Idrottsmedicinska vårmötet

Idrottsmedicinska vårmötet

Årets idrottsmedicinska vårmöte ägde rum på Chalmers torsdag - lördag 5-7 maj. Konferensen är gemensam för de idrottsmedicinska sektionerna för sjukgymnaster, läkare, naprapater och kiropraktorer. Det var som vanligt kul att träffa idrottsmedicinskt intresserade kollegor, se vad utställarna hade för nyheter att presentera gällande behandling och produkter för stöd och avlastning av leder och muskler samt lyssna på intressanta föreläsningar.

Föreläsningar

Jesper Augustsson framhävde vikten av att träna tyngre och förbättra styrkan och uppmuntrade oss att inte släppa den tunga styrketräningen i sekvensmaskiner "open chain" under rehabträningen, självklart i kombination med den funktionella träningen.

Toni Arndt presenterade intressant information om hälsenans anatomi, hur den är roterad och hur fiberriktningen inte är rakt caudal-cranial/lodrät vilket ökade förståelsen i varför rupturerade hälsenor inte återfår full styrka och funktion efter läkning.

Karin Grävare-Silbernagels idé, var att det sannolikt är i början av läkningen som man kan göra mest för att förbättra funktionen efter hälsenerupturer, vilket även panelen höll med om.

Under symposiet "fotbollsfysiologi" fick vi intressant information om hur svenska, amerikanska och kinesiska landslaget tränade och skillnader däremellan. Detta presenterades av sjukgymnasten Helena Andersson som haft uppdrag i dessa länder. Jan Helgerud visade hur träning av styrka och syreupptagningsförmåga hos spelarna i premier leage gav fantastiskt utdelning. Det ökade spelarnas löphastihet, tid med boll, löpsträcka på plan, delaktighet i spel etc. totalt gav den förbättrade kapaciteten och speldeltagandet i princip ytterligare en spelare på plan.

Carl Todd, osteopat i premiere league presenterade sin syn på sambandet och kopplingen mellan rygg och höft. Han berättade bland annat hur de under osteopatutbildningen lade en ansenlig stor del av utbildningen på studier om SI-ledens diagnoser och behandling av denna. Anmärkningsvärt tyckte han då han därefter under alla sina år med dessa rygg och höftbesvärspatienter endast i ett handfull antal fall kunnat konstatera att besvären ursprang från just SI-leden. I dessa samtliga fall var skadan dessutom uppkommen genom högenergivåld.

Ryggont och höftbesvär.

För sjukgymnaster utbildade inom OMI och MDT är det inget nytt att ryggont och höftbesvär sällan urspringer från SI-leden och det är synd att så många patienter fortfarande får höra att deras besvär i rygg och höft beror på sneda bäcken, roterade bäcken, felaktigt konstaterade benlängdsskillnader relaterade till bäckenasymetrier etc. Patienterna blir därmed undanhållna den egentliga orsaken till och förståelsen för sina symtom och därmed kunskapen om vad de själva kan göra för att blir bra samt hur de skall bete sig för att undvika återfall.
Min slutkläm blir därmed. "Är du patient och fått höra att dina höft- och/eller ryggbesvär beror på ett snett bäcken, roterat bäcken, låsning i bäcken/höft eller en liten benlängdsskillnad - VAR SKEPTISK, TROTS ATT DEN FÖLJANDE MANIPULATIONEN GÖR DIG BÄTTRE! Det kan finnas en mer sannolik förklaring till varför du har ont och varför manipulationen fungerar!"

Kommentera