Ont i hälen

På Ortomed Göteborg och Stockholm - Kista träffar vi väldigt många som har ont i sin häl. Det är tyvärr mycket vanligt att drabbas av hälont, både som barn och som vuxen, och de som drabbas lider ibland mycket då det blir svårt att förflytta sig eller vara så aktiv som man önskar. När barn får ont i hälen beror det nästan alltid på överbelastning i själva hälbenet. Denna skada kallas Severs skada och beskrivs närmare längre ner. När vuxna får ont i hälen beror det oftast på en överbelastning av fästet för det senstråk som löper under hålfoten (plantar fascian) och kallas då för plantar fascialgi eller hälsporre (i folkmun). Andra orsaker till hälsmärta hos vuxna är överkänslighet i hälens trampdyna och det finns olika namn för detta; hälkuddesyndrom, fettkuddeatrofi, hälkuddeatrofi, fettkuddeinsufficiens, heel pad syndrom etc. Ont i hälen kan även bero på tarsaltunnelsyndrom samt medial plantar nerve entrepment. Läs mer längre ner om de olika skador som ger smärta i häl hos vuxna och barn.

Ont i hälen hos vuxna och barn i Göteborg och Stockholm - Kista

Vi har under många år diagnostiserat och behandlat barn och vuxna med smärta i hälen och vi har genom åren arbetat fram flera verksamma metoder för att göra folk friska och aktiva igen. Vi får patienter remitterade till oss för experthjälp och vissa reser långt för vår hjälp. Läs nedan hur vi omhändertar hälsmärta hos vuxna respektive barn.

Våra åtgårder vid hälsmärta

Vi är vidareutbildade i OMI och därmed specialiserade på att finna vävnadsskadan och ställa klinisk diagnos. Vi påverkar läkningen med stötvågsbehandling samt avlastar den överbelastade vävnaden med specialinlägget "hälkoppsinlägg" eller genom de olika ortopediska skoinlägg vi tillverkar (Balkefors, Conformable, Össur) eller genom tejpning. Därtill instruerar vi lämplig egenvård (hemträning). Vi provar även ut Joyaskor, vilka är extremt väldämpade. I många fall reducerar dessa direkt besvären för våra patienter. I sällsynta fall räcker inte ovanstående och då, om lämpligt, hänvisar vi vidare för injektionsbehandling.

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Ont i hälen hos vuxna

Ont i hälen hos vuxna beror oftast på överbelastning av plantarfascians fäste mot och under hälbenet men även på hälkuddesyndrom eller nervskada.

Hälsporre - plantar fasciit - plantar fascialgi

Vuxna som har ont i hälen har vanligtvis drabbats av hälsporre eller plantar fascialgi. Smärtan beror på överbelastning i hälbensfästet för plantarfascian som löper under hålfoten. Plantar fascian fäster in på framkanten av hälbenets insida samt att fästet fortsätter under själva hälbenet. Det betyder att själva fästet belastas dels av att plantarfascian sträcks ut under belastning men framför allt av underlagets tryck på det. De allra flesta beskriver också oftast smärtan lokaliserad under själva hälen och framför allt insidan under hälen. En del lokaliserar smärtan till framkanten av hälbenet och än färre till själva vävnaden under hålfoten. Det gör särskilt ont att ta de första stegen på morgonen eller efter sittande under dagen. En del har så ont att de inte kan belasta hälen alls och går på endast framfoten eller fotens utsida. Detta kan leda till överbelastningsbesvär i andra vävnader i foten och bör undvikas. Då det är svårt att låta bli att vara stående samt gå så kan denna skada ta lång tid på sig att läka ut. Ibland kan smärtan sitta i upp till 1-2 år.

Behandling av hälsporre på Ortomed Göteborg och Stockholm - Kista

Vi mycket vana att undersöka och behandla hälsporre. Det är den vanligaste skadan på vår klinik och vi har under åren funnit bra åtgärder för lindrande och läkande av skadan. Vid ett nybesök gör vi en undersökning och ställer diagnos. Visar sig hälsmärtan bero på hälsporre (plantar fascialgi) så rekommenderar vi våra specialinlägg, de gjutna hälkopparna med djup, styv hälkopp. Dessa fotortoser ger maximal avlastning av hälen och de flesta patienter upplever en direkt markant reducering av besvären i stående och gående. Vi brukar också rekommendera en behandlingsserie med stötvågsbehandling då detta visat på goda resultat vad gäller att stimulera läkning och korta tiden för utläkning. En del önskar komplettera hälkopparna med en Joyasko, vilken med sin extrema dämpning i sulan leder till ytterligare mindre smärta samt att den är väldigt skön att gå i, och en bra sko även för friska fötter. Vissa patienter föredrar tejpning som avlastning och då gör vi detta. Tejpning är också en effektiv avlastningsmetod, men baksidan är förstås det omständiga som tejp konstant på foten i 5 veckor innebär, rent hygieniskt. Då skadan inte svarar på ovanstående behandling brukar en eller ett par infiltrationsinjektioner med kortison i fästet hjälpa. Om detta blir aktuellt så hänvisar vi vidare till läkare i vårt nätverk med erfarenhet av detta.
Läs mer om hälsporre behandling i Stockholm - Kista.

Hälkuddesyndrom - fettkuddeinsufficiens - heel pad syndrome

Hälkuddesyndrom är överbelastning i hälens trampdyna. Trampdynan består av fett och bindväv. Fettet kan ibland "trampas ut" och placera sig på sidorna av hälbenet. Det syns då som ljusa små bulor under huden och brukar framträda då hälen belastas. En överbelastad hältrampdyna ger en smärta, ömhet, trötthet eller molvärk under eller i hälen som ökar över tid snarare än att de första stegen är värst. Det gör ont eller är obehagligt att vara barfota eller att stå stilla och dessa patienter använder vanligtvis innetofflor och bättre dämpade skor. Det brukar vara mer värk mot slutet av dagen och kan då molvärka även i vila. Denna överkänslighet i trampdynan är tyvärr svår att bli av med. Ibland är den tillfällig och försvinner efter bättre användande av skor eller efter införskaffande och ortopediska skoinlägg eller fotortoser men vanligtvis är denna ökade känslighet något som individen får lära sig att leva med. På Ortomed Göteborg tillverkar vi fotortosen för dessa patienter då den ger maximal avlastning av hälen och hälkudden. Vi rekommenderar att undvika att gå barfota samt rekommenderar att använda väldämpade skor. Allt detta i syfte att en optimal avlastning under en period skall leda till bestående återhämtning i vävnaden. Joyaskorna med sin unika dämpning är mycket uppskattad av dessa patienter.

Ont i hälen hos barn

Smärta eller värk efter eller under aktivitet hos barn är mycket vanligt och beror vanligtvis på överbelastning i hälens tillväxtzon. Barn kan även få överbelastning av själva trampdynan samt i fästet för hälsenan, men plantar fascialgi (hälsporre) är mycket sällsynt hos barn.

Sever's skada (Apofysit - Apofysitis calcanei)

Severs skada, även kallad calcaneus apofysit är överbelastning av hälbenets tillväxtzon och leder till värk under och/eller efter aktivitet. Under tillväxtåren och före puberteten är denna tillväxtzon känslig för för mycket belastning. Barn som växer och är aktiva/sportar på relativt hårda underlag och med skor med dålig dämpning har en ökad risk att drabbas. Det värker framför allt i bakre delen av hälbenet, på dess sidor och/eller på baksidan av hälbenet, strax nedom fästet för hälsenan. Ibland har dessa barn även ont under hälen. En del har så ont att de inte kan springa alls eller gå barfot inomhus. Ju större irritationen är i tillväxtzonen desto större besvär har barnen. Denna skada är mycket vanlig och tyvärr är kunskapen om den dålig på vårdcentraler dit barnen eller dess föräldrar till slut vänder sig. Ledare och tränare i idrottsföreningar samt skolhälsovården har tyvärr heller ännu inte mötts av de senaste årens forskning rörande skadan. Vi på Ortomed är aktiva med att informera dessa instanser om de numer rådande rekommendationerna rörande smärttillståndet och förhoppningsvis kan vi bidra till mindre besvär, mindre minskade aktivitetsnivåer eller uppehåll från idrott eller avhopp från idrott hos barnen.

Behandling vid Severs skada

En forskargrupp i Karlstad, bestående av sjukgymnaster och läkare, har i publicerade studier visat på mycket god effekt av ett gjutet hälkoppsinlägg med en djup styv hälkopp. Denna styva, men sviktande ortos leder till tjockare hälkudde, mindre belastning på hälbenet, mindre smärta vid aktivitet hos barnen samt snabbare utläkning. Vanligtvis kan barnen vara så aktiva de önskar, ibland behöver de minska på de mest explosiva belastningarna under träning, som upphopp, ruscher etc och i mer sällsynta fall krävs total vila från aktivitet under två till tre veckor. Hälkoppsinläggen skall användas alltid. Det vill säga, flyttas runt i de olika skor som används samt försöka ha dem eller väldämpade skor eller sandaler inomhus till dess hälbenet har återhämtat sig. Barnen bör undvika skor med platta och dåligt dämpade sulor som populära skomodeller tyvärr har.

Tillverkning av hälkoppsinlägg (fotortos) hos Ortomed Göteborg och Stockholm

2008 började fysioterapeuterna på Ortomed tillverka detta hälkoppsinlägg. specialinlägget är väldigt effektiv i sin avlastning och det är en glädje att se leendet hos ett barn som plötsligt inte känner smärta i hälen eller markant mindre hälsmärta vid belastning. Vid ett nybesök undersöker vi och ställer diagnos och vi hinner tillverka och prova ut hälkoppsinlägget så att barnen får med dem hem vid första besöket.

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Uppföljning av hälkoppsinlägg som behandling för barn med Severs skada

Sedan 2007 har vi tillverkat mängder av hälkoppsinlägg till barn med Severs skada. Flera av dem har besvarat enkäten vi i efterhand skickat till dem och resultaten presenteras nedan.

Procedur vid ett nybesök: Efter undersökning och bedömning tillverkar vi inlägget direkt och barnet får med sig dessa hem och får börja använda dem omgående. En månad efter besöket skickas ett webbformulär ut till alla dessa och av dem har 318 besvarat enkäten.

Resultaten nedan talar för att barnen får en omgående och markant minskad smärta vid användande av hälkoppsinläggen. Sammanställning av tre av frågorna ser ut enligt följande:

Om du jämför med hur det var innan du fick hälkoppsinlägg, hur bedömer du nu att din hälsmärta EFTER fysisk aktivitet (idrottsutövning, springa etc) har påverkats?
Besvärsfri: 8 %
Mycket bättre: 45 %
Bättre: 30 %
Lite bättre: 11 %
Oförändrat: 3 %
Värre: 1 %

Om du jämför med hur det var innan du fick hälkoppsinlägg, hur bedömer du nu att din hälsmärta UNDER fysisk aktivitet (idrottsutövning, springa etc) har påverkats? 
Besvärsfri: 8 %
Mycket bättre: 48 %
Bättre: 27 %
Lite bättre: 11 %
Oförändrat: 3 %
Värre: 1 %

Vad tror du har varit den mest avgörande orsaken till att du har blivit bättre eller sämre i din häl?
Hälkoppsinlägget: 95 %
Vila/minskad träning och aktivitet: 3 %
Annat: 2 %

Resultaten stämmer väl överrens med de som setts i publicerade artiklar rörande effekten av hälkoppsinlägg vid Severs skada, vilket är följande: 
  • Minskad smärta
  • Minskad maximal kraft upp i hälen från underlaget
  • Tjockare hälkudde
  • Snabbare utläkning
 

Resultaten i sin helhet syns här nedan

Effekten av hälkoppsinlägg vid smärta i hälen hos barn

Ladda ned pdf

Fyseum - köp inlägg, hälkopp och skor hos Fyseum - specialbutik vid ont i hälen
 

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB