Karpaltunnelsyndrom? Så här tar vi hand om det!

Karpaltunnelsyndrom är vanligt och innebär allt från lätt obehag till mycket lidande beroende besvärsgrad. Symtomen är stickningar, smärta eller domning i tumme, pek- och långfinger. Detta beror på att nerven medianus kläms i dess passage i handleden.

Rekommenderat omhändertagande vid karpaltunnelsyndrom

Kontrollerade studier visar att konservativt omhändertagande med inflammationshämmande läkemedel, avlastning med handledsskydd och laserbehandling hjälper. Vid de fall ytterligare behandling krävs visar studier på god effekt även av injektionsbehandling och operation.

Så här omhändertar vi patienter som har eller inte vet om de har karpaltunnelsyndrom

  • Vi tar anamnes och gör en klinisk undersökning för att ställa diagnos och bedöma besvärsgraden
  • Vi informerar om sjukdomstillståndet och om lämplig egenvård och beteende.
  • Vi kan prova ut lämpligt handledsskydd (handledsortos) för att avlasta och minska smärta
  • Vi kan behandla med laserbehandling
  • Vid behov hänvisar vi vidare för injektionsbehandling eller om bedömning för operation bör göras
Läs mer om karpaltunnelsyndrom

Boka tid för bedömning och hjälp

Kommentera