348 barn med hälsmärta – så här gick det!

Uppföljning av hälkoppsinlägg som behandling för barn med Severs skada

Under året 2015 tillverkade vi 348 hälkoppsinlägg till barn som vi diagnosticerat för Severs skada. 165 av dessa besvarade enkäten de fick en månad efter behandlingen.

Procedur: Efter undersökning och bedömning tillverkar vi inlägget direkt och barnet får med sig dessa hem och får börja använda dem omgående. En månad efter besöket skickas ett webbformulär ut till alla dessa och av de 348 barnen var det 165 som besvarade enkäten.

Resultaten nedan talar för att barnen får en omgående och markant minskad smärta vid användande av hälkoppsinläggen. Sammanställning av tre av frågorna ser ut enligt följande:

Om du jämför med hur det var innan du fick hälkoppsinlägg, hur bedömer du nu att din hälsmärta EFTER fysisk aktivitet (idrottsutövning, springa etc) har påverkats? 
Mycket bättre: 50 %
Bättre: 34 %
Lite bättre: 12 %
Oförändrat: 3 %
Värre: 1 %

Om du jämför med hur det var innan du fick hälkoppsinlägg, hur bedömer du nu att din hälsmärta UNDER fysisk aktivitet (idrottsutövning, springa etc) har påverkats? 
Mycket bättre: 53 %
Bättre: 32 %
Lite bättre: 11 %
Oförändrat: 3 %
Värre: 1 %

Vad tror du har varit den mest avgörande orsaken till att du har blivit bättre eller sämre i din häl?
Hälkoppsinlägget: 95 %
Vila/minskad träning och aktivitet: 4 %
Annat: 1 %

Resultaten från vår uppföljning under 2015 stämmer väl överrens med de resultat som redovisats i publicerade studier om effekten av hälkoppsinlkägg vid Severs skada, vilket är:
  • Minskad smärta
  • Tjockare hälkudde
  • Minskad maximal kraft från underlaget upp i hälen
  • Snabbare utläkning

Fakta om Severs skada - ont i hälen hos barn

Severs skada kallas den överbelastning som drabbar tillväxtzonen i barns hälben. Överbelastningen orsakas framför allt av stötarna från underlaget då barn springer och hoppar. Aktivitet på hårda underlag, i skor med dålig dämpning anses öka risken att drabbas. Främst drabbas barn, både pojkar och flickor, i 9-15 års ålder.

Symtomen är:
  • Smärta i bakre delen av hälen, vanligtvis på sidorna.
  • Smärta som kommer under eller efter aktivitet där hopp och löpning ingår
  • Ömhet om man klämmer på sidorna av bakre delen av hälbenet
  • Smärta vid hälgång
  • Idrotter där skaderisk föreligger är; fotboll, innebandy, handboll och gymnastik.
Hälkoppsinlägg gjuts för att ge maximal avlastning vid hälsporre och Severs skada
Hälkoppsinlägget ser inte klokt ut, men det formas direkt på foten och ger ett fantastiskt stöd för hälkudden och hälbenet. Med hälkoppsinlägg kan barnen oftast sporta vidare på samma nivå som innan skadan och tillståndet läker ut snabbare.

Boka tid

Telefon: 031-711 15 30
Webbtidbok: Välj tid och boka själv
För barn med hälsmärta, välj: "Hälkoppsinlägg - barn"

Priser

Nybesök, inklusive diagnostik och tillverkning av hälkoppsinlägg som fås med hem direkt: 1080kr för barn.

Ont i hälen hos barn och vuxna

Läs mer här om hur vi jobbar med hälsmärta hos barn och vuxna.

Webbutik - Fyseum.se

I vår webbutik, Fyseum.se, kan du köpa skoinlägg, hälskydd och specialskor och få det hemskickat. Vi har bara utvalda bra varor. Fyseum - köp inlägg, hälkopp och skor hos Fyseum - specialbutik vid ont i hälen och Severs skada

Skadekompassen.se

På skadekompassen.se kan du läsa mer om Severs skada samt om andra skador och sjukdomstillstånd i muskler, ben och leder. Du får kunskap om orsak, egenvård, behandling och förebyggande åtgärder samt hänvisning till vårdgivare på din ort specialiserade inom området.

Här är andra vårdgivare i Sverige som tillverkar hälkoppsinlägg.

Vårdgivare i Sverige som tillverkar hälkoppsinlägg

Kommentera