlingsmetoder Daniel använder

 • Ledmobilisering och ledmanpulation
 • Mjukdelsmobilisering och massage
 • Medicinsk träning
 • Rehabträning - specifika hemövningar
 • Friktionsmassage
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling - Medicinsk laser
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Ortopediska skoinlägg
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg
 • Tejpning
 • Ledskydd och ortoser - rekommendation och utprovning.

Olika sjukdomstillstånd som Daniel hjälper dig med:

Nacke - Ont i nacken

 • Nacksmärta
 • Nacke-skulderbesvär
 • Nacke-huvudvärkssmärta
 • Nacke-axel-armbesvär
 • Nackspärr
 • Torticollis
 • Nacksmärta med utstrålning ner i arm och hand

Bröstrygg - Ont i bröstryggen

 • Bröstryggsmärta
 • Låsning i bröstryggen

Ländrygg - ont i ländryggen / korsryggen

 • Ländryggsbesvär och smärta
 • Lumbago
 • Lumbago med utstrålning
 • Ischias
 • Låsning i ländryggen
 • Sträckning i ryggen / ländryggen
 • Roterat bäcken
 • SI-led och SI-ledssmärta

Axel - Ont i axeln

 • Impingement
 • Sekundärt impingement
 • Subakromial bursit - slemsäcksinflammation i axeln
 • Supraspintatustendinit och tendinos
 • Infraspinatustendinit och tendinos
 • Subskapularis tendinit och tendinos
 • Frusen Axel
 • Axelartros - artros i axeln
 • Diskbråck med axelsmärta

Skuldra - Ont i skuldra och axel

 • AC-ledsartros - artros i ac-leden
 • AC-ledsskada - ligamentskada
 • SC-ledsskada - ligamentskada eller artros i ac-leden
 • Vingskapula - utstående skulderblad

Armbåge - Ont i armbågen

 • Tennisarmbåge - lateral epikondylit
 • Golfarmbåge - medial epikondylit
 • Bursit i armbågen - slemsäckinflammation i armbågen
 • Översträckningsbesvär i armbågen

Handled och hand - Ont i handleden handen

 • Karpaltunnel / Karpaltunnelsyndrom
 • Stukad handled
 • Överbelastad handled - smärta i handleden
 • DeQuervains syndrom
 • Handledsartros - artros i handleden

Tumme - Ont i tummen

 • Tumbasartros - artros i tummen
 • Stukad tumme
 • Ligamentskada i tummen

Höft - Ont i höft och säte

 • Höftartros - artros i höften
 • Ljumskskada - ont i ljumsken
 • Adduktorskada - sträckning eller bristning av adduktorer
 • Ischias
 • Spända muskler i höften
 • Trochanterit
 • Trochanterbursit

Knä - Ont i knät

 • Knäartros - artros i knät
 • Medial knäartros
 • Patellofemoral artros
 • Främre knäsmärta
 • PFSS / patellofemoralt smärtsyndrom
 • Meniskskada - degenerativ skada i menisken, rehab av meniskskador
 • Korsbandsskada - främre och bakre korsbandsskada - korsbands rehab
 • Löparknä / ITBS - Tractus Iliotibialbands syndrom
 • Hopparknä - Patellarsenetendinos
 • Kollateralligamentskada / MCL - medial collateral ligament skada
 • Kollateralligamentskada / LCL - lateral collateral ligament skada

Underben - Ont i underbenet

 • Benhinneinflammation - Medial Tibial Stress Syndrom (MTBSS)
 • Gubbvad - Muskelbristning i vadmuskeln
 • Hälseneinflammation / Akillestendinopati
 • Hälsenefästes tendinos - inflammation eller överbelastning av hälsenans infäste på hälen
 • Haglunds syndrom - En triad av hälsenefästesbesvär, bursit och apofysit (benutskott vid fästet)

Häl - Ont i häl hos barn och vuxna

 • Hälsporre / Plantar Fasciit - överbelastning eller tendinos av plantar fascians sene och/eller infäste mot hälbenet
 • Hälkuddesyndrom - Öm i hälkuddens trampdyna, uttrampad hälkudde
 • Severs skada / Ont i hälen hos barn (ibland kallad Haglunds skada) - överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet.

Fot och tår - Ont i fot och tår

 • Högt fotvalv med relaterad belastningsmärta
 • Överpronation - med relaterade besvär eller smärtor i fot, tår, vrist, underben, knä eller höft
 • Smärta på utsidan foten - lateral mellanfotssmärta
 • Tibialis posterior tendinos
 • Tibialis anterior tendinos
 • Pereoneus brevis tendinos
 • Pereoneus longus tendinos
 • Metatarsalgi
 • Stressfraktur i fot eller tåben
 • Hammartå
 • Hallux Valgus

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB