Priser hos Ortomed Göteborg

OBS! Vi är en privatfinansierad klinik utan subventionering från landstinget. Högkostnadskort eller frikort gäller ej.

Kontantfritt. Vi tar ej emot betalning med kontanter, men det går utmärkt att betala med betalkort, kreditkort eller swish.

Avbokning skall göras senast 24 timmar före besöket. För avbokning som görs senare än detta faktureras fullt pris motsvarande den aktuella bokningen.

SJUKGYMNASTIK - ORTOPEDISK MEDICIN - IDROTTSMEDICIN

 • Nybesök (undersökning och diagnostisering): 690 kr
 • Återbesök: 550 kr

Bokningstips

Om du har ont i rygg, nacke, axel, armbåge-hand, höft, knä, underben eller fot och inte vet vad orsaken är så föreslår vi att du bokar ett nybesök (se ovan). Om du tror dig veta vad för skada eller sjukdomstillstånd du lider av, men vill ha hjälp att finna de eventuellt bakomliggande orsakerna så rekommenderar vi också att du bokar ett nybesök.

Förstabesöket (Nybesök) syftar till att göra en noggrann undersökning och analys för att komma fram till vävnadsskada och bakomliggande orsaker. Vid nybesöket diskuteras även en behandlingsplan som är baserad på vävnadsskadan, eventuella orsaker samt eventuell målsättning. Detta innebär att vi under nybesöket erbjuder en första behandling och genomgång av rehab program i mån av tid, men att det kan behövas ett återbesök för första behandling och genomgång av individuellt rehab-program.

Om du däremot har en ganska klar uppfattning att det är något av nedanstående du behöver/önskar så föreslår vi att du istället bokar in dig för någon av nedanstående "tjänster".

ORTOPEDISKA SKOINLÄGG OCH FOTBÄDDAR

Fotbedömning*, utprovning och tillverkning ingår i nedanstående priser vid ett nybesök för skoinlägg/fotbäddar
 • Skoinlägg för idrott/vardag/arbete/fritid: 1 par: 1590 kr, 2 par: 2590 kr (du sparar 590 kr)
Vi har en modern och effektiv tillverkningsmetod och kan oftast leverera skoinläggen direkt vid första besöket! Vi har ett brett utbud av skoinläggfabrikat och arbetar med både Balkefors komfort, Conform'able, Össur samt Orfit. Detta gör att vi kan välja rätt kvalitet för olika typer av behov.

Bokningstips

*Fotbedömning:
Vi tittar på huden, tår, fot, vrist och knä i stående och under belastning/rörelse samt fotsulans belastningsbild i ett podoskåp samt skoslitning - för att bedöma behovet av ortopediska skoinlägg. Detta och anamnesen (din besvärshistoria och belastningsbild) avgör om vi rekommenderar och tillverkar ett par skoinlägg vid det aktuella besöket eller ej. Om vi gemensamt kommer fram till att det lämpligaste är att inte tillverka skoinlägg så blir kostnaden för besöket 690 kr.

Diagnostisering och skoinläggstillverkning
Om du har en skada eller ett smärtproblem som du inte fått diagnosticerat så bör du först boka ett "Nybesök" så att vi kan undersöka detta noggrant. Om det därefter är aktuellt att behandla med ortopediska skoinlägg så bokas ett nytt besök för just det.

HÄLKOPPSINLÄGG (FOTORTOSER)

Bedömning av hälsmärta och tillverkning ingår i nedanstående priser vid ett nybesök för hälkoppsinlägg Vid hälsmärta hinner vi oftast undersöka och ställa diagnos samt då det är lämpligt även tillverka hälkoppsinlägg vid första besöket. Vanligtvis får man därför med sig hälkoppsinläggen, råd och information direkt efter nybesöket. I sällsynta fall, då diagnostiken är mer komplicerad, får tillverkningen av hälkoppsinläggen istället göras vid ett återbesök och då blir kostnaden 690 kr för första besöket och 1280 kr (vuxna) resp 1080 kr (barn) vid återbesöket.

STÖTVÅGSBEHANDLING

 • Nybesök + stötvågsbehandling: 890 kr
 • (Boka "Nybesök")
 • Återbesök + stötvågsbehandling: 550 kr
 • (Boka "Återbesök - Behandling")
För varje extra skada eller kroppsdel som skall stötvågsbehandlas tillkommer 250 kr

LASERBEHANDLING

 • NYBESÖK + laserbehandling: 890 kr
 • (Boka "Nybesök")
 • ÅTERBESÖK + laserbehandling: 550 kr
 • (Boka "Återbesök - Behandling")
 • PAKETPRIS: Ytterligare 5 laserbehandingar: 2250 kr (= 450 kr/styck och du sparar 500 kr totalt)
 • (Bokas/betalas på plats hos oss)
För varje extra skada eller kroppsdel som skall laserbehandlas tillkommer 250 kr

LÖPANALYS OCH LÖPTEKNIK

 • Nybesök + Löpanalys: 1390 kr (90min) - läs mer
 • Löpanalys återbesök: 650 kr (30min) - läs mer
 • Löpanalys: 890 kr (40min) - läs mer

SPECIALPAKET VID HÄLSMÄRTA HOS VUXNA

HÄLSPORRE

 • Hälsporre paket 1: Nybedömning (diagnostik) + 1 par hälkoppsinlägg + 1:a stötvågsbehandlingen: 1650 kr (du sparar 870 kr)
 • Hälsporre paket 2: Nybedömning (diagnostik) + 1 par hälkoppsinlägg: 1280 kr (du sparar 690 kr)

Bokningstips

Om du är tveksam till att du har hälsporre (plantar fasciit) och därför är osäker på vilken typ av förstabesök du skall boka till så boka istället ett "Nybesök". Ofta hinner vi med att erbjuda både hälkoppsinlägg och/eller första stötvågsbehandlingen ändå efter diagnostiseringen och du får det då till priset som motsvarar "Hälsporrepaketet".

Om du däremot tror att du har hälsporre och önskar ett av hälsporrepaketen så välj gärna ett av dem direkt för första besöket. Det underlättar vår tidsavsättning och administration.

Om hälkoppsinlägg tillverkas vid ditt besök så fås de alltid med hem direkt efter besöket. Om vi kommer fram till att ingen åtgärd behöver göras så blir kostnaden för besöket motsvarande ett nybesök.

ERGONOM

Vid ergonomiuppdrag rekommenderar vi att ni kontaktar följande ergonomer.

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KUNDER

Vi arbetar för de flesta försäkringsbolag som erbjuder privat sjukvårdsförsäkring. För att få vård hos oss genom ditt försäkringsbolag så kontakta dem och be att de bokar in ditt besök till oss via vår webtidbok eller genom försäkringsbolagens bokningstjänst "BokaDoktorn".
Pris enligt avtal.

BOKA TID VIA VÅR WEBKALENDER

Klicka på den gröna knappen för att komma till vår webtidbok och själv boka in dig.
Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Besöksadress

Ortomed Göteborg
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg

Ortomed Stockholm-Kista
c/o Friskis & Svettis
Knarrarnäsgatan 3
164 40 Kista

Boka tid: 010-178 78 90
Kontakta oss

Kunder | Partners

Copyright Ortomed Sverige AB