Sammafattning av Severs skada - apofysitis calcanei. Dokument att ladda ned.

Ladda ner pdf-dokument ONT i HÄLEN:Barn - Severs skada (apofysitis calcanei)

pdf: Ontihälen hos barn - Seversskada (apofysitis calcanei)