Sjukgymnast / fysioterapeut i Göteborg - Daniel

Sjukgymnast / fysioterapeut Daniel Öhlin på Ortomed Göteborg har examen i Ortopedisk Medicin (OMI), McKenzie A-C, Idrottsmedicin steg III samt en rad andra vidareutbildningar inom muskuloskeletal medicin vilket innefattar diagnostik, behandling och rehabilitering av ortopediska besvär. Daniel har 17 års erfarenhet av diagnostik, behandling och rehabilitering av de olika sjukdomstillstånd som drabbar vårt rörelseorgan. Daniel är mycket omtyckt av våra patienter och får höga betyg i de utvärderingar de lämnar.

Daniel är intresserad av att finna både själva vävnadsskadan samt erbjuda bästa möjliga omhändertagande utifrån vad som misstänks orsaka besvären, oavsett om det gäller smärta från rygg, nacke, axel, armbåge, handled, höft, knä, fot eller häl.

Särskild kompetens inom rygg och nacke, axel, arm och fotens skador

Smärta i rygg och nacke, med eller utan utstrålning

Akuta eller återkommande rygg-, nacke- eller axelbesvär med eller utan utstrålning i arm eller ben (ofta beroende på diskbråck, diskbuktningar eller protrusioner respektive spinala stenoser) har Daniel god erfarenhet av samt fördjupad kompetens att bedöma och behandla. Daniel lägger stor vikt vid att förklara orsaken till besväret samt lära ut egenvårdsövningar så att patienten själv kan bidra till så snabb förbättring som möjligt, i kombination med ledmanipulation och ledmobilisering då det är lämpligt. Daniel använder sig av sina vidareutbildningar inom OMI, MDT/McKenzie och OMT och erbjuder ett säkert och effektivt omhändertagande vid olika rygg- och nackskador.

Ont i axel, arm och armbåge

Smärta i axeln beror oftast på att någon av vävnaderna kring i axelleden blivit överansträngda, på frusen axel eller på grund av klämda nerver i nacken. För en van vårdgivare är det oftast ganska enkelt att finna orsaken till besvären i axel och arm och då finns goda chanser till att rätt åtgärder; behandling och egenvård leder till snabbare utläkning och förbättrad funktion. Tyvärr missas ofta både diskbråck och frusna axlar i vården och patienterna går onödigt länge utan att adekvata åtgärder är görs. Har du smärta i nacke, axel, arm, armbåge eller handled och hand är du varmt välkommen till mig så försöker Daniel hjälpa dig.

Fotens och fotrelaterade skador samt skoinlägg och hälkoppar

Daniel har ett särskilt intresse och kompetens rörande fotens biomekanik och funktion, dess skador och konsekvenser för belastningsfördelningen vidare upp i underben, knä, höft och rygg. Daniel tittar på fotens och benets funktion och tillverkar olika typer av ortopediska skoinlägg och hälkoppar för att optimera avlastningen eller belastningsfördelningen. I tillägg till rehabiliteringsträning behandlar Daniel eventuella vävnadsskador med stötvåg, laser eller friktionsmassage samt instruerar specifika övningar för att stärka en specifik vävnad samt fot, ben, höft och bål. Målsättningen är att snabbast möjligt hjälpa patienten till minskad smärta, ökad aktivitetsnivå, utläkning samt att hjälpa patienten till att bli långsiktigt hållbar (tålig) för önskad aktivitet och belastningsbild.

Fysioterapeut i Göteborg - Daniel Öhlin hos Ortomed Göteborg

Boka tid till fysioterapeut Daniel hos Ortomed Göteborg


Boka tid idag - välj själv bland lediga tider

Rickards särskilda kompetenser och specialiseringar

 • OMI advanced examen (Ortopedisk medicin international)
 • MTT - Medicinsk Tränings Terapi
 • Idrottsmedicin
 • Löpanalys och löptekniksträning
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Fotens biomekanik och sjukdomstillstånd
 • Anatomi och injektionsbehandling
 • Ultraljud - Ultraljudsundersökning
 • Ortopediska skoinlägg & Fotbäddar
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg/li>
 • Ledskydd och ortoser
 • Axellina obruten vårdkedja
 • Artrosskola BOA
 • Knärehabilitering
 • Yrsel och balansrubbningar
 • Smärtskola
 • Akupunktur

Fysioterapi vid smärta rygg, nacke, axel, arm, höft, knä och fotsmärta samt skoinlägg och hälkoppsinlägg i Göteborg

Söker du en fysioterapeut med specialintresse och särskild kompetens för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, axel, armbåge, hand, höft, knä, underben eller fot, eller om du vill optimera din löpteknik eller få bukt med en löparskada kan du boka ett besök till Rickard. Likaså om du vill tillverka ortopediska skoinlägg eller hälkopp.

Behandlingsmetoder Daniel använder

 • Ledmobilisering och ledmanpulation
 • Mjukdelsmobilisering och massage
 • Medicinsk träning
 • Rehabträning - specifika hemövningar
 • Friktionsmassage
 • Stötvågsbehandling
 • Laserbehandling - Medicinsk laser
 • EPTE - ultraljudsledd nålbehandling med likström
 • Ortopediska skoinlägg
 • Hälkopp - Ortopediska hälkoppsinlägg
 • Tejpning
 • Ledskydd och ortoser - rekommendation och utprovning.

Olika sjukdomstillstånd som Daniel hjälper dig med:

Nacke - Ont i nacken

 • Nacksmärta
 • Nacke-skulderbesvär
 • Nacke-huvudvärkssmärta
 • Nacke-axel-armbesvär
 • Nackspärr
 • Torticollis
 • Nacksmärta med utstrålning ner i arm och hand

Bröstrygg - Ont i bröstryggen

 • Bröstryggsmärta
 • Låsning i bröstryggen

Ländrygg - ont i ländryggen / korsryggen

 • Ländryggsbesvär och smärta
 • Lumbago
 • Lumbago med utstrålning
 • Ischias
 • Låsning i ländryggen
 • Sträckning i ryggen / ländryggen
 • Roterat bäcken
 • SI-led och SI-ledssmärta

Axel - Ont i axeln

 • Impingement
 • Sekundärt impingement
 • Subakromial bursit - slemsäcksinflammation i axeln
 • Supraspintatustendinit och tendinos
 • Infraspinatustendinit och tendinos
 • Subskapularis tendinit och tendinos
 • Frusen Axel
 • Axelartros - artros i axeln
 • Diskbråck med axelsmärta

Skuldra - Ont i skuldra och axel

 • AC-ledsartros - artros i ac-leden
 • AC-ledsskada - ligamentskada
 • SC-ledsskada - ligamentskada eller artros i ac-leden
 • Vingskapula - utstående skulderblad

Armbåge - Ont i armbågen

 • Tennisarmbåge - lateral epikondylit
 • Golfarmbåge - medial epikondylit
 • Bursit i armbågen - slemsäckinflammation i armbågen
 • Översträckningsbesvär i armbågen

Handled och hand - Ont i handleden handen

 • Karpaltunnel / Karpaltunnelsyndrom
 • Stukad handled
 • Överbelastad handled - smärta i handleden
 • DeQuervains syndrom
 • Handledsartros - artros i handleden

Tumme - Ont i tummen

 • Tumbasartros - artros i tummen
 • Stukad tumme
 • Ligamentskada i tummen

Höft - Ont i höft och säte

 • Höftartros - artros i höften
 • Ljumskskada - ont i ljumsken
 • Adduktorskada - sträckning eller bristning av adduktorer
 • Ischias
 • Spända muskler i höften
 • Trochanterit
 • Trochanterbursit

Knä - Ont i knät

 • Knäartros - artros i knät
 • Medial knäartros
 • Patellofemoral artros
 • Främre knäsmärta
 • PFSS / patellofemoralt smärtsyndrom
 • Meniskskada - degenerativ skada i menisken, rehab av meniskskador
 • Korsbandsskada - främre och bakre korsbandsskada - korsbands rehab
 • Löparknä / ITBS - Tractus Iliotibialbands syndrom
 • Hopparknä - Patellarsenetendinos
 • Kollateralligamentskada / MCL - medial collateral ligament skada
 • Kollateralligamentskada / LCL - lateral collateral ligament skada

Underben - Ont i underbenet

 • Benhinneinflammation - Medial Tibial Stress Syndrom (MTBSS)
 • Gubbvad - Muskelbristning i vadmuskeln
 • Hälseneinflammation / Akillestendinopati
 • Hälsenefästes tendinos - inflammation eller överbelastning av hälsenans infäste på hälen
 • Haglunds syndrom - En triad av hälsenefästesbesvär, bursit och apofysit (benutskott vid fästet)

Häl - Ont i häl hos barn och vuxna

 • Hälsporre / Plantar Fasciit - överbelastning eller tendinos av plantar fascians sene och/eller infäste mot hälbenet
 • Hälkuddesyndrom - Öm i hälkuddens trampdyna, uttrampad hälkudde
 • Severs skada / Ont i hälen hos barn (ibland kallad Haglunds skada) - överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet.

Fot och tår - Ont i fot och tår

 • Högt fotvalv med relaterad belastningsmärta
 • Överpronation - med relaterade besvär eller smärtor i fot, tår, vrist, underben, knä eller höft
 • Smärta på utsidan foten - lateral mellanfotssmärta
 • Tibialis posterior tendinos
 • Tibialis anterior tendinos
 • Pereoneus brevis tendinos
 • Pereoneus longus tendinos
 • Metatarsalgi
 • Stressfraktur i fot eller tåben
 • Hammartå
 • Hallux Valgus