Frågor och svar

Tidbokning-avbokning | Företagshälsovård | Stötvågsbehandling | Skoinlägg-fotortoser

Kan jag boka tid direkt hos er eller måsta jag ha remiss?

Fråga: Kan jag boka tid direkt hos er eller måsta jag ha remiss?
Svar: Du kan boka tid hos oss direkt utan remiss. Vi bedömer, behandlar och rehabiliterar skador och smärttillstånd i rörelseorganen. Det vill säga besvär i leder, muskler, senor, ligament etc. i rygg, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, underben och fötter.

Om du har råkat ut för ett trauma eller våld och är osäker på om en skelettskada (spricka eller fraktur i ben/skelett) kan föreligga bör du istället först kontakta din vårdcentral eller akutmottagning. Om du är osäker på om total ruptur av en muskel eller sena kan föreligga bör du först kontakta din vårdcentral. Om du känner dig allmänt sjuk i tillägg till ditt smärttillstånd bör du först kontakta din vårdcentral.

Tidbokning

Fråga: Hur bokar jag lämpligast tid hos er?
Svar: Genom hemsidan. Klicka i menyn på "boka tid", Läs instruktionen och klicka sedan på knappen "Lediga tider i Göteborg..." och välj därefter önskad dag och tid för besöket. Endast lediga tider är synliga och bokningsbara. Du kan även ringa våra bokningstelefonister på telefonnummer 031-711 15 30 så får du hjälp att boka besökstid. Välkommen!
Fråga: Om jag inte har ett försäkringsnummer, hur gör jag då?
Svar: Lämna fältet tomt (endast patienter från försäkringsbolagen har ett försäkringsnummer).
Fråga: Hur lång tid tar ett besök?
Svar: Nybesök beräknas ta ca 30-35 minuter.
Återbesök tar ca 20 minuter beroende på skada, besvär och behandling.
Tänk dock på att ha lite marginal för eventuella förseningar då du betalar parkeringsavgiften.
Fråga: Är ni anslutna till försäkringskassan? Gäller högkostnadskort eller frikort?
Svar: Nej. Patienten/kunden betalar hela kostnaden själv. Prislistan finner du här »
Fråga: Hur avbokar jag en besökstid?
Svar: Följ denna länk och läs vad som gäller vid bokning och avbokning: Bokning och avbokning
Avbokningspolicy: Avbokning skall göras senast 24 timmar före besöket. För avbokning som görs senare än detta debiteras fullt pris via faktura.

Företagshälsovård

Fråga: Är företagshälsovård avdragsgill?
Svar: Företagshälsovård och rehabilitering för anställda är en skattefri förmån för de anställda under förutsättning att sjukvården inte utförs inom den offentligt finansierade sjukvården. Kostnaderna för företagshälsovården är skattemässigt avdragsgilla för företaget och eventuell moms är avdragsgill som ingående moms. På sjukvård är det normalt ingen moms. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och kommanditbolag får också skattemässigt avdrag för utgifter när det gäller företagshälsovård och rehabilitering under förutsättning att verksamheten är beroende av näringsidkarens arbetsinsats.

Stötvågsbehandling

Fråga: Vad kostar en behandling?
Svar: se prislista. Företag och försäkringsbolag efter avtal – kontakta oss!
Fråga: Vem kan behandlas med stötvågsbehandling?
Svar: De allra flesta (också barn/ungdomar och äldre) med besvär från muskel, sena och ligament (där man misstänker tendinopatier och degenerativa tillstånd) kan behandlas. Dock inte om du samtidigt behandlas med kortison, antiinflammatoriska eller blodförtunnande läkemedel samt vid vissa sjukdomar. Utöver detta finns en del andra så kallade kontraindikationer för behandling.
Fråga: Vilka besvär kan behandlas?
Svar: De allra flesta smärttillstånd från muskel, sena och ligament kan behandlas. Från såväl axel, armbåge, höft, knä och fotled. Dock ej i akutskedet vid skada. De första 3 veckorna efter besvärsdebut bör andra metoder (relativ avlastning/vila, cirkulationsökande övningar, rehabträning/eccentriska övningar, tvärfriktionsmassage, tejpning etc) initialt provas för att hjälpa läkningen på traven.
Fråga: Hur går behandlingen till?
Svar: Efter anamnes/intervju och undersökning kan behandlingen påbörjas, oftast redan vid första besöket. Antingen sitter du eller ligger ned, beroende på vilken vävnad som skall behandlas.
Fråga: Vilken utrustning används?
Svar: Metoden vi på Ortomed Göteborg använder oss av, kallas för "radial extracorporeal shock wave therapy", och förkortas rESWT. Med "radial" menas att stötvågsenergin sprids, med låg/medelhög energi, kägelformigt på en större/vidare yta in i vävnaden.
Fråga: Hur känns det?
Svar: Stötvågsbehandling är en behandlingsform som kan upplevas som något obehaglig och smärtsam, beroende på var man behandlar och hur starka besvären är vid behandlingstillfället. Detta är dock ett tecken på att rätt vävnad/område behandlas. Den vanligaste reaktionen är att det inte gör så ont som de hade förväntat sig. Obehaget upphör så fort apparaten stängs av.
Fråga: Biverkningar?
Svar: Biverkningar är ovanliga och då i regel lindriga. De allra flesta får inga alls. Mycket sällan uppstår dock ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet och/eller något ökad ömhet ett par dagar efter. Receptfria värktabletter (dock ej antiinflammatoriska) brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.
Fråga: Hur lång tid tar det?
Svar: En behandling brukar ta 5-10 min.
Fråga: Hur många behandlingar behövs?
Svar: Vanligtvis behöver de flesta 3-5 besök för att få ett mer bestående och tillfredsställande resultat. Vi behandlar med 5-14 dagars mellanrum.

Ortopediska skoinlägg och fotortoser

Fråga: Vad är skillnaden mellan ortopedisk fotbädd, skoinlägg, hålfotsinlägg och fotortos?
Svar: Egentligen menar man ofta samma sak, dvs en individuellt "avgjuten" inläggssula som kan korrigera felställningar samt ge stöd, avlastning och komfort. De kan skilja sig åt avseende material och tillverkningsmetod.
Fråga: Vad menas med ortopedisk?
Svar: I detta sammanhang ett prefix som anger att syftet är medicinskt. Ortopedi (från grekiskan orthos=rak och paideia=barn, fostran) är en medicinsk disciplin och sägs betyda "göra barn raka".
Fråga: Varför ska man använda individuellt utprovade skoinlägg?
Svar: Ett individuelllt utprovat skoinlägg innebär ett identiskt avtryck av Din fot. Du får positiv effekt av ett sådant. oavsett problematik då kroppsvikten fördelas på en betydligt större del av foten. Sneda ställningar i fot, vrist och knän kan korrigeras och du får därmed en bättre belastningsbild i ledytor, sen- och ligamentvävnad. Är du idrottare tar du även bättre tillvara på kraften då den inte reduceras i sneda ledvinklar på väg ner till underlaget. Genom den inkluderade undersökningen och bedömningen får du också ökad förståelse för dina problem.
Fråga: Finns det ett samband med olika yrken och aktiviteter och besvär i fötter, knän och höfter?
Svar: Alla som utför aktiviteter stående och/eller gående under större delen av dagen, med dåligt anpassad sko, får ofta trötta och värkande ben och fötter. Risken för ökad slitage och skador ökar därmed. Hälsporre (plantarfascialgia) är t ex en åkomma som oftare drabbar dessa. Ett skoinlägg av typen ortopedisk fotortos avlastar effektivt.
Fråga: Hur fungerar inlägg när jag motionerar eller idrottar?
Svar: Du kan optimera din prestation med hjälp en av ortopedisk fotbädd. Dels för att stödja och korrigera en trött fot eller en fot med felställning men även för att bättre överföra kraften ner i marken från resten av kroppen.
Fråga: Varför gör det ont?
Svar: Asfalt, betong och hårda trägolv är historiskt sett nya uppfinningar. Våra fötter är gjorda för att i huvudsak gå barfota på mjukare och ojämna underlag som formas under foten och ger ett naturligt stöd samt stimulerar ett aktivt arbete i foten.
Fråga: Vilka material och metoder används på markanden?
Svar: Idag finns en mängd olika metoder och material för ändmålet. Mjuka material, styvare material, avgjutning i liggande position (avlastat) eller i stående (belastat) etc. Det finns egentligen ingen överensstämmelse om vad som är det bästa. Sannolikt är det nog så att en och samma metod inte passar alla individer och besvär. Vi tror på att foten får ett optimalt stöd med ett material som är samtidigt styvt och sviktande så att fotens naturliga rörlighet återfås eller bibehålls.
Fråga: Vem behöver en fotbädd eller ortos?
Svar: Alla med besvär från tår, fot, underben, knä och höft kan vara hjälpta av ett ortopedisk skoinlägg. Först måste du naturligtvis bli undersökt av kompetent terapeut för att man med säkerhet skall kunna svara på frågan. Se också vidare i stycket "Fotrelaterade skador" för vidare info.
Fråga: Räcker det inte med en bra sko?
Svar: En bra sko som är avsedd för aktiviteten och anpassad för din fot, är naturligtvis a och o. Många skor saknar dock förmågan att utföra det ett skoinlägg klarar. Det skulle sannolikt bli en allt för dyr sko.
Fråga: Behöver barn inlägg?
Svar: Du ska söka hjälp om ditt barn har platta fötter och får ont i dem. Barn som är idrottsaktiva och får besvär från foten (utan synliga felställningar), i synnerhet baktill på hälen, får ofta mycket god effekt av ortosen.
Fråga: När vet jag om mitt barn har plattfot?
Svar: Fotens valv antar sitt utseende och form succesivt fram till 5-7 årsåldern. Att prata om plattfot (pes planovalgus) innan dess är egentligen inte relevant. Före det är det i princip endast medfödda felställningar som behöver korrigeras och avhjälpas. Något som oftast görs tidigt i spädbarnsåren.
Fråga: Varför använda ortopediska fotbäddar?
Svar: Onda och trötta fötter beror på någonting. Våra ortopediska fotbäddar är dubbelverkande för din fot: den ger både tillräckligt stöd för att hindra t ex sk överpronation (överdrivet nedsjunken hålfot) men tillåter också att ge svikt och stötdämpning. Du får ökad komfort och förbättrad avlastning.
Fråga: Vad är överpronation?
Svar: Foten skall gå i sk pronation strax efter det att hälen har tagit kontakt med underlaget. Överpronation innebär att foten vrids utåt och insidan sjunker ned, mer än vad som är fysiologiskt nödvändigt vilket förändrar biomekaniken och kan ge skadlig påverkan och slitage.
Fråga: Vilka material anväder ni till ortopediska fotbäddar?
Svar: Vi använder oss av olika typer beroende på ändamål. 1. Balkefors Comfort. Ett sk EVA-material (mjukt) är byggt runt en hårdare kärna av det patenterade materialet flexsonic. Resultatet blir ett fullängdsinlägg endast ca 4 mm tunt.
2. Conform'able®. En Fransk produkt som senaste 20 åren rönt stor framgång på den amerikanska och europeiska marknaden.
Fråga: Hur tillverkas en ortopedisk fotbädd?
Svar: Avgjutning görs i belastat korrigerat läge där en biomekaniskt optimal postition av fot och knä eftersträvas och korrigeras därefter i avlastat läge. Efter bearbetning (slipning och korrigering) är den ortopediska fotbädden färdig att användas och bidra till ett förbättrat tillstånd för dig.
Fråga: Varför använda ortopediska fotortoser?
Svar: Detta är en unik metod för att behandla framför allt besvär från hälen, t ex plantarfascit / plantarfascialgi / hälsporre, nedtrampad hälkudde, hälbensproblem/apofysit. De flesta känner omedelbar lindring. Din fot tillåts den avlastning som behövs för att läka eller lindra den skada som besvärar dig. Fotortosen ger även mycket god effekt vid framfotsprobelm som t ex metatarsalgi, hallux rigidus och valgus.
Fråga: Hur tillverkas en ortopedisk fotortos?
Svar: Vi använder en sk thermoplast, som i sitt ursprung är semirigid (halvhård). Den blir mjuk och formbar av hög värme. Du ligger ned under proceduren. Plasten formas direkt på foten som ger ett exakt och identiskt avtryck. Efter härdning och bearbetning får du direkt med dig din ortopediska fotortos hem. Storleken är sk ¾ och slutar innan tårnas grundleder.
Fråga: Varför ska skoinläggen vara stabila och styva?
Svar: I gång och särskilt löpning belastas foten flera gånger mer än kroppsvikten. För den som överpronerar behövs det tillräcklig stabilitet för att förhindra den skadliga kollapsen/överproneringen av foten. Styvheten bidrar också till effektivt fördela och sprida belastning och stötar jämnare över större delar av foten. Allt för att avlasta det onda området.
Fråga: Kan man använda skoinläggen i alla skor?
Svar: Våra inlägg (och alla övriga på marknaden) gör sig bäst i en snörsko. Den ortopediska fotortosen har ¾-längd och kräver en sko eller sandal med hälkappa för att fixeras. Ta med dig de skor du tänkt använda inläggen mest i. Då kan vi optimera passformen.
Fråga: Hur snart kan jag använda mina skoinlägg och fotortoser?
Svar: Balkefors fotbädd samt Conform'able kan du normalt få med dig direkt vid första besöket. Bearbetning och ev korrigering görs vid behov i efterhand och du kan då får vänta några dagar på dina färdiga skoinlägg.
Ortopedisk fotortos får du med dig direkt vid första besöket.
Fråga: Hur länge håller de?
Svar: Balkefors Comfort samt Conform'able håller minst 1,5 år, vid normal användning och förslitning. Ortopedisk fotortos håller vanligtvis 6-12 månader. Det finns alltid variationer beroende på användningsområde.
Fråga: Vilken effekt kan man förvänta sig?
Svar: Det beror naturligtvis på. Vår målsättning är att åtgärden skall förbättra ditt tillstånd. För många blir resultaten dramatiska: genast smärtar det mindre i belastning och man kan ta allt längre promenader. För andra kommer effekten succesivt.
De allra flesta upplever mycket goda resultat vid användning av den ortopediska fotortosen vid hälsmärtor. Vetenskapliga studier har visat att 95,5 % blev gradvist förbättrade redan efter fyra veckors användning (och 54,5 % blev helt smärtfria efter 6 månaders användning).
Om du går och står mycket i arbetet eller idrottar intensivt upplever de allra flesta en markant förbättring av t ex trötta och onda tramdpynor, fotleder och underben vid använding av Balkefors och Conform'able ortopediska fotbädd. Den bidrar även till optimal biomekanik för fot och ben.
Fråga: Duger inte de man kan köpa i sporthandeln?
Svar: Det finns så kallade prefabricerade inläggssulor i en välsorterad sporthandel. De är endast lätt uppbyggda för att passa så många olika fötter som möjligt. De upplevs ofta skönare och mer stödjande än skornas orginalsula. De uppnår dock inte det optimala stöd och funktion som ett individuellt avgjutet inlägg gör.
Fråga: Vad kostar skoinläggen?
Svar: Klicka här för att komma till prislista»

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB