Ont i axeln

På Ortomed Göteborg och Stockholm arbetar ortopedsjukgymnaster utbildade för att söka orsaken till axelsmärta och ställa diagnos. Utifrån detta presenterar vi egenvård (träning och förhållning) samt erbjuder lämpliga behandlingsalternativ. Smärta i axeln kan bero på skada eller överbelastning i ett flertal olika vävnader i axeln, men det kan också handla om en smärta som placerar sig i just axeln trots att skadan sitter någon annanstans, exempelvis i nacken. Den vanligaste orsaken till smärta i axeln beror på överbelastning i någon av rotatorcuffens senor eller på inflammation i den stora slemsäcken. Diagnosnamnet för en sådan smärtorsak är impingement. Det kan också handla om sjukdomen frusen axel (frusen skuldra). Bakomliggande orsaker till överbelastning i någon av axelns vävnader kan vara axelinstabilitet eller felaktigt rörelsemönster och hållning.

Ont i axeln - vanliga orsaker

Nedan listar vi vanliga skador som ger smärta i axeln. Vi hjälper dig med diagnostik och lämplig behandling och omhändertagande för dessa besvär:
 • Impingement - inklämningssyndrom
 • Supraspinatustendinos
 • Infraspinatustendinos
 • Subskapularistendinos
 • Tendinos av långa bicepssenan
 • Kalkaxel
 • Akut bursit (slemsäcksinflammation)
 • Kronisk subakromial bursit
 • Frusen axel
 • AC-ledsskada
 • Sekundärt impingement
 • Radikulit
 • Diskbråck i nacken

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Impingement - inklämmningssyndrom

Då det gör ont att lyfta armen utåt-uppåt beror det oftast på att en eller flera överansträngda vävnader i axeln kläms. Detta ger smärta i axeln och oftast även ner i överarm. De vävnader som ger impingement (inklämmningssmärta) är bursa subakromialis, supraspinatus, infraspinatus, subskapularis eller långa biceps senan. Ofta uppstår detta tillstånd efter någon slags överbelastning av axeln. Det kan uppstå efter mycket idrottande med axeln ovanför axelhöjd, i kombination med felaktig teknik eller efter annat "ovant" axelarbete som målning, husrenovering etc.

Vi hjälper dig att ta reda på vilken axelskada du har och lämpliga åtgärder för snabbast tillfrisknande. Boka tid till oss i Göteborg eller Stockholm » Du kan läsa mer om impingement på www.impingement.nu»

Frusen axel - frusen skuldra (frozen shoulder)

Frusen axel eller frusen skuldra (frozen shoulder) är beteckning för ett smärttillstånd med okänd etiologi där det utvecklas en stelhet av axelns ledkapsel och den passiva rörligheten minskar. Sjukdomen karakteriseras av spontan debut med smärta och en ökandes global stelhet av den glenohumerala leden (axelleden). Det kan periodvis göra fruktansvärt ont att röra armen. Framför allt hastiga, oförsiktiga rörelser kan ge en nästan svimmningstark smärta och efterföljande kraftlöshet i armen. Prognosen är god och sjukdomen läker ut av sig själv. Ibland kan en liten kvarstående rörelseinskränkning finnas. Sjukdomstiden brukar vara 1-2 år, beroende på vilken typ av frusen axel man drabbats av. Sjukdomsprocessen kan avbrytas och lidandet minskas med behandling. Behandlingen är olika beroende på stadie av sjukdomen och av vilken typ man har. Dock brukar en serie kortisoninjektioner i axelleden ge bra resultat oavsett sjukdomstyp.

Här på ortomed har vi god erfarenhet av frusna axlar och kan bedöma vilken typ av frusen axel du har samt erbjuda lämplig behandling. Om intraartikulära kortisoninjektioner är bästa behandling för dig hjälper vår erfarne läkare Gert dig med detta.

Skada från kotpelaren - diskprotrusion och diskbråck i nacken

Smärta i axeln kan också upstå vid en så kallad diskprotrusion i nacken då en buktande disk trycker på vävnader vars nerver ger smärta som placerar sig över axeln. Vid detta tillstånd finns också en samtidig asymmetrisk stelhet i nacken där vissa huvudrörelser leder till att smärta i axeln uppstår. Nästan alltid har dessa patienter även symtom/smärta ner mot insidan av skulderbladet. Det är viktigt att dessa patienter hamnar rätt i vården (hos oss till exempel) så att tillståndet inte utvecklas till ett diskbråck. Det är viktigt som drabbad att förstå denna skada så att man beter sig rätt under utläkningen samt för att inte få onödiga återfall. Rätt egenvård och behandling kan för dessa patienter leda till snabbt och gott resultat.

Boka tid

Vi hjälper dig med diagnostik, information och behandling.
Ring och boka: 010-178 78 90 »
Välj tid själv direkt i vår webkalender »

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010–178 78 90
Kontakta oss
Copyright Ortomed Sverige AB