Ortopediska skoinlägg och hälkoppsinlägg. Tillverkning i Göteborg och Stockholm

   
Skoinlägg tillverkas i Göteborg och Kista, Stockholm av våra fotspecialiserade fysioterapeuter. Vi har lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av skador och smärttillstånd i fot och underben och vi arbetar med ett brett utbud av skoinläggstyper samt hälkoppsinlägg och anpassar dessa efter dina unika behov. Vi använder modern utrustning vid tillverkning och kan därmed åstadkomma individuella, anatomiskt och biomekaniskt anpassade fotbäddar direkt vid ett tillfälle. Därav behöver våra kunder bara ett besök hos oss, vilket vi vet uppskattas.

Tillverkning av skoinlägg och hälkoppsinlägg

Vid tillverkningstillfället gör vi en analys av fot- och ledrörelser i stillastående och vid belastning/rörelse för att ta reda på vilka förutsättningar som råder och utifrån detta väljer vi och anpassar rätt typ av skoinlägg. Därefter formar vi skoinläggen efter avtryck av dina fötter. Inläggen anpassas och justeras därefter för att ge önskad avlastning eller omfördelning av belastning i olika delar av foten och tillpassas sedan dina skor. Om det föreligger ett smärttillstånd som inte är klarlagt eller diagnostiserat kan det vara bättre att först göra en grundlig undersökning. Beroende på komplexitet finns inte alltid tid för att därefter göra skoinlägg. Tillverkning av skoinläggen görs då vid ett nästa besök. Om du önskar en bedömning eller diagnos på ett smärttillstånd råder vi dig därför att först boka ett nybesök. Utifrån detta föreslår vi eventuell tillverkning av skoinlägg eller annan behandling eller träning och egenvård beroende på vad som är mest lämpligt för dig. Om du vet att du önskar skoinlägg så kan du boka in dig för detta.

Pronerade fötter, neutralpositionerade fötter samt avgjutning i neutralställd position

Nedan ser du exempel på en patient med måttligt pronerade fötter där pronationen är tydlig i stillastående position. Bild nummer två visar samma fötter men ställda i neutralposition och avgjutning av dem i silikonbädden. Bild nummer tre visar sedan tillverkning/gjutning av de ortopediska skoinläggen i denna neutralposition. De gjutna skoinläggen kan sedan justeras och byggas på med kilar och förstärkningar för att anpassas ytterligare specifikt efter gällande faktorer.

Boka tid för ortopediska skoinlägg och hälkoppsinlägg

Boka tid för skoinlägg

Önskar du fotanalys och tillverkning ortopediska skoinlägg så boka in dig för antingen "Skoinlägg - 1 par" eller "Skoinlägg - 2 par". Vid två par skoinlägg som tillverkas vid samma tillfälle får du kraftigt rabatterat pris på par nummer två. Se våra priser.

Boka tid för hälkoppsinlägg

Önskar du fotanalys/bedömning och tillverkning ortopediska hälkoppsinlägg så boka in dig för "Hälkoppsinlägg - vuxen" eller "Hälkoppsinlägg - barn" (barn upp till 16 år).

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Skoinlägg i Göteborg och Stockholm-Kista

Läs mer om skoinlägg hos Ortomed Stockholm - Kista

Läs mer om Hälkoppsinlägg i Stockholm-Kista

Varmt välkommen med dina fötter!

Ortopediska skoinlägg och fotbäddar tillverkning i Göteborg och Stockholm

Tillverka Ortopediska skoinlägg hos Ortomed Göteborg och Stockholm Balkefors fotbäddar, skoinlägg hos Ortomed Göteborg, Kista, Stockholm Tunna skoinlägg för finskor hos Ortomed Göteborg, Stockholm

Skoinlägg, hålfotsinlägg och fotbädd

Olika begrepp för skoinlägg

Ortopediska skoinlägg, fotbädd och hålfotsinlägg är olika begrepp för att beskriva en individuellt "avgjuten" inläggssula för skon som kan korrigera felställningar samt ge stöd, avlastning och komfort. Det finns många olika typer av både material som används till skoinlägget men även av tillverkningsprocessedur.

