Injektionsbehandling av ortopedmedicinskt specialiserad läkare

Ortomed Göteborg har mottagning där ortopedmedicinskt specialiserad läkare och sjukgymnast arbetar tillsammans med diagnostisering/bedömning, diagnostiska injektioner och injektionsbehandling.

För tidbokning gällande dessa besökstider kontakta Daniel Öhlin per epost eller telefon.Klicka här»
Prislista »

Diagnostisk injektion
Då tveksamhet råder i vilken vävnad den skada ligger som orsakar patientens symtom kan diagnostisk injektion vara bästa alternativet för att försöka säkerställa detta. Utifrån detta kan därefter lämpligaste behandlingsåtgärd väljas.

Injektionsbehandling
Vid vissa skador och smärttillstånd är injektionsbehandling med bland annat bedövningsmedel och/eller kortisonpreparat det bästa behandlingsalternativet. Detta kan gälla vid exempelvis följande besvär:

 • Artrit - inflammation i led.
 • Bursit - slemsäcksinflammation
 • Tendalgier - senskador där konservativ behandling inte hjälpt.
 • Nervrotssmärta - Vid utstrålande smärta i arm eller ben vid exempelvis stora diskrubbningar eller diskbråck kan en s.k. nervrotsblockad snabbt lindra patientens smärta och symtom.

Skador och smärttillstånd där injektionsbehandling används

 • Frozen shoulder / frusen skuldra / kapsulit
 • Akut subakromial bursit / akut slemsäckinflammation
 • Impingement / tendinopati i supraspinatus, infraspinatus, subskapularis, biceps långa
 • Armbågsbursit / slemsäcksinflammatin i armbåge
 • Radial epicondylit / tennisarmbåge
 • Ulnar epicondylit / golfarmbåge
 • De Quervains syndrom
 • Karpaltunnel syndrom
 • Nervrotssmärta i ben eller arm
 • Trochanterit
 • Gluteal bursit
 • Psoas bursit
 • Löparknä
 • Hopparknä där annan behandling ej hjälpt
 • Tendalgier i underben och fot
 • Hälkuddeirritation (bedövningsmedel)
 • Plantar fascialgi / plantar fasciit / hälsporre