Besväras du av nattliga kramper i benen?

Nattliga kramper i benen

Besvär av nattliga kramper i benen, vanligtvis i vaderna, är något som väldigt många lider av. Tillståndet är väl känt men orsaken till en specifik individs kramper samt någon specifik behandling eller åtgärd för att minska dessa är sällan klarlagd. Man känner till att hårt arbete i varma länder där mycket riklig svettning blir resultatet leder till krampbesvär. Andra tillstånd då ökade krampbenägenhet förekommer är vid hyperkalemi, hypokalcemi, hyponatremi samt vid magnesiumbrist. Magnesiumbrist är kanske det mest kända men det är svårt att med ett vanligt blodprov avgöra om magnesiumbrist föreligger. Magnesiumbristen tros vara vanlig hos äldre, hos idrottare, hos gravida samt hos patienter som intar diuretika, vilket är ett vätskedrivande läkemedel.

Förklaring av kramp i benen på natten
Då man ligger ner minskar blodtrycket vilket resulterar i nedsatt cirkulationen i benen. Fortsatta processer leder vidare till att temperaturen sjunker och ämnesomsättningen blir långsammare och risken för kramp ökar därmed. Har man något av ovan nämnda tillstånd så har man då en ökad tendens till kramp nattetid. Detta kan förklara att kramp uppstår nattetid (i liggandes) men inte på dagarna.

Vad kan man göra åt kramperna?

Åtgärda eventuellt bakomliggande tillstånd
Eventuellt bakomliggande tillstånd bör man utreda och behandla eller åtgärda. Eventuell magnesiumbrist kan utredas genom belastningsprov. Om magnesiumbrist föreligger regleras den med magnesiumtabletter till dess nivåerna är normaliserade. Betablockerare och diuretika skall användas med förskigtighet. Hypokalemi respektive hypokalcemi regleras utefter plasmanivåerna (din läkare hanterar detta).

Öka cirkulationen och värmen
Man ökar cirkulationen i benen genom att höja sängens huvudända 10-15cm (blodtrycket stiger då något). Man kan gå upp och gå, vilket också ökar cirkulationen. Ett lätt kvällsmål kan påverka positivt. Även "solbad" kan rekommenderas då det höjer vitamin-D-nivårna vilket gör att kalcium och magnesium bättre tas upp i kroppen.

Stretching minskar nattliga kramper
Studie har visat att stretching av vad- och hamstringsmuskler precis före sänggåendet minskar både krampernas styrka och hur ofta de kommer. Stretcha/töj vaderna (hälsenan och dess muskler) under 10 sekunder och upprepa detta 3 gånger. Gör likadant med hamstrings, det vill säga baksidan låren. 10 sekunders töjning i 3 omgångar. I studien utfördes detta varje kväll under sex veckor och rekommendationen blir därmed att utföra denna stretching varje kväll.

Nitroglycerinplåster
Nitroglycerinplåster á 5 mg placerat längst fram på fotens undersida kan förvandla en stel och kall fot till en riktig fot med varma tår.

15 ml whiskey
Ett intag av 15 ml whiskey har visat sig vara tillräckligt för både uppvärmning av fötterna och hävande av kramp.

Kinidinsulfat om inte ovanstående hjälper
OBS! Kinidinsulfat är avregistrerat och inte tillgängligt, se kommentarer längre ner!
Om besvären kvarstår trots ovanstående åtgärder kan en kapsel med 0,1 g kinidinsulfat inom fem minuter ge symtomfrihet för resten av natten. Var uppmärksam på överkänslighetsreaktioner mot detta preparat.

Källor:

8 Comments to Besväras du av nattliga kramper i benen?

 1. Björn Andersson's Gravatar Björn Andersson
  8 januari, 2013 at 10:56 | Permalink

  Hej,
  har kinidinsulfat blivit indraget som läkemedel?
  Finns det i så fall någon ersättare?
  Mvh.
  Björn Andersson

 2. Sylvia's Gravatar Sylvia
  20 mars, 2013 at 05:55 | Permalink

  Hej!
  Jag fick kramp i ben o lår i natt. Jag har tableter som heter Naporoxynmylan (500g) och Alvedon (665mg) samt Omeprazol pensa (20mg). Jag undrar om jag kan ta magnesiumtabletter i tillägg?

 3. Carita's Gravatar Carita
  5 april, 2013 at 06:19 | Permalink

  Kinidinsulfat finns inte längre, enligt Fass och Apoteket Hjärtat.
  Avregistreringsdatum: 1947-01-01
  (Tillhandahålls ej)

 4. ove's Gravatar ove
  31 maj, 2013 at 06:38 | Permalink

  Man kan dricka
  tonic som innehåller kinin, finns i läskhyllan

 5. Peter's Gravatar Peter
  2 november, 2013 at 10:33 | Permalink

  Har periodvis fått kramp i vaderna framåt morgonen, oftast bara den ena, mer sällsynt i båda (och då oftast med en stunds mellanrum, inte båda samtidigt).
  Min lösning har hittills varit att ha lite varmare runt benen (filt eller kanske strumpor).

Kommentera

Gamla nyheter