Fysioterapeut i Göteborg - Rasmus Elb

Rasmus Elb är leg fysioterapeut på Ortomed Göteborg. Rasmus har steg III examen i OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) samt en rad andra vidareutbildningar inom det ortopedmedicinska fältet. Rasmus har lång erfarenhet inom diagnostik, behandling och rehabilitering från primärvården samt som idrottssjukgymnast inom elitidrotten.

Rasmus är efter sin grundutbildning (leg. fysioterapeut) specialiserad på diagnostik och behandling av hela rörelseorganens sjukdomstillstånd, men har ett särskilt intresse för smärttillstånden i nacke och rygg samt fot och underben. Hans genuina intresse för kroppens funktion och sjukdomspanorama gör att han haft och har en väldigt hög vidareutbildningstakt och fördjupar sig inom både forskning och praktiskt arbete. Detta gör att han har goda förutsättningar för att kunna hjälpa patienter på ett mycket bra sätt.

I vårt fördjupningsarbete på Ortomed ingår att läsa och skriva artiklar vilket samklangar väl med Rasmus kunskapstörst. Fysioterapeut i Göteborg - Rasmus Elb

Fysioterapi vid smärta rygg, nacke, axel, arm, höft, knä och fotsmärta i Göteborg

Söker du en fysioterapeut med specialintresse och särskild kompetens för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, axel, armbåge, hand, höft, knä, underben eller fot kan du boka ett besök till Rasmus.

Boka tid till fysioterapeut Rasmus hos Ortomed Göteborg

Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Rasmus särskilda kompetenser och specialiseringar

 • OMT steg III Ortopedisk Manuell Terapi
 • MDT / McKenzie A+B
 • Idrottsmedicin avancerad nivå
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • MTT - Medicinsk Tränings Terapi
 • Yrsel och balansbesvär
 • Axellina
 • Akupunktur
 • Smärta och smärtlindring

Rasmus hjälper dig som söker fysioterapeut, diagnos eller behandling för:

Nacke - Ont i nacken

 • Nacksmärta
 • Nacke-skulderbesvär
 • Nacke-huvudvärkssmärta
 • Nacke-axel-armbesvär
 • Nackspärr
 • Torticollis
 • Nacksmärta med utstrålning ner i arm och hand

Bröstrygg - Ont i bröstryggen

 • Bröstryggsmärta
 • Låsning i bröstryggen

Ländrygg - ont i ländryggen / korsryggen

 • Ländryggsbesvär och smärta
 • Lumbago
 • Lumbago med utstrålning
 • Ischias
 • Låsning i ländryggen
 • Sträckning i ryggen / ländryggen
 • Roterat bäcken
 • SI-led och SI-ledssmärta

Axel - Ont i axeln

 • Impingement
 • Sekundärt impingement
 • Subakromial bursit - slemsäcksinflammation i axeln
 • Supraspintatustendinit och tendinos
 • Infraspinatustendinit och tendinos
 • Subskapularis tendinit och tendinos
 • Frusen Axel
 • Axelartros - artros i axeln
 • Diskbråck med axelsmärta

Skuldra - Ont i skuldra och axel

 • AC-ledsartros - artros i ac-leden
 • AC-ledsskada - ligamentskada
 • SC-ledsskada - ligamentskada eller artros i ac-leden
 • Vingskapula - utstående skulderblad

Armbåge - Ont i armbågen

 • Tennisarmbåge - lateral epikondylit
 • Golfarmbåge - medial epikondylit
 • Bursit i armbågen - slemsäckinflammation i armbågen
 • Översträckningsbesvär i armbågen

Handled och hand - Ont i handleden handen

 • Karpaltunnel / Karpaltunnelsyndrom
 • Stukad handled
 • Överbelastad handled - smärta i handleden
 • DeQuervains syndrom
 • Handledsartros - artros i handleden

Tumme - Ont i tummen

 • Tumbasartros - artros i tummen
 • Stukad tumme
 • Ligamentskada i tummen

Höft - Ont i höft och säte

 • Höftartros - artros i höften
 • Ljumskskada - ont i ljumsken
 • Adduktorskada - sträckning eller bristning av adduktorer
 • Ischias
 • Spända muskler i höften
 • Trochanterit
 • Trochanterbursit

Knä - Ont i knät

 • Knäartros - artros i knät
 • Medial knäartros
 • Patellofemoral artros
 • Främre knäsmärta
 • PFSS / patellofemoralt smärtsyndrom
 • Meniskskada - degenerativ skada i menisken, rehab av meniskskador
 • Korsbandsskada - främre och bakre korsbandsskada - korsbands rehab
 • Löparknä / ITBS - Tractus Iliotibialbands syndrom
 • Hopparknä - Patellarsenetendinos
 • Kollateralligamentskada / MCL - medial collateral ligament skada
 • Kollateralligamentskada / LCL - lateral collateral ligament skada

Underben - Ont i underbenet

 • Benhinneinflammation - Medial Tibial Stress Syndrom (MTBSS)
 • Gubbvad - Muskelbristning i vadmuskeln
 • Hälseneinflammation / Akillestendinopati
 • Hälsenefästes tendinos - inflammation eller överbelastning av hälsenans infäste på hälen
 • Haglunds syndrom - En triad av hälsenefästesbesvär, bursit och apofysit (benutskott vid fästet)

Häl - Ont i häl hos barn och vuxna

 • Hälsporre / Plantar Fasciit - överbelastning eller tendinos av plantar fascians sene och/eller infäste mot hälbenet
 • Hälkuddesyndrom - Öm i hälkuddens trampdyna, uttrampad hälkudde
 • Severs skada / Ont i hälen hos barn (ibland kallad Haglunds skada) - överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet.

Fot och tår - Ont i fot och tår

 • Högt fotvalv med relaterad belastningsmärta
 • Överpronation - med relaterade besvär eller smärtor i fot, tår, vrist, underben, knä eller höft
 • Smärta på utsidan foten - lateral mellanfotssmärta
 • Tibialis posterior tendinos
 • Tibialis anterior tendinos
 • Pereoneus brevis tendinos
 • Pereoneus longus tendinos
 • Metatarsalgi
 • Stressfraktur i fot eller tåben
 • Hammartå
 • Hallux Valgus

Behandlingsmetoder Rasmus använder

 • Ledmobilisering och ledmanpulation
 • Mjukdelsmobilisering och massage
 • Medicinsk träning
 • Rehabträning - specifika hemövningar
 • Friktionsmassage
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling - Medicinsk laser
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg
 • Akupunktur
 • Tejpning
 • Kinesiotejp
 • Ledskydd och ortoser - rekommendation och utprovning.