Diagnos, behandling och tillverkning av skoinlägg och ortoser

Olika typer av tå-, fot- och underbensrelaterade skador och besvär kräver olika typer av åtgärder. Vi erbjuder bedömning/diagnostisering av dina besvär samt behandling av dem. Om behov av avlastning av överbelastad vävnad eller korrigering av fotfelställning föreligger tillverkar vi Balkefors, Conform'able eller Össur ortopediska skoinlägg eller orfit fotortser. Dessa fyra produkter har olika karaktärer och lämpar sig olika väl för olika åkommor.

Material - Våra skoinlägg och ortoser är styva och sviktande

Foten är i sin uppbyggnad både stabil och rörlig för att på ett mjukt och effektivt sätt kunna ta upp de mycket stora krafter som belastar den. Kraften - belastningen från kroppen vid exempelvis ett steg möter kraften från underlaget och denna kraft fördelas genom underbenen och foten på ett förhållandevis mjukt sätt genom en "lagom" stor rörelse i fot, vrist, underben och i själva benvävnaden som även den rör sig. Materialet bör därför ha den kvaliteten att det är tillräckligt styvt för att korrigera och avlasta men samtidigt vara dynamiskt - rörligt för att tilllåta foten att röra sig som det är tänkt, normalt och funktionellt och vara aktiv. Det vill säga foten skall inte få ett stumt stöd och passiviseras utan bara få ett så styvt stöd som är nödvändigt.

Belastningsrelaterade besvär

Du som ofta går och står på hårda underlag och kanske utför återkommande ensidiga rörelser kan ligga i riskzonen för överbelastningsskador från fötter, knän, höfter och även rygg. Att dessutom använda felaktiga skor som inte är funktionella för din fot och inte är avsedda för aktuell aktivitet, kan ge en mängd olika symtom. Om du använder indivduellt utformade fotbäddar fördelas belastningen jämnare över hela foten och fotleden. Felstälningar korrigeras och din kropp får ökad balans och förbättrad biomekanik. Trampdynor avlastas och blir mindre trötta och ömmande.

Skoinlägg mot överbelastning

Ortopediska skoinlägg kan direkt reducera besvären vid överbelastningsbesvär som exempelvis, mortons neurom, metatarsalgia, hälsporre (plantarfasciit), benhinnebesvär, löparknä, hälseneinflammation etc, då den skadade vävnadaden kan få en effektiv avlastning.

Hälkoppsinlägg (hälkopp / fotortoser)

Hälkoppsinlägg - egenskaper och användningsområde

Hälkoppsinlägget skiljer sig från ett klassiskt ortopediskt skoinlägg och är riktad mot och särskilt effektiv vid hälbesvär som hälsporre, Severs skada och hälkuddesyndrom - ömma hälar. Materialet är en plast som gjuts direkt på foten. Plasten har särskilt goda egenskaper vad gäller att avbilda hälens och hålfotens form samt att den bevarar detta avtryck då den stelnat.

Hälkoppen - ger maximal avlastning av hälen

Resultatet blir ett styvt men dynamiskt hälkoppsinlägg med stadig och djup hälskål för maximal avlastning av häl och hålfot. Då inlägget så väl avbildat foten upplevs den väldigt avlastande och skön för foten, trots sitt relativt hårda ytskikt och utseende.

Hälkoppsinlägg vid Severs skada

Studier har visat på hälkoppens goda effekt hos barn med hälsmärta beroende på överbelastning i hälbenet (Severs skada). Hälens fettkuddes tjocklek ökar, trycket under hälen minskar och smärtan minskar då fotortosen används i sportskorna. Den djupa och styva hälkoppen hindrar fettkudden att plattas ut varvid ökad stötdämpning och minskad smärta uppnås. Rekommendationen är idag att använda gjutna hälkoppar med djup, styv hälkopp i idrottskor och fortsätta på samma aktivitsnivå som tidigare, om möjligt. Hälkoppsinläggen tillverkar vi direkt efter nybedömning och de fås med hem direkt efter första besöket. Studier

Hälkoppsinlägg (hälkopp) mot hälsporre

Hälkoppsinlägget brukar ge en omedelbar reducering av hälsporrebesvären och ibland kan patienten gå närmast smärtfri från mottagningen. Orsaken är att hälkoppen ger en mycket bra avlastning av det skadade vävnadsfästet vilket också optimerar förhållandet för läkning. Vi rekommenderar hälkoppsinlägget före andra ortopediska skoinlägg vid besvär som hälsporre (plantarfasciit) och hälkuddeatrofi (ömma hälar). Vill man öka chansen till snabbare utläkning och besvärsfrihet bör inläggsanvändandet kombineras med stötvågsbehandling. Hälkoppsinlägget tillverkar vi direkt efter nybedömning och fås med hem direkt efter första besöket.

Undersökning och fotanalys

Eventuell skadeundersökning. Om skadeutredning eller diagnos ej är gjord eller då diagnosen är oklar rekommenderas först en ortopedmedicinsk undersökning. Vid okomplicerade fall kan vi vanligtvis diagnostisera vid första besöket. Krävs det dock en mer ofattande undersökning får eventuell inläggstillverkning ske vid efterföljande besök.

Fotanalys. Vi tittar på fotens och benens anatomi och biomekanik i stillastående och vid olika aktiva belastningar. Vi använder podoskop/spegellåda och funktionella test för att bedömma fotens och benens rörelser och belastningförändringar och behov av skoinlägg eller ortos.

Tillverkning av skoinlägg

Vid tillverkning ställer vi in fot, vrist och underben i en önskad ställning, vilket ofta är i neutralposition. I denna position görs en avgjutning eller avtryck. Avgjutningen och fotens positionering modelleras vid behov därefter i sittande avlastat läge. Vid behov byggs inläggen på med kilar och förstärkningar för att ge särskild avlastning eller förändring av belastningsbilden för tår, fot, vrist, underben, knä eller höft. Därefter gör vi även en avslutande bearbetning för att anpassa dem till skorna.

Besvär där ortopediska skoinlägg rekommenderas

 • Hälsporre - plantarfasciit
 • Hälkudde artrofi - Irritation av hälben - smärta under hälen
 • Hallux valgus - Sned stortå med förstorad tåledsknöl
 • Mortons neurom - inklämmning av nerv i framfot
 • Metatarsalgi - smärta under framfoten
 • Överpronation med smärtproblematik
 • Pes Cavus -Höga fotvalv med smärtproblematik
 • Löparknä - smärta på utsidan knäleden
 • Hopparknä - smärta i knäskålssena och dess fäste på framsidan knät
 • Medialt tibiasyndrym - benhinnebesvär
 • Ökad q-vinkel i knä - kobenthet med relaterad smärtproblematik
 • Liktorn och besvärande förhårdnader under foten

Besvär där hälkoppsinlägg rekommenderas

 • Hälsporre - plantarfasciit
 • Severs skada - apofysitis calcanei - hälsmärta hos barn
 • Hälkudde artrofi - irritation av fettkudde och hälben - smärta under hälen
 • Metatarsalgi - smärta under framfoten

Att tänka på vid ett besök hos oss

Tag med dig de par skor som du vill använda inläggen i (behövs inte om du skall tillverka hälkoppinlägget). Tag med dig de par skor som du vill använda inläggen i. Oftast får du med dig de färdiga inläggen direkt efter första besöket men ibland behöver vi behålla ett par skor och inläggen några dagar då behov för specialanpassning finns.

Läs våra skötselråd om skoinlägg och hälkoppsinlägg här

Visste du förresten att våra fötter är ett litet konstruktionsmässigt mästerverk?

Båda fötterna har tillsammans 52 av kroppens 206 ben! Alltså närmare 25% av kroppens samtliga ben. Dessutom finns 107 ledband, 33 leder och 19 muskler i foten. Foten är uppbyggd av tre olika valv: det främre, det inre och det yttre. Dessa fungerar som ett fundament för att bära kroppen samt att ge svikt och avlastning för lednära strukturer.

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010-178 78 90
Kontakta oss

Kunder | Partners

Copyright Ortomed Sverige AB