Injektions- och anatomiutbildning i Trondheim

I december2009 var Daniel Öhlin och Anders Pettersson i Trondheim för utbildning i injektionsbehandling och fördjupning i rörelseapparatens anatomi.

Vi fick fördjupa våra kunskaper inom:
  • 1. Indikation för injektionsbehandling
  • 2. Identifiering av landmärken och korrekt genomförande av injektionsbehandling
  • 3. Tekniskt kunna demonstrera genomförandet av injektionsbehandlingar

Kursen hade ett bra upplägg med teori och mycket praktik. Vi dissekerade kroppar och fick öva i massor på injecering (utan preparat) av ligament, senfästen, slemsäckar och leder i kroppen. Det var väldigt intressant och givande.

I England utför omi-specialiserade sjukgymnaster injektionsbehandling (kortison) med mycket gott resultat. I Sverige får vi det än så länge bara på delegation. Många av våra patienter önskar att vi sätter injektionen då det är indikerat. Och då vi är specialiserade på klinisk diagnostik och identifiering av anatomiska landmärken vore det förstås lämpligt.

Klicka här för att komma till ominorden.com», utbildningsorganet för ortopedisk medicin (ad modum Cyriax).