Funktionell träning

Rehabträning och återuppbyggnad är en viktig del vid skadebehandling. Vi guidar dig under rehabprocessen med specifika övningar och funktionell träning. Detta sker parallellt med behandling. Syftet är att vävnaden skall läka och bli belastningstålig så att den klarar den belastning som den skall utsättas för och gärna lite till.

Idrottsmedicinen ligger i frontlinjen vad gäller rehabträning och funktionell träning och idag vet vi vikten av både specifik vävnadsriktad träning, liksom av komplex stabiliseringsträning och funktionell träning både efter inträffad skada men även för att undvika skador. Senaste världskongressen i idrottsmedicin som var förlagd i exotiska Tromsö var inriktad på förebyggande av idrottsskador. Den var mycket intressant och givande. Vi ser fram emot nästa.