Optimerat träningsupplägg gör skillnad!

Optimera din träning och öka dina prestationer och välbefinnande

Ortomeds fysioterapeut Daniel är på Idrottsmedicinsk kurs i Riksgränsen där författaren, idrottaren och forskaren Dr Mikael Mattsson fysiolog vid Karolinska Universitetet och Stanforduniversitetet i USA berättar om träning för hälso- och prestationsförbättring på alla nivåer. Från otränad till motionär och till yttersta elit.

De flestas tid är knapp så det finns en fördel att ta hjälp att lägga upp sin träning så att man får ut det man önskar av den. Med rätt träningsupplägg kan eliten förbättra sin prestation markant och nå annars svårvunna medaljer. För gemene man är dock det viktigaste och lägsta målet att man bara tränar regelbundet. Hälsovinsterna är fantastiska med ökad livslängd (1 minuts träning beräknas ge 5-6 min längre liv) och med förbättrad hälsa och ökat välbefinnande under tiden. OCH hjärnan är det organ som svarar bäst på träning med bättre kognitiv förmåga som resulterar i bättre skolresultat, bättre beslutsfattande samt ett gladare sinne.

Kommentera