Frusen axel (skuldra)

Frusen axel (skuldra) är ett sjukdomstillstånd i axeln som kännetecknas av periodvis stark värk och påtaglig axelstelhet. Spontanläkning med återvunnen rörlighet och smärtfrihet sker normalt inom ett till två år, men med rätt behandling kan sjukdomsprocessen brytas och smärtan minskas. Har du frusen axel och bor kring Göteborg eller Stockholm är du välkommen till oss för bedömning och behandling.

Frusen axel - behandling hos Ortomed Göteborg och Stockholm Ortomed Göteborg och Stockholm ställer diagnos och erbjuder behandling vid frusen axel. I Göteborg kan vår omi-läkare behandla med kortisoninjektion om inte kapseltöjning är rekommenderat. I Stockholm hänvisar vi till duktig läkare om injektionsbehandling är rekommenderat.

Frusen axel: Traumatisk och icke-traumatisk (idiopatisk)

Man brukar dela in tillståndet i två typer; traumatisk och idiopatisk där den förstnämnda uppkommer efter någon typ av trauma (olycka) eller överbelastning och den sista uppkommer spontant utan känd orsak. I båda fallen sker ett förstelnande (kontraktur) av axelledens kapsel vilket leder till den kraftigt försämrade rörligheten. Symtomen startar med ökande smärta följt av successivt ökad stelhet. Efter några månader minskar smärtan igen och efter ytterligare tid börjar rörligheten återfås och ofta får man slutligen tillbaks full rörlighet, även om en del får en kvarstående minskad rörelseförmåga. En traumatisk frusen axel har normalt ett kortare förlopp på cirka ett år medan icke traumatisk frusen axel har ett normalförlopp på två år.

Sjukdomstillståndets tre faser

Fas 1. Period av tilltagande värk och smärta, ca 2½-9 månader. Fas 2. Tilltagande rörelseinskränkning, 4-12 mån. Fas 3. Rörligheten återkommer, 5-26 mån.

Symtom vid frusen axel

  1. Smärta vid aktivitet
  2. Gradvist ökad stelhet, fram för allt svårt att rotera ut armen
  3. Stark och skarp smärta vid hastiga rörelser
  4. Smärta som strålar ner i armen och nedanför armbågen
  5. Svårt att ligga på den onda axeln
Gemensamt för båda typerna är att patienten upplever en debuterande värk och gradvis ökad rörelseinskränkning i axeln. Under de första två veckorna efter debuten brukar patienten uppleva värk huvudsakligen i samband med aktivitet. Värken har då heller inte spridit sig nedanför armbågen och patienten kan sova på den påverkade sidan. Vid rotering av armen känner patienten smärta vid rotationens ytterlägen. Efter 2-6 veckor kan värken börja störa nattsömnen, värken kan också börja kännas nedanför armbågen och det kan göra fruktansvärt ont att göra oförsiktiga/reflexmässiga hastiga rörelser, framför allt mot ytterläget av en rörelseriktning.

Behandling i Göteborg eller Stockholm

Det är en knepig sjukdom som inte svarar bra på vanlig behandling som styrketräning, töjning eller mediciner. Det som bäst bryter sjukdomsprocessen och smärtan är en serie kortisoninjektioner. Detta får den inflammatoriska processen att bromsas vilket ofta leder till omgående minskad smärta och ökad livskvalitet. I vissa faser av frusen axel är kapseltöjning också verksamt och kan då vara en bra behandling istället för kortisoninjektion. När rörligheten börjar återkomma kan ett individuellt träningsprogram skapa bättre förutsättningar för att du skall få en bra funktion igen.

Här på ortomed har våra ortopedmedicinska fysioterapeuter och läkare god erfarenhet av frusna axlar och kan bedöma vilken typ av frusen axel du har eller om det är en annan skada som orsaker dina symtom. Beroende på diagnos kan vi erbjuda lämplig behandling. Om intraartikulära kortisoninjektioner är bästa behandling för dig hjälper vår erfarne läkare Gert dig med detta om du befinner dig kring Göteborg. Om det gäller Stockholm hänvisar vi dig till en duktig läkare vid behov av injektionsbehandling.

Boka tid - Ring eller boka själv!

Ring 010-178 78 90 för att få hjälp med bokning eller klicka på Göteborg eller Stockholm här under så kommer du till respektive webtidbok, men se gärna vår prislista först. Där får du lite mer information om vilken förstabesökstid som lämpar sig för dig. Välkommen!
Webtidbok Göteborg - Boka en tid till Ortomed Göteborg Webtidbok Stockholm-Kista. Boka tid till Ortomed Stockholm-Kista.

Vi hjälper dig att ta reda på vilken axelskada du har och lämpliga åtgärder för snabbast tillfrisknande. Boka tid till oss i Göteborg eller Stockholm »

Differentialdiagnoser

Impingement - inklämmningssyndrom

Då det gör ont att lyfta armen utåt-uppåt beror det oftast på att en eller flera överansträngda vävnader i axeln kläms. Detta ger smärta i axeln och oftast även ner i överarm. De vävnader som ger impingement (inklämmningssmärta) är bursa subakromialis, supraspinatus, infraspinatus, subskapularis eller långa biceps senan. Ofta uppstår detta tillstånd efter någon slags överbelastning av axeln. Det kan uppstå efter mycket idrottande med axeln ovanför axelhöjd, i kombination med felaktig teknik eller efter annat "ovant" axelarbete som målning, husrenovering etc.

Skada från kotpelaren - diskprotrusion och diskbråck i nacken

Smärta i axeln kan också upstå vid en så kallad diskprotrusion i nacken då en buktande disk trycker på vävnader vars nerver ger smärta som placerar sig över axeln. Vid detta tillstånd finns också en samtidig asymmetrisk stelhet i nacken där vissa huvudrörelser leder till att smärta i axeln uppstår. Nästan alltid har dessa patienter även symtom/smärta ner mot insidan av skulderbladet. Det är viktigt att dessa patienter hamnar rätt i vården (hos oss till exempel) så att tillståndet inte utvecklas till ett diskbråck. Det är viktigt som drabbad att förstå denna skada så att man beter sig rätt under utläkningen samt för att inte få onödiga återfall. Rätt egenvård och behandling kan för dessa patienter leda till snabbt och gott resultat.

Boka tid

Vi hjälper dig med diagnostik, information och behandling. Ring och boka: 010-178 78 90 » Välj tid själv direkt i vår webkalender »