Ont i knät

Ont i knät kan bero på många olika vävnadsskador i själva knät, men smärtan kan också komma från andra delar av kroppen (höft eller rygg) och vara refererad ner i knät. Orsaken till en skadad vävnad i knät kan vara en konsekvens av dålig funktion i andra leder, vanligen höft eller fot. Oftast är knäsmärtan av "lokal orsak" dvs att det är någon vävnad i och kring knät som signalerar smärta. Skador som artros, meniskskdada, ligamentskada (korsband, mediala och laterala collateralligamenten, coronarligament), samt följande skador; hopparknä, löparknä, schlatter, pfss och främre knäsmärta står för majoriteten av knäbesvären. Välkommen att boka tid till oss så hjälper vi dig att finna vävnadskadan och eventuellt bakomliggande orsaken till den.

Vanliga skador som ger ont i knät och som vi behandlar

  • Knäartros
  • PFSS
  • Ospecifik främre knäsmärta
  • Broskskada i knät
  • Meniskskada
  • Löparknä
  • Hopparknä
  • Ledbandsskador i knät

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom) - ont på framsidan av knät

PFSS, patellofemoralt smärtsyndrom eller kondromalaci är den vanligaste orsaken till främre knäsmärta bland män och kvinnor i 15-30 års ålder och framför allt drabbas kvinnor i tonåren. Symtomen är ofta en diffus smärta under knäskålen eller placerat runt om knäskålen vid aktiviteter där knät böjs och sträcks. Det kännetecknas också av smärta som kommer av längre tids sittande med böjda knän så kallat "movie sign". Smärtan beror på att lederna mellan knäskålen och över och underben har överbelastats och det finns olika kända orsaker till att överbelastningen uppstår. Studier visar på att ett brett omhändertagande riktat mot de bakomliggande faktorerna hjälper.

Löparknä - ont på utsidan av knät

Smärta på utsidan av knät beror oftast på löparknä, även kallat "tractus iliotibialis syndrom". Löparknä drabbar ofta, som det låter, långdistanslöpare men även om du nyligen förändrat träningsmängd/distans/underlag, bytt skor etc. Det gör ont under aktivitet, framför allt löpning men ibland även cykling, på utsidan och ca tre-fem cm ovan knäleden. Ofta gör det mer ont vid löpning i backar. Smärtan beror på överbelastning av det senstråk som löper längs utsidan av låret och fäster på utsidan högt upp på underbenet. Vid omkring 30 graders knävinkel glider detta senstråk över lårbenets yttre benutskott och en friktionsskada uppstår. Skadan drabbar antingen själva senstråket eller den slemsäck som ligger under senstråket för att skapa mindre friktion mot det underliggande benutskottet.

Symtom vid löparknä

Det gör oftast ont vid löpning i kuperad terräng. Smärtan placerar sig på utsidan av knät och kommer successivt under löpning och kan bli så stark att det inte går att springa vidare. Vid vila lugnar sig värken men återkommer ofta vid aktivitet.

Behandling vid löparknä

Vi instruerar töjning av det långa senstråket tractus iliotibialis samt undersöker fot och underbensställning. Om överpronation med påföljande inåtrotation av underbenet föreligger kan ortopediska skoinlägg rekommenderas. Vi tillverkar sådana och anpassar modell efter dina förutsättningar och krav. Stötvågsbehandling över senstråket kan minska besvären och syftar till att stimulera läkning för snabbare belastningstålighet och återgång till träning. Om ovanstående åtgärder inte har tillfredsställande effekt hänvisar vi vidare för eventuell kortisoninjektionsbehandling.

Hopparknä - ont på framsidan av knät

Smärta i knäskålssenans infäste mot nedre spetsen av knäskålen kallas för hopparknä. Skadan innebär att knäskålssenan och dess fäste är irriterat, inflammerat och/eller att det föreligger en delbristning, oftast precis under knäskålens (patellas) nedre spets. Ibland finns en ökad kärlaktivtet (för mycket blodkärl) vilket kan förklara smärtuppkomsten.

Symtom vid hopparknä

Smärta som placerar sig på framsidan av knät och vanligtvis ganska lokalt i knäskålssenans fäste mot nedre spetsen av knäskålen. Det brukar även vara extra ömt att trycka med fingret här. Besvären ger sig ofta till känna efter en stunds aktivitet, men ibland om rejält irriterad, redan från start. Det brukar även vara besvärande att gå uppför en trappa och resa sig från stol.

Behandling vid hopparknä

Stötvågsbehandling syftar till att stimulera läkningsprocessen i vävnaden och denna skada brukar svara bra på behandlingsformen. Stötvågsbehandlingen upprepas 3-5 gånger med en veckas mellanrum och sker i kombination med egenutförd rehabträning vilken består av styrketräning och excentrisk träning av lårmuskulatur. Vi lägger upp rehabprogram utformat för dig. Om ovanstående åtgärder inte har tillfredsställande resultat hänvisar vi vidare för kortisoninfiltration (injektionsbehandling).

Ledbandsskador i knä

Vid så kallade kontaktidrotter som fotboll, ishockey, rugby finns ökad risk för ledbandsskador. Korsband, inre- och yttre ledband kan skadas och helt gå av. Ibland räcker dock förändrad träningsteknik och intesitet för att skapa diffusa smärtor på in- eller utsida av knäled. Besväret ger sig ofta till känna under ökad aktivitet och vid provokation av knä.

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